Adamantanski derivati aza-krunastih etera i njihova upotreba u terapiji tumora

Kontakt
Izumitelj više nije djelatnik IRB-a
Izumitelj(i)
M.Kralj, K.Majerski, T. Šumanovac Ramljak
Serijski broj
P20090355
Kategorija
Patenti u Republici Hrvatskoj, Patenti u SAD-u i Kanadi