Ponuda intelektualnog vlasništva

Ponuda intelektualnog vlasništva

Tvrtke koje svoje poslovanje temelje na patentima ili licencama djeluju na tržištu koje zahtijeva interdisciplinarnu suradnju, namećući znanje kao glavnu komparativnu prednost.

Portfelj intelektualnog vlasništva IRB-a sadrži inovacije zaštićene patentom ili patentnom prijavom iz različitih područja znanosti s komercijalnim potencijalom. One su spremne za različite načine komercijalizacije, ovisno o interesu i potrebama kupaca i partnera.

Stanice tumora debelog crijeva snimljene epifluorescencijskim mikroskopom

Adamantanski derivati krunastih etera i njihova upotreba u terapiji tumora

Adamantanski derivati krunastih etera pokazuju umjerenu do jaku antiproliferativnu i citotoksičnu aktivnost, što ukazuje na njihov potencijal za korištenje u antitumorskoj terapiji pojedinačno ili u kombinaciji s drugim citostaticima.

više »
Shematski prikaz adhezije jednostanične alge Dunaliella tertiolecta na elektrodu.

Analizator mekih čestica u tekućinama

Razvijen je novi senzor za detekciju i analizu mekih čestica u vodenom okolišu koji jednostavno, pouzdano i selektivno detektira pojedinačne čestice bez obzira na prisutnost krutih čestica.

više »
Slika nove mješovite bakterijske kulture koja razgrađuje atrazinsku podlogu

Bakterijska kultura za razgradnju atrazina i ostalih s-triazinskih pesticida

Nova mješovita bakterijska kultura specifičnih kataboličkih svojstava brzo i potpuno razgrađuje atrazin i ostale s-triazinske pesticide u širokom koncentracijskom području pri različitim temperaturama.

više »
Ekološko sredstvo za kemijsku obradu staklenih, keramičkih i kamenih površina

Ekološko sredstvo za kemijsku obradu staklenih, keramičkih i kamenih površina

Razvijeno je ekološko kemijsko sredstvo koje rješava probleme hidrofobnosti površine te zaštite od tragova prstiju, prašine, prljavštine i oštećenja pri obradi pjeskarenih staklenih, keramičkih i kamenih površina.

više »
Novi trisupstituirani derivat gvanidina uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu.

Katalizator za transesterifikaciju biljnih ulja

Novi trisupstituirani derivat gvanidina uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu.

više »
RI-SM-WP-11-001v01

Metoda identifikacije negativnih iona proteina i peptida spektrometrijom masa pomoću novog derivatizacijskog reagensa

Razvijen je novi postupak derivatizacije peptida i proteina uz novi derivatizacijski spoj koji osigurava točniju i precizniju identifikaciju te analizu aminokiselinskog slijeda u odnosu na poznate metode masene spektrometrije.

više »
Slika obrađena patentiranim NDCA algoritmom

Metoda vizualizacije i demarkacije tumora

Metoda kombinacijom linearnih i nelinearnih algoritama za nenadziranu segmentaciju višespektralne slike omogućava unaprjeđenje fotodinamičke dijagnostike i poboljšava vizualizaciju i demarkaciju tumora. Metoda je primjenljiva u stvarnom vremenu, kao i fazi naknadne obradbe. U odnosu na do sada poznate algoritme za segmentaciju slike, dobiveni kontrast na obrađenoj slici je bitno izraženiji.

više »
Metoda za određivanje važnosti frakcija bioloških uzoraka razdvojenih kromatografskom metodom radi određivanja staničnog fiziološkog stanja

Metoda za određivanje važnosti frakcija bioloških uzoraka razdvojenih kromatografskom metodom radi određivanja staničnog fiziološkog stanja

Metoda se primjenjuje za analizu uzoraka dobivenih kromatografskom metodom. Metoda uključuje ali nije ograničena na: kapilarnu elektroforezu, gel elektroforezu, papirnu elektroforezu, kromatografiju razmjene iona, “affinity” kromatografiju, gel filtraciju, kromatgrafiju čestica i adsorpcijsku kromatografiju.

više »
Nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju

Nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju

Pripravljene su nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju koje odjeljuju široki spektar racemičnih ili enantiomerno obogaćenih smjesa od komercijalnog interesa.

više »
Slika transparentnog oksalamidnog gela – nema svojstvo tečenja.

Organogelatori za geliranje komercijalnih goriva, organskih otapala i vode

Znanstvenici Instituta „Ruđer Bošković“ pripravili su spojeve koji imaju svojstvo geliranja komercijalnih goriva poput benzina i nafte, raznih organskih otapala te vode i smjesa vode s otapalima poput DMSO i DMF.

više »