Ponuda intelektualnog vlasništva

Ponuda intelektualnog vlasništva

Tvrtke koje svoje poslovanje temelje na patentima ili licencama djeluju na tržištu koje zahtijeva interdisciplinarnu suradnju, namećući znanje kao glavnu komparativnu prednost.

Portfelj intelektualnog vlasništva IRB-a sadrži inovacije zaštićene patentom ili patentnom prijavom iz različitih područja znanosti s komercijalnim potencijalom. One su spremne za različite načine komercijalizacije, ovisno o interesu i potrebama kupaca i partnera.

RI-SM-WP-11-002v01

Sustav i metoda za slijepo (nenadzirano) izdvajanje značajki iz mjerenja

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka (spektara mase i genskih profila) u svrhu izdvajanja značajki (linije spektra ili geni) s primjenom u detekciji biomarkera i dijagnostici oboljenja.

više »
Stanica tumora snimljena pretražnim elektronskim mikroskopom

Triazenski spojevi kao potencijalni antitumorski lijekovi

Triazenski analozi, njihove farmaceutski prihvatljive soli i N-acil derivati pokazuju citotoksičnost u vrlo niskim koncentracijama te dobru topivost. Ovakvi spojevi mogu se koristiti u liječenju tumora pojedinačno ili u kombinaciji s drugim citostaticima.

više »
Uređaj i metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata  iz dva mjerenja u spektroskopiji pomoću analize rijetkih komponenata

Uređaj i metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata iz dva mjerenja u spektroskopiji pomoću analize rijetkih komponenata

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja više od dvije čiste komponente iz dva mjerenja u području spektroskopije i spektrometrije.

više »
Uređaj i metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata iz mješavina u 1d i 2d nmr spektroskopiji i masenoj spektrometriji

Uređaj i metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata iz mješavina u 1d i 2d nmr spektroskopiji i masenoj spektrometriji

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja čistih komponenata u 1D i 2D NMR spektroskopiji i masenoj spektrometriji robusnom višekomponentnom analizom temeljenom na rijetkosti.

više »