Analizator mekih čestica u tekućinama

Shematski prikaz adhezije jednostanične alge Dunaliella tertiolecta na elektrodu.

Shematski prikaz adhezije jednostanične alge Dunaliella tertiolecta na elektrodu.

Tržišna prilika

S problemom detekcije i karakterizacije mekih čestica (organskih mikrokapljica, vezikula, živih stanica, krvnih zrnaca, liposoma) svakodnevno se susrećemo u području ispitivanja i praćenja kvalitete prirodnih voda, tehnoloških procesa u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji te u biotehnologiji. Cvjetanje mora u sjevernom Jadranu, ali i drugim morima, koje je uzrokovano agregacijom mekih čestica, nanosi milijune € štete turizmu i ribarstvu. Naš analizator mogu koristiti agencije za monitoring okoliša (onečišćenja voda npr. naftom), procesna, kozmetička i farmaceutska industrija, klinički laboratoriji (brojanje npr. krvnih zrnaca, spermatozoida) te istraživački instituti.

Opis inovacije

Naša inovacija predstavlja novu klasu senzora s analizatorom za selektivnu detekciju mekih čestica u vodenom okolišu. Fluidne organske čestice kao npr. uljne kapljice, organske čestice u moru i jednostanične alge mogu se detektirati i karakterizirati zbog njihove adhezije na međupovršinu elektroda / vodena otopina.

Vesna Svetličić - Nemate ovlasti za pregled ovog sadržaja.

Učestalost pojavljivanja signala odraz je koncentracije reaktivnih čestica, dok amplituda signala prianjanja odražava veličinu pojedinačne stanice. Mogu se mjeriti slijedeći parametri: koncentracija (105-108 čestica/dm3), veličina (1–500 mm), fluidnost, površinski naboj, adhezijska svojstva te brzina širenja. Mjerenja se provode direktno, jednostavnim uranjanjem živine elektrode u medije kao što su morska voda, ušća i slatke vode, industrijski ispusti, tehnološki procesi i tjelesne tekućine.

Na tržištu za sada ne postoji ekvivalentan instrument koji iz uzorka vode ili krvi in situ karakterizira meke čestice. Uobičajeni princip za brojanje čestica i njihovu raspodjelu po veličini je tzv. Coulterov princip, ali je za njegovo korištenje uzorak potrebno razrijediti i podesiti na točan pH.

Status intelektualnog vlasništva 

Inovacija je predmet američke patentne prijave. Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje ove prijave, kao i postojećeg znanja i iskustva, neka se slobodno obrate tvrtki Ruđer inovacije.