Bakterijska kultura za razgradnju atrazina i ostalih s-triazinskih pesticida

Slika nove mješovite bakterijske kulture koja razgrađuje atrazinsku podlogu

Slika nove mješovite bakterijske kulture koja razgrađuje atrazinsku podlogu

Tržišna prilika

Atrazin je selektivni triazinski herbicid koji se već 30 godina koristi pri kontroli širokolisnih i uskolisnih korova. Primjenjuje se u 80 zemalja širom svijeta - tržište atrazina doseglo je vrijednost od 800 milijuna $. U SAD to je najkorišteniji herbicid za suzbijanje korova kod kukuruza i šećerne trske. Nažalost, zbog svoje pokretljivosti u tlu jedan je od najznačajnijih zagađivala površinskih i podzemnih voda, mora te tla. Sve veća zabrinutost zbog potvrđenih toksičnih i ekotoksičnih svojstava atrazina nameće potrebu razvoja novih metoda za ubrzanje procesa razgradnje atrazina i uklanjanje s mjesta zagađenja.

Opis inovacije

Razgradnja atrazina može se postići raznim kemijskim postupcima, koji svi uključuju uporabu štetnih kemikalija i nastajanje štetnih nusprodukata. Te metode pogodne su za razgradnju atrazina koji nije apliciran na tlo. Kada je u pitanju razgradnja na velikim površinama onečišćenog tla ili u vodi, tada ove metode nisu niti ekonomične niti jednostavno primjenjive jer se mora raditi ex situ, dakle onečišćeno tlo se mora iskopati a podzemna voda ispumpati.

Naša metoda razgradnje atrazina i ostalih s-triazinskih pesticida uzgojenim prirodnim mikrobnim kulturama je biotehnološki postupak koji se temelji na principima bioremedijacije i to je za okoliš primjerenije i jeftinije rješenje od klasičnih fizikalno-kemijskih metoda koje se trenutno koriste u svijetu. Jednostavnim raspršivanjem određene količine mikrobnih kultura in situ po tlu ili ubacivanjem u spremnik otpadne vode iz tehnološkog postupka te miješanjem, atrazin se razgrađuje prirodno, učinkovito i bez ikakvih štetnih nusprodukata. Vezanjem na kakav porozan inertan nosač, kulture mogu direktno razgraditi atrazin i ostale s-triazinske pesticide i u protočnim vodama.

Status intelektualnog vlasništva

Inovacija je predmet hrvatske, kanadske, indijske, australske i kineske patentne prijave. Patent je priznat u SAD-u i EU (Njemačka, Francuska i Italija). Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje ove prijave, kao i postojećeg znanja i iskustva, neka se slobodno obrate tvrtki Ruđer inovacije.