Katalizator za transesterifikaciju biljnih ulja

Novi trisupstituirani derivat gvanidina uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu.

Novi trisupstituirani derivat gvanidina uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu.

Tržišna prilika

Proizvodnja biodiesela, koja uključuje transesterifikaciju biljnih ulja metanolom uz prisustvo katalizatora, rastući je trend u gotovo svim zemljama EU. Samo u Hrvatskoj do 2010. godine bit će proizvedeno 157.000 tona biodiesela, a u zemljama EU udio biogoriva u ukupnoj potrošnji goriva do 2010. godine treba biti 5,75 %, a do 2020. godine 20 %.

Osim u proizvodnji biodiesela, gvanidinski se katalizator može koristiti u proizvodnji finih kemikalija, organokatalizi, u raznim istraživanjima, kao i svugdje gdje je potrebno katalizirati reakcije transesterifikacije.

Opis inovacije

Transesterifikacija biljnih ulja lakim organskim alkoholima kao što su metanol, etanol i slični lako hlapivi alkoholi, na kojoj se zasniva proizvodnja tehnološki važnog biodiesela, zahtjeva primjenu katalizatora visoke bazičnosti. U postupcima koji se danas koriste u proizvodnji biodiesela najčešće se kao katalizator primjenjuje natrij metoksid (CH3ONa), no njegov nedostatak je da zahtjeva potpuno bezvodno otapalo. Koristi se još natrijev i kalijev hidroksid (NaOH, KOH) ili karbonat (Na2CO3, K2CO3) te njihova smjesa, jer su vrlo aktivni i relativno jeftini. Međutim, njihova primjena je ograničena i jako ovisi o sadržaju vode u alkoholu zbog reakcije hidrolize estera te nastajanja sapuna ili emulzije iz alkoholno - uljne smjese.

Novi katalizator, za kojega su prethodna teorijska istraživanja predvidjela visoku bazičnost, vrlo uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu pri čemu nastaju metilni esteri viših masnih kiselina kao glavni produkti. Praćenjem kemijske reakcije ustanovljeno je da je već nakon 1 h došlo do potpune konverzije ulja u metilne estere viših masnih kiselina.

Katalizator pokazuje visoku topljivost u vodi, a može ga se vezati i na kruti nosač.

Status intelektualnog vlasništva

Patent za ovaj izum je priznat u EU (Njemačka, Francuska, UK, Italija i Španjolska) i Hrvatskoj. Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje ove prijave, kao i postojećeg znanja i iskustva, neka se slobodno obrate tvrtki Ruđer inovacije.