Bruker Avance 600 MHz NMR spektrometar

Bruker Avance 600 MHz NMR spektrometar

Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (spektroskopija NMR) je istraživačka metoda koja koristi magnetska svojstva jezgri pojedinih atoma za analizu fizičkih i kemijskih svojstava molekule u kojoj se atomi nalaze. Bazira se na fenomenu nuklearne magnetske rezonancije i omogućuje detaljnu informaciju o strukturi, dinamici i kemijskom okolišu molekule.
Spektroskopiju NMR najčešće koriste kemičari i biokemičari za istraživanje svojstava organskih molekula. To mogu biti mali spojevi koji se analiziraju jednodimenzijskim tehnikama H-1 i C-13, pa sve do velikih proteina i nukleinskih kiselina za koje su neophodne višedimenzijske tehnike.
Spektrometar NMR Avance 600 Bruker posjeduje supravodljivi magnet jakosti polja 14 T te dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju: direktna dvokanalna proba (H-1, širokopojasni kanal i deuterijski kanal) i indirektna trokanalna proba (H-1, C-13, širokopojasni kanal i deuterijski kanal). Širokopojasni kanali (frekvencijskog raspona od 24 - 600 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od Ag-107 do H-1). Mjerenja je moguće provoditi u temperaturnom rasponu od 223 - 373 K.

Institucija

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Lokacija

Centar za NMR

Zagreb

Bijenička c. 54

NMR/7

Kontakt

Željko Marinić

mr. sc.

Institut "Ruđer Bošković", Centar za NMR

+385 1 4571229

+385 1 4680085

Web stranice
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=48