Rentgenski difraktometar za polikristale za rad pri sobnoj temperaturi Philips PW 1730/10

Rentgenski difraktometar za polikristale za rad pri sobnoj temperaturi Philips PW 1730/10
Sredstva nabave
MZOŠ
Institucija

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Lokacija

Zavod za fiziku materijala

Laboratorij za tanke filmove

Zagreb

Bijenička cesta 54

III krilo/ prizemlje/ soba 109

Kontakt

Biserka Gržeta

Dr. sc.

Institut Ruđer Bošković

(+385) 1 4561120

(+385) 1 4680114

Web stranice
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=46