Rentgenski difraktometar za polikristale za rad pri visokim temperaturama Philips MPD 1880

Rentgenski difraktometar za polikristale za rad pri visokim temperaturama Philips MPD 1880
Sredstva nabave
MZOŠ
Institucija

Institut Ruđer Bošković

Bijenička cesta 54

10000

Zagreb

Hrvatska

Lokacija

Zavod za fiziku materijala

Laboratorij za tanke filmove

Zagreb

Bijenička cesta 54

III krilo/ prizemlje/ soba 109

Kontakt

Jasminka Popović

Dr. sc.

Institut Ruđer Bošković

(+385) 1 45611201

Web stranice
https://sestar.irb.hr/instrumenti_show.php?ID=45