Administrativna platforma za provedbu MORExpo infrastrukturnog projekta (APMO)

Projektom APMO ostvarit će se administrativni, pravni i tehnički uvjeti za provedbu infrastrukturnog projekta Morskog eksperimentalnog centra bioraznolikosti (MORExpo).

Glavni istraživač
Maria Blažina

Maria Blažina, dr. sc.

znanstveni suradnik +385 52 804 767
098 255 221
Kategorija
Ostali
Zavod ili Centar
CIM
Iznos financiranja
8.347.518,00 HRK
Datum početka
05.04.2016.
Datum završetka
30.11.2016.
Više informacija
Administrativna platforma za provedbu MORExpo infrastrukturnog projekta (APMO)