Društvena zajednica

Prikaži samo aktivne projekte
Anhijlina špilja Čapljina

Anhijlina špilja Čapljina

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Istraživanje anhijaline špilje „Jama u Čapljini“

više »
Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Određivanje prostorne raspodijele koncentracije metala u rijeci Krki i ispitivanje drugih parametatara koji utječu na to.

više »
Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač: Vlado Cuculić

U okviru projekta započela su prva sustavna istraživanja fizikalno-kemijskih parametara u anhialinim jamama

više »
Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Glavni istraživač: Vlado Cuculić

Do započinjanja ovog Projekta nikada nije istraživana prostorna i vremenska raspodjela tragova ekotoksičnih metala Cd, Cu, Hg, Pb, Zn u morskoj vodi, sedimentu i bioti u akvatoriju Nacionalnog parka Mljet

više »
Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Glavni istraživač: Marina Mlakar

Praćenje kvalitete površinskih voda ima za cilj ocjenu stanja voda, te utvrđivanje kvalitete voda za korištenje u određene namjene. Monitoring kakvoće voda provodi se na oko 400-tinjak mjernih postaja na temelju godišnjih programa monitoringa

više »