Programi Organizacije Sjeverno-atlantskog sporazuma (NATO - spf)

Znanstvena suradnja ostvaruje se uz pomoć NATO-va programa za sigurnost u sklopu znanosti, u kojem su postavljeni okviri za suradnju država članica. Hrvatska aktivno sudjeluje u NATO-vim projektima Science for Peace and Security (Znanost za mir i sigurnost) na temelju individualne participacije znanstvenika. Istraživači irba predlagali su projekte s koleagama iz zemalja članica NATO kao partner zemlja, obzirom na financijske implikacije jer je nositelj projekta iz zemlje članice dobivao 10% sredstava, dok je nositelj projekta iz partner zemlje (IRB nositelji) dobio 90% sredstava.