Projekti Fonda "jedinstvo uz pomoć znanja"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, u ime Vlade Republike Hrvatske, pokrenulo je program Fond «Jedinstvo uz pomoć znanja» (Unity through Knowledge Fund - UKF). Fond je poduprt kroz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, zajmom Svjetske banke br. 7320-HR. Ovaj program želi: (i) ohrabriti znanstvenike i stručnjake u inozemstvu hrvatskog porijekla (Dijaspora) na povratak u Hrvatsku i/ili povezivanje s domaćim znanstvenicima; (ii) potaknuti hrvatske institucije, tvrtke i znanstvenike da koriste potencijale hrvatske znanstvene i stručne dijaspore.

ADP-ribozilacija proteina u modelnom prokariotu Streptomyces coelicolor i čovjeku

Posttranslacijska modifikacija proteina ima važnu ulogu u regulaciji funkcije proteina i interakciji proteina s drugim molekulama. ADP-ribozilacija proteina je posttranslacijska modifikacija kojom se skupina ADP-riboze iz NAD+ prenosi na ciljne proteine.

više »
Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Koristeći stanični model lizosomalne bolesti NPC cilj ovog projekta je ispitati ulogu lizosoma i njihove disfunkcije na nakupljanje peptida amiloid-beta (Abeta) i alfa-sinukleina (a-syn), dva ključna proteina u patogenezi  Alzheimerove, odnosno Parkinsonove bolesti.

više »