Sedmi okvirni program za razvoj i istraživanje

Glavni financijski instrument za potporu aktivnosti istraživanja te razvitka Europske unije koji pokriva gotovo sve znanstvene discipline. Ciljevi 7. Okvirnog programa ponajprije se odnose na poticanje istraživanja za potrebe europske industrije, poticanje i održavanje konkurentnosti europske industrije, podržavanje znanstvene i tehnološke izvrsnosti te jačanje liderske uloge Europe u globalnoj ekonomiji znanja.

Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS-DC

Primjenske Informacijske usluge za raspodjeljena računalana okruženja (Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS...

Glavni istraživač: Karolj Skala

Cloud computing je u nastajanju kao glavna računalna platforma za poslovanje i znanstveno računanje.

više »
Image source: http://www.smartnano.org/

Sensitive MeAsuRmenT, detection and identification of engineered NANO particles in complex matrices

Glavni istraživač: Daniel Mark Lyons

Nanotehnologija ima velik utjecaj na mnoge industrijske grane, a primjena nanočestica bilježi u trajni porast u različitim poljima, od industrije boja i automobilske industrije do primjene u predmetima opće uporabe, kao što su to kreme za sunčanje i osvježivaći zraka, te biologije i medicine.

više »