Svi projekti

 COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

Glavni istraživač: Branka Mihaljević

CMST COST Action CM1201

Biomimetic Radical Chemistry

više »

ADP-ribozilacija proteina u modelnom prokariotu Streptomyces coelicolor i čovjeku

Glavni istraživač: Andreja Mikoč

Posttranslacijska modifikacija proteina ima važnu ulogu u regulaciji funkcije proteina i interakciji proteina s drugim molekulama. ADP-ribozilacija proteina je posttranslacijska modifikacija kojom se skupina ADP-riboze iz NAD+ prenosi na ciljne proteine.

više »

Nekovalentne interakcije u dizajnu novih fotoosjetljivih molekula

Glavni istraživač: Davor Margetić

Projekt se bavi sa dva ključna cilja istraživanja u Europskoj uniji: očuvanje energije i okoliša. Znanstveni pristup temelji se na kombinaciji teorijskog i eksperimentalnog znanja i iskustva suradnika, a uključuje kvantno-kemijske izračune i modeliranje u molekularnom dizajnu, kemijske sinteze i proučavanje fizikalno-kemijskih svojstava sustava dobivenih kroz samoudruživanje putem nekovalentnih interakcija. Projekt je multidisciplinaran, pokriva teme iz fizikalno-organske, supramolekularne i računalne kemije, fotofizike i znanosti o materijalima.

više »

Optimization of doses from computed tomography for paediatric population

Glavni istraživač: Željka Knežević Medija

With the growing use of X-ray imaging techniques especially computed tomography (CT) and the increasing awareness of CT radiation risk to population, there is a greater need to accurately estimate radiation dose from different CT examinations especially for children population which is the main aim and focus of the Croatian Chinese Scientific and Technological Cooperation.

 

više »
Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Praćenje kvalitete sedimenta ispod ribogojilišta

više »
Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS-DC

Primjenske Informacijske usluge za raspodjeljena računalana okruženja (Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS...

Glavni istraživač: Karolj Skala

Cloud computing je u nastajanju kao glavna računalna platforma za poslovanje i znanstveno računanje.

više »