Centar za NMR

Centar za NMR

Centar za NMR posebna je institutska ustrojbena jedinica. Usluge Centra obuhvaćaju snimanje i interpretaciju spektara NMR za uzorke u tekućem stanju. Djelatnici Centra provode znanstveno-istraživačku, znanstveno-uslužnu i stručnu djelatnost, tehnološka i primijenjena istraživanja, te obrazovno-nastavnu djelatnost iz područja spektroskopije NMR u kemiji i fizici, bioznanostima i biotehnologiji.

Dražen Vikić-Topić

Voditelj

prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić

+385 1 456 0961
Fax: 01 468 00 85

Tajništvo:

Margareta Cvetkovski
e-mail: Margareta.Cvetkovski@irb.hr

Interni broj: 1248

left right

Centar za nuklearnu magnetsku rezonanciju (NMR) osnovan je 2003. godine kao znanstveno-tehnološki centar - posebna ustrojbena jedinica Instituta, te predstavlja nacionalni centar za spektroskopiju NMR. Centar provodi znanstveno-istraživačku, znanstveno-uslužnu i stručnu djelatnost, tehnološka i primijenjena istraživanja, te obrazovno-nastavnu djelatnost iz područja spektroskopije NMR u kemiji i fizici, bioznanostima i biotehnologiji.
 
U Centru se obavljaju  znanstveno-istraživačka i rutinska snimanja jedno- i dvodimenzijskih spektara 1H i 13C NMR, kao i snimanja drugih jezgri (19F, 31P, 113Cd, 199Hg itd.). Spektrometri NMR na  Institutu "Ruđer Bošković" su jedini uređaji NMR visokog razlučivanja sa supravodljivim magnetima u hrvatskoj akademskoj zajednici. Stoga je Centar za NMR ustrojen kao jedinica otvorenog tipa koju pored znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković koriste znanstvenici i istraživači sa sveučilišta, industrije i drugih institucija iz cijele Hrvatske i iz inozemstva, a posjećuju ga često školske i studentske grupe. Primjenjena istraživanja NMR provode se za potrebe farmaceutske i petrokemijske industrije i zaštićena su ugovorom o tajnosti. Centar je sudjelovao u istraživanjima lijeka Sumameda, a i danas surađuje s farmaceutskim kompanijama Plivom d.d. i Belupom d.d.
 
Uz vlastita znanstvena, tehnološka i primijenjena istraživanja, Centar za NMR surađuje na tridesetak projekata s više stotina znanstvenika, istraživača, novaka i ostalih korisnika većinom s Instituta Ruđer Bošković, kao i sa sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Kao značajni segment rada Centra valja naglasiti istraživačka i rutinska snimanja za industriju (Pliva, Belupo, INA, kao i neke manje tvrtke).
 
Djelatnost Centra provodi se u okviru Nacionalnog znanstvenoistraživačkog programa i međunarodnih projekata te tehnoloških i primijenjenih projekata. Istraživački rad uključuje različitu tematiku iz organske, anorganske, bioorganske i farmaceutske kemije te biotehnologije. Provode se teorijski računi molekulskih struktura i parametara NMR kao potpora eksperimentalnim mjerenjima. Dio istraživanja fokusiran je na prirodne spojeve i fotokemijske produkte. Drugi dio uključuje istraživanja strukturnih i električnih procesa u različitim tipovima stakala, staklo-keramika i keramika. Članovi Centra za NMR također sudjeluju u edukaciji na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
 
Oprema Centra za NMR sastoji se od dva spektrometra NMR tvrtke Bruker: AV600 (magnet 14 T) i AV300 (magnet 7 T). Jedan stariji spektrometar NMR tvrtke Varian tipa Gemini 300 (magnet 7 T) posuđen je Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bono Lučić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
Centar za NMR
+385 1 457 1356
1891

Dražen Vikić-Topić
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Centar za NMR
+385 1 456 0961
1734 1378

Margareta Cvetkovski

Centar za NMR
+385 1 456 1048
1248

Marijana Vinković
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
Centar za NMR
+385 1 457 1338
1879 1784

Nikola Štambuk
dr. sc.

znanstveni savjetnik
Centar za NMR
+385 1 468 0193
1334

Nikolina Višić

Centar za NMR
1783

Sunčica Roca
dr. sc.

viša stručna suradnica
Centar za NMR
+385 1 457 1224
1776 1784

Vilko Smrečki
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
Centar za NMR
+385 1 456 0944
1462

Željko Marinić
mr. sc.

stručni savjetnik, NMR operater
Centar za NMR
+385 1 468 0085
1378
Spektrometar NMR Bruker AV600

Ekspertno snimanje i interpretacija spektara NMR

Centar za NMR nudi usluge snimanja i interpretacije spektara NMR. Na raspolaganju su dva spektrometra: Bruker AV600 i AV300 s magnetima gustoće magnetskog toka 14 i 7 T. Uzorke je moguće snimati isključivo u otopini u temperaturnom rasponu od 223 do 373 K.

više »