Zavodi i centri

Zavodi

11 zavoda Instituta Ruđer Bošković.

Znanstvenici Zavoda za teorijsku fiziku bave se temeljnim teorijskim istraživanjima iz područja visoko energetske fizike čestica, kozmologije i astročestične fizike, gravitacije, matematičke fizike i fizike kondenzirane materije. Za više informacija posjetite stranice Zavoda.

više »

ZEF istražuje eksperimentalnu i teorijsku nuklearnu fiziku, fiziku čestica, astrofiziku, kao i interakcije zračenja s materijom te razne primjene nuklearnih metoda.

više »

Primarna misija Zavoda za fiziku materijala jest stjecanje novih znanja kroz obavljanje vrhunskih istraživanja u temeljnim prirodnim znanostima - fizici, kemiji i interdisciplinarnim istraživanjima.

više »

Zavod za elektroniku jedan je od zavoda Instituta Ruđer Bošković usmjeren prema znanstvenim istraživanjima u području računarstva, posebice metodama strojnog učenja i dubinske analize podataka, kao i tehnologijama obrade informacija i signala.

više »

Misija Zavoda za fizičku kemiju su međunarodno prepoznata temeljna istraživanja iz teorijske i računalne kemije, molekularnih spektroskopija (MS,EPR, X-ray, PES), proteinske kemije i organometalne kemije te postati međunarodni Centar izvrsnosti za ta područja molekularnih znanosti.

više »

Misija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju je održati i unaprijediti postojeću visoku razinu znanstvenih istraživanja na izabranim suvremenim temama organske kemije i biokemije.

više »

Zavod za kemiju materijala je centar izvrsnosti u području znanosti o materijalima.

više »

U Zavodu za molekularnu biologiju bavimo se proučavanjem molekularnih osnova i funkcije bazičnih bioloških struktura i procesa.

više »

Misija Zavoda za molekularnu medicinu je proširiti i ojačati naše poznavanje prirode bolesti, razviti i unaprijediti postojeće te razviti nove strategije za dijagnozu, liječenje i prevenciju bolesti.

više »

Centar za istraživanje mora (CIM) Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu interdisciplinarni je istraživački centar čija je djelatnost usmjerena na osnovna i primijenjena oceanografska istraživanja.

više »

Zavod je centar izvrsnosti u fundamentalnim i primjenjenim istraživanjima sustava, procesa i stanja u okolišu.

više »