Centar za NMR

Centar za NMR

Centar za NMR posebna je institutska ustrojbena jedinica. Usluge Centra obuhvaćaju snimanje i interpretaciju spektara NMR za uzorke u tekućem stanju. Djelatnici Centra provode znanstveno-istraživačku, znanstveno-uslužnu i stručnu djelatnost, tehnološka i primijenjena istraživanja, te obrazovno-nastavnu djelatnost iz područja spektroskopije NMR u kemiji i fizici, bioznanostima i biotehnologiji.

Dražen Vikić-Topić

Voditelj

dr. sc. Dražen Vikić-Topić

+385 1 456 0961
Fax: 01 468 00 85
left right

Centar za nuklearnu magnetsku rezonanciju (NMR) osnovan je 2003. godine kao znanstveno-tehnološki centar - posebna ustrojbena jedinica Instituta, te predstavlja nacionalni centar za spektroskopiju NMR. Centar provodi znanstveno-istraživačku, znanstveno-uslužnu i stručnu djelatnost, tehnološka i primijenjena istraživanja, te obrazovno-nastavnu djelatnost iz područja spektroskopije NMR u kemiji i fizici, bioznanostima i biotehnologiji.
 
U Centru se obavljaju  znanstveno-istraživačka i rutinska snimanja jedno- i dvodimenzijskih spektara 1H i 13C NMR, kao i snimanja drugih jezgri (19F, 31P, 113Cd, 199Hg itd.). Spektrometri NMR na  Institutu "Ruđer Bošković" su jedini uređaji NMR visokog razlučivanja sa supravodljivim magnetima u hrvatskoj akademskoj zajednici. Stoga je Centar za NMR ustrojen kao jedinica otvorenog tipa koju pored znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković koriste znanstvenici i istraživači sa sveučilišta, industrije i drugih institucija iz cijele Hrvatske i iz inozemstva, a posjećuju ga često školske i studentske grupe. Primjenjena istraživanja NMR provode se za potrebe farmaceutske i petrokemijske industrije i zaštićena su ugovorom o tajnosti. Centar je sudjelovao u istraživanjima lijeka Sumameda, a i danas surađuje s farmaceutskim kompanijama Plivom d.d. i Belupom d.d.
 
Uz vlastita znanstvena, tehnološka i primijenjena istraživanja, Centar za NMR surađuje na tridesetak projekata s više stotina znanstvenika, istraživača, novaka i ostalih korisnika većinom s Instituta Ruđer Bošković, kao i sa sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Kao značajni segment rada Centra valja naglasiti istraživačka i rutinska snimanja za industriju (Pliva, Belupo, INA, kao i neke manje tvrtke).
 
Djelatnost Centra provodi se u okviru Nacionalnog znanstvenoistraživačkog programa i međunarodnih projekata te tehnoloških i primijenjenih projekata. Istraživački rad uključuje različitu tematiku iz organske, anorganske, bioorganske i farmaceutske kemije te biotehnologije. Provode se teorijski računi molekulskih struktura i parametara NMR kao potpora eksperimentalnim mjerenjima. Dio istraživanja fokusiran je na prirodne spojeve i fotokemijske produkte. Drugi dio uključuje istraživanja strukturnih i električnih procesa u različitim tipovima stakala, staklo-keramika i keramika. Članovi Centra za NMR također sudjeluju u edukaciji na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
 
Oprema Centra za NMR sastoji se od dva spektrometra NMR tvrtke Bruker: AV600 (magnet 14 T) i AV300 (magnet 7 T). Jedan stariji spektrometar NMR tvrtke Varian tipa Gemini 300 (magnet 7 T) posuđen je Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Laboratorij za istraživanje stakala bavi se preparacijom i karakterizacijom stakala, keramike i bioaktivnih materijala. Suradnici laboratorija bave se istraživanjem međusobne ovisnosti između sastava-strukture-električnih svojstva materijala. Posebni je interes istraživanje kemijske i termičke stabilnosti željeznih fosfatnih stakala kao mogućih kandidata za pohranjivanje posebnog nuklearnog otpada. Dio istraživanja odnosi se na istraživanje mehanizma kristalizacije amorfnih sustava (fosfatnih, silikatnih, bioaktivnih stakala), određivanje nastalih faza, promjena u strukturi, veličini čestica i volumnog udjela kristalnih faza te njihov utjecaj na električnu vodljivost i dielektričnu permitivnost. Dio istraživanja odnosi se na proučavanje površinske aktivnosti bioaktivnih materijala koristeći metode električne polarizacije.

više »

U Laboratoriju se provode temeljna znanstvena istraživanja i servisna snimanja spektara NMR za akademsku zajednicu i gospodarstvo RH.

više »

Paško Konjevoda
dr.sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 468 0193

Bono Lučić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1356

Željko Marinić
mr. sc.

stručni savjetnik, NMR operater
+385 1 468 0085

Dejan Plavšić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1338

Sunčica Roca
dipl. prof.

viša stručna suradnica
+385 1 457 1224

Vilko Smrečki
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0944

Nikola Štambuk
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0193

Dražen Vikić-Topić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0961

Marijana Vinković
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1224
Spektrometar NMR Bruker AV600

Ekspertno snimanje i interpretacija spektara NMR

Centar za NMR nudi usluge snimanja i interpretacije spektara NMR. Na raspolaganju su dva spektrometra: Bruker AV600 i AV300 s magnetima jakosti polja 14 i 7 T. Uzorke je moguće snimati isključivo u otopini u temperaturnom rasponu od 223 - 373 K.

više »
Impedance spectroscopy

Određivanje električnih i dielektričnih svojstava materijala impedancijskom spektroskopijom te metodom termički stimulirane struje

Laboratorij za istraživanje stakala Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost određivanja električnih i dielektričnih svojstava materijala korištenjem impedancijske i dielektrične spektroskopije te metode termički stimulirane struje u širokom frekvencijskom i temperaturnom području.

više »