Kristina Sklepić

dipl. ing.


1275
asistent / znanstveni novak

Krilo 6/103

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Obrazovanje

2012. –           Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, Poslijediplomski studij kemije

2004. – 2009.  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, Dipl. inž. kemije

Područja znanosti

anorganska kemija

Nastava

2012.–2013.  Preddiplomski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Praktikumska nastava: „Praktikum opće kemije 1“ (nositelj kolegija: dr. sc. Višnja Vrdoljak, izv. prof.)

Istaknute publikacije

  1. A. Moguš-Milankovic,  K. Sklepić, H. Blažanović, P. Mošner, M. Vorokhta, L. Koudelka, Influence of germanium oxide addition on the electrical properties of Li2O-B2O3-P2O5 glasses, J. Power Sources, 242 (2013) 91-98
  2. A. Moguš-Milanković, K. Sklepić, Ž. Skoko, L. Mikac, S. Musić, D. E. Day, Influence of nanocrystallization on the electronic conductivity of zinc iron phosphate glass, J. Amer. Ceram. Soc., 95 (2012) 1; 303-311.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko kemijsko društvo (HKD)

Hrvatska kristalografska zajednica (HKZ)