Objavljeno: 17.10.2011. 12:34

Sastanak NA61(CERN) kolaboracije na IRB-u

Sastanak NA61(CERN) kolaboracije na IRB-u

U organizaciji Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković, između 10. listopada i 15. listopada održati će se kolaboracijski sastanak za NA61 eksperiment sa CERN-a, i očekuje se dolazak oko 40-tak svjetsko renomiranih znanstvenika. Uz diskusiju o najnovijim rezultatima NA61 eksperimenta, te dogovaranju o planovima rada za slijedeću godinu, također će se detaljno razmatrati moguća velika eksperimentalna suradnja sa IRB-om glede izgradnje novog silicijskog vertex detektora.

Više informacija možete naći ovdje.