ZIMO

Zavod za istraživanje mora i okoliša

Zavod je centar izvrsnosti u fundamentalnim i primjenjenim istraživanjima sustava, procesa i stanja u okolišu. Svrha naših istraživanja je doprinijeti optimalnom upravljanju okoliša za napredak naše zemlje i svijeta.

Tarzan Legović

Predstojnik

Prof.dr.sc. Tarzan Legović

+385 1 468 0230
Fax: +385 1 4680 242

Tajništvo

Magdalena Rožmarić

Tel: +385 1 4680 215
Fax:+385 1 4680 242
Email: mrozmar@irb.hr

left right

Zavod za istraživanje mora i okoliša, sa 104 znanstvenika i tehničara organiziranih u 12 laboratorija i jednu morsku postaju (Martinska, blizu Šibenika), je najveći interdisciplinarni Zavod na Institutu.

ZIMO grupna

Grupna fotografija djelatnika ZIMO, 2001

Laboratoriji provode istraživanja u području oceanografije, kemije vodenih sustava, radioekologije, geokemije, biogeokemije, bioelektrokemije, elektrokemije okoliša, ekotoksikologije, akvakulture i patologije riba i akvatičkih organizama, te ekološkog modeliranja i informatike o okolišu. Razmjeri problema istraživanja protežu se od nanoznanosti do satelitske oceanografije.

Od 1989. godine ZIMO djeluje kao Nacionalni referentni laboratorij Državne uprave za vode Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva te sudjeluje u održavanju i proširivanju mreže hrvatskih akreditiranih laboratorija za analizu otpadnih i prirodnih voda. 

Od 1989. godine ZIMO djeluje kao Nacionalni referentni laboratorij

Laboratorij za radioekologiju je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije 2008. godine, te je prema Odluci Državnog zavoda za mjeriteljstvo, ovaj laboratorij postao Nacionalni laboratorij za područje mjerenja radioaktivnosti.

Glavna aktivnost laboratorija za bioelektrokemiju i oslikavanje površina usmjerena je na istraživanje procesa u moru na mikro i nano skali. Istraživanja obuhvaćaju integraciju više znanstvenih disciplina: znanosti o moru, kemije, biofizike, znanosti o materijalima i nanotehnologije. 

više »

LBUM je specijalizirana interdisciplinarna skupina suradnika usmjerenih na istraživanje i razvoj biomarkera za rano otkrivanje učinaka metala sa svrhom procjene zagađenja vodnog okoliša.

više »

Članovi laboratorija bave se fundamentalnim i primijenjenim elektrokemijskim istraživanjima i komplementarnim fizičko kemijskim metodama određivanja tragova tvari u okolišu

više »

Misija Laboratorija za fizičku kemiju vodenih sustava je primijeniti znanja u razvoju novih metoda i tehnika za istraživanje i monitoring kvalitete vode i zraka.

više »

U Laboratoriju se provode istraživanja u području ekološkog modeliranja i informatike o okolišu te istraživanja bioraznolikosti, u cilju procjene stanja prirodnih ekosustava, procjene ekološkog rizika i održivog upravljanja biološkim resursima.

više »

Laboratorij se bavi proučavanjem staničnih detoksifikacijskih mehanizama kod organizama vodenih ekosustava.

više »

Laboratorij za radioekologiju bavi se mjerenjem alfa, beta i gama radioaktivnosti.

više »

Laboratorij za satelitsku oceanografiju teži razumijevanju i predviđanju dinamike Jadranskog mora na različitim prostornim i vremenskim skalama koristeći mogućnosti satelitske oceanografije, te sinergiju daljinskih i terenskih mjerenja i matematičkog modeliranja.

više »

Marijan Ahel
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0940

Niko Bačić
dipl. ing.

stručni suradnik
+385 1 468 0124

Delko Barišić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0931

Ivana Coha
dipl. ing.

stručna suradnica
+385 1 456 1060

Vlado Cuculić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1190

Neven Cukrov
dr.sc.

VIši znanstveni suradnik
0993473334

Vida Čadež
mag. ing. maricult.

Znanstveni novak - asistent
+385 1 468 0124

Mathieu Andre Dutour-Sikiric
Dr. Sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1237

Zoran Ereš
mr. sc.

stručni suradnik
+385 1 456 1196

Marijana Erk
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0216

Vlatka Filipović Marijić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 468 0216

Stanislav Frančišković-Bilinski
dr.sc.

viši znanstveni suradnik (na radnom mjestu znanstvenog suradnika)
+385 1 456 1081

Sanja Frka Milosavljević
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1105

Blaženka Gašparović
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1148

Ivan Grabar

+385 1 456 1190

Željko Grahek
znanstveni suradnik

dr.sc.
+385 1 456 1060

Višnja Horvat-Radošević
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1152

Maja Ivanić
dipl. ing.

asistent
+385 1 456 1176

Dušica Ivanković
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1047

Dijana Jadreško
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1181

Ivica Janeković
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1139

Gorana Karanović
dipl. ing.

stručna suradnica
+385 1 456 1060

Tomislav Kardum

kemijski tehničar
+385 1 456 0934

Goran Kniewald
Dr.sc.

Znanstveni savjetnik II izbor, redoviti profesor - trajno zvanje
+385 1 456 1036

Šebojka Komorsky-Lovrić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1046

Matea Krmpotić
dipl. ing.

znanstvena novakinja/asistentica
+385 1 456 0932

Ivana Kušan
dipl. ing.

znanstveni novak
+385 1 456 1075

Rajko Kušić

kemijski tehničar
+385 1 456 0933

Milivoj Kuzmić
dr.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1139

Tarzan Legović
Prof.dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0230

Renata Lokas

0993473334

Ivanka Lovrenčić Mikelić
dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 457 1221

Milivoj Lovrić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1046

Katja Magdić
dr. sc.

znanstvena novakinja
+385 1 456 1152

Nina Marn
dipl.ing.

asistent
+385 1 456 1078

Armin Mešić
Dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0930

Nevenka Mikac
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1036

Tea Mišić Radić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1128

Marina Mlakar
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1190

Dubravka Mutvar

+385 1 468 0124

Sonja Nikolić
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 468 0095

Marijana Nodilo
dr. sc.

znanstvena novakinja/poslijedoktorandica
+385 1 457 1336

Dario Omanović
dr. sc.

VIši znanstveni suradnik
+385 1 468 0231

Ivanka Pižeta
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 468 0231

Marta Plavšić
dr.sc.

znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
+385 1 468 0127

Galja Pletikapić
dr.sc

znanstveni suradnik (na radnom mjestu višeg asistenta )
+385 1 456 1128

Mladen Rac
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1075

Biserka Raspor
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0216

Martina Rožmarić Mačefat
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 0932

Ivica Ružić
Dr. sc.

znanstveni savjetnik / vanjski suradnik
+385 1 456 1140

Ivan Senta
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1003

Tvrtko Smital
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1088

Suzana Šegota
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1185

Senka Terzić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0940

Zdenko Tkalčec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0930

Neda Vdović
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1176

Petra Vukosav
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1190

Roko Žaja
dr.sc

znanstveni suradnik
+385 1 456 1039

Vera Žutić
dr.sc.

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
+385 1 456 1128

Adhezija liposoma na elektrodi

Glavni istraživač: Nadica Ivošević DeNardis

Predloženi projekt temelji se na primjeni elektrokemijske metode i teorijskog modela u istraživanju mehanizma adhezije liposoma na nabijenoj elektrodi. Rezultati rada na projektu doprinijet će boljem razumijevanju fundamentalnih procesa važnih za vezikularni transport (intra i ekstracelularni) te reakciju stanične membrane na okolišni stres.

više »
Anhijlina špilja Čapljina

Anhijlina špilja Čapljina

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Istraživanje anhijaline špilje „Jama u Čapljini“

više »

Ecotoxicological significance of ABC transport proteins in aquatic organisms

Glavni istraživač: Tvrtko Smital

Project supported by the Croatian Ministry of Science Education and Sports

više »
Elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

Elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Ispitivanje stanja okoliša na obalnom području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

više »
Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Glavni istraživač: Višnja Horvat-Radošević

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Višnja Horvat-Radošević

više »
Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci

Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci

Glavni istraživač: Milivoj Lovrić

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Milivoj Lovrić

više »

Finfish mariculture dynamic energy budget model (FiMDEB)

Glavni istraživač: Tin Klanjšček

Riblji resursi u prirodi su drastično smanjeni, sa tendencijom daljnjeg smanjenja i realnom mogućnošću presušivanja. Marikultura - uzgoj morskih organizama u kontroliranom okolišu – nudi alternativan izvor morske hrane. Svjetski trendovi pokazuju da je marikultura u brzom porastu, a razvoj marikulture uvršten je i među strateške ciljeve hrvatskog programa razvoja. Dostizanje ovog cilja zahtjeva konkurentnost hrvatskih proizvođača, što stvara potrebu za svođenjem utjecaja na okoliš i troškova proizvodnje na
minimum.

Cilj UKF projekta Finfish Mariculture Dynamic Energy Budget Model - FiMDEB bio je stvaranje modela koji povezuje hranjenje s rastom riba, te traženje efikasnijih strategija hranidbe uz pomoć novog modela. Predviđeno je da model bude temeljen na teoriji Dinamičkih energijskih budžeta (Dynamic Energy Budget- DEB), koja opisuje kako organizmi pribavljaju i koriste energiju.

više »
Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Određivanje prostorne raspodijele koncentracije metala u rijeci Krki i ispitivanje drugih parametatara koji utječu na to.

više »
Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Geokemija tragova ekotoksičnih metala u vodi, zraku i anhialinim jamama Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač: Vlado Cuculić

U okviru projekta započela su prva sustavna istraživanja fizikalno-kemijskih parametara u anhialinim jamama

više »
Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Glavni istraživač: Stanislav Frančišković-Bilinski

Glavni cilj projekta je provesti hidrogeološka istraživanja, kako bi se definiralo točno porijeklo vode rijeke Kupe.

Hipoteza je da izvori rijeka Kupe i Rječine (koje pripadaju slivu Crnog, odnosno Jadranskog mora) dobivaju vodu iz istog tijela podzemne vode, koje se nalazi na graničnom području dva sliva ispod planine Risnjak. Dva izvora međusobno su udaljena 22 km, a nalaze se na 313, odnosno 385 metara nadmorske visine.

više »

Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika

Glavni istraživač: Jadranka Pečar Ilić

Primjena Informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) prepoznata je u svijetu kroz praćenje (monitoring) stanja okoliša i sigurnosti upravljanja rizikom u opasnostima izazvanih prirodnim pojavama, industrijskim akcidentima, te utjecajem energetskih i prometnih sustava (Environmental Informatics). Od posebnog su interesa in-situ sustavi i daljinska mjerenja za praćenje stanja okoliša putem umreženih uređaja (senzora) i komunikacijskih sustava. Cilj projekta je razvoj specijaliziranih informacijskih sustava (IS), Web aplikacija za vremensko-prostorne prikaze i servisa za učinkovito upravljanje složenim podacima i procesima iz istraživanja voda, prirodnih i antropogenih izvora zagađenja, procjene okolišnog rizika, uključujući i utjecaj prometa na vodotoke.

više »
Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu ri...

Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu ri...

Glavni istraživač: Stanislav Frančišković-Bilinski

Cilj bilateralnog projekta je započeti dugotrajnu suradnju između dvaju odjela, koji imaju slične znanstvene interese i rezultate u polju analize i procjene rizika zagađenja okoliša teškim metalima, koristeći se različitim istraživačkim pristupima. Kombinirajući tehnike, koje su čak i odvojeno vodeće u znanstvenoj primjeni, razviti će se integrirana, vrlo precizna i generalno primjenjiva metoda, koja će se validirati i testirati. Tri pristupa biti će integrirana uključujući zračno nošeno fotografiranje u visokoj rezoluciji, fluorescencijsku spektrometriju X-zraka za ne-destruktivna mjerenja na licu mjesta s mnogo mjesta uzorkovanja, kako bi se razvila adekvatna i najpouzdanija strategija uzorkovanja i visoko sofisticirane laboratorijske tehnike geokemijske analize.

više »

Istraživanje elektroprijenosa plazmidne DNA u vezikule i stanice primjenom mikroskopije atomskih sila, elektrokemijske metode i matematičkog model...

Glavni istraživač: Nadica Ivošević DeNardis

Ispitat će se mehanizam i posljedice elektroprijenosa plazmidne DNA u modelne sisteme (lipidnih vezikula, stanica) primjenom komplementarnih površinskih metoda, elektrokemijskih i mikroskopije atomskih sila (AFM), te s matematičkim modeliranjem, kako bi unaprijedili razumijevanje osnovnih procesa uključenih u aktivni prijenos terapeutskih molekula kroz staničnu membranu.

više »

Istraživanje interakcija ligandima modificiranih nanočestica s lipidnim membranama

Glavni istraživač: Suzana Šegota

Ovaj projekt predlaže dizajn modelnih lipidnih i morskih lipidnih membrana za studij njihove interakcije s različitim klasama ligandima stabiliziranih nanočestica pri različitim ionskim jakostima i različitim temperaturama. 

više »
Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Glavni istraživač: Vlado Cuculić

Do započinjanja ovog Projekta nikada nije istraživana prostorna i vremenska raspodjela tragova ekotoksičnih metala Cd, Cu, Hg, Pb, Zn u morskoj vodi, sedimentu i bioti u akvatoriju Nacionalnog parka Mljet

više »
Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Određivanje stvarnih koncentracija ekotoksičnih metala u vodnom tijelu vodocrpilišta Petruševec.Naručitelj Grad Zagreb

više »
Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Osnovna ideja ovog projekta je usporedba odnosa stabilnih izotopa, koncentracije metala i aktivnosti radionuklida u sedri i vodi iz koje sedra precipitira.

više »
Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Glavni istraživač: Ivanka Pižeta

Znanstveni projekt ministarstva znanosti obrazovanja i športa; voditelj dr.sc. Ivanka Pižeta

više »

Metali i stanični biomarkeri

Projektom je predloženo interdisciplinarno izučavanje staničnih biomarkera pobuđenih subletalnim koncentracijama metala u tkivima indikatorskih morskih i estuarijskih organizama, kao što su školjkaši i ribe.

više »

Multixenobiotic Resistance Mechanism as a Biomarker of Environmental Quality

Glavni istraživač: Tvrtko Smital

Project supported by the Croatian Ministry of Science and Technology, project No P0098135

više »
Određivanje ekotoksičnih metala u vodenom okolišu luke Rijeka primjenom pasivnih uzorkivača

Određivanje ekotoksičnih metala u vodenom okolišu luke Rijeka primjenom pasivnih uzorkivača

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Pilot projekt upotrebe pasivnih uzorkivača („Diffusive Gradients in Thin films – DGT“) u kontinuiranom praćenju koncentracija metala u vodi.

2011.-2012., naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

više »
Određivanje opterećenosti ekotoksičnim metalima i procjena utjecaja ocjednih voda zagrebačke zaobilaznice na vodeno tijelo vodocrpilišta Mala M...

Određivanje opterećenosti ekotoksičnim metalima i procjena utjecaja ocjednih voda zagrebačke zaobilaznice na vodeno tijelo vodocrpilišta Mala M...

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Određivanje stvarnih koncentracija ekotoksičnih metala u vodenom tijelu vodocrpilišta Mala Mlaka

više »
Određivanje povijesti antropogenog utjecaja na sedimente Luke Rijeke

Određivanje povijesti antropogenog utjecaja na sedimente Luke Rijeke

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Ispitivanje promijene antropogenog utjecaja u zadnjih pedesetak godina kroz analizu koncentracija metala u stupcu sedimenta.

2008, naručitelj Lučka Uprava Rijeka (http://www.portauthority.hr/)  voditelj projekta dr.sc. Neven Cukrov

više »
Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Određivanje prirodnih koncentracija metala u vodama prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama

Glavni istraživač: Marina Mlakar

Praćenje kvalitete površinskih voda ima za cilj ocjenu stanja voda, te utvrđivanje kvalitete voda za korištenje u određene namjene. Monitoring kakvoće voda provodi se na oko 400-tinjak mjernih postaja na temelju godišnjih programa monitoringa

više »
Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Okolišni pokazatelji (klimatski i hidrološki) fluvijalnih precipitata Kordiljerskog planinskog lanca praćenih između 1999. i 2009. Usporedba s d...

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Usporedba paleo-okolišnih zapisa u sedrama Hrvatske, Slovenije i Španjolske. Projekt Španjolskog ministarstva. 2010-2012.). Voditelj za Hrvatsku  dr.sc. Neven Cukrov

više »
Mrežnica

Patologija organizama iz voda u odnosu na zagađivala i akvakulturu

Glavni istraživač: Emin Teskeredžić

Onečišćenje okoliša prouzročeno razvojem industrije, poljoprivrede te povećanjem otpada, ugrožava kvalitetu vodenih ekosustava. Posljedice mogu biti promjene zdravstvenog stanja akvatičkih organizama. Stoga zdravstveno stanje tih organizama služi kao pokazatelj onečišćenja ekosustava. Patofiziološko/patoanatomsko stanje određenog organizma ili biocenoze u vodi predstavlja promjenu uzrokovanu poremećajem fizikalnih, kemijskih i/ili bioloških parametara te njihovih međusobnih kombinacija. Istraživanja tijekom projekta usmjerena su na slatkovodne i morske vodene ekosustave.

više »
Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Praćenje kvalitete sedimenta ispod ribogojilišta

više »

Priroda organske tvari i interakcija s mikrokonstituentima i površinama u okolišu

Glavni istraživač: Irena Ciglenečki-Jušić

Organske tvari imaju ključnu ulogu u složenim biogeokemijskim procesima u vodenom okolišu: (i) u formiranju površinskog mikrosloja mora koji utječe na izmjenu tvari i energije između atmosfere i mora, (ii) u agregacijskim procesima i nastajanju želatinoznih makroagregata tijekom cvata mora u Jadranu, (iii) u eutrofikacijskim procesima, gdje prekomjernim trošenjem kisika nastaju hipoksični i anoksični uvjeti.

više »
Slika 1: Aktivnosti, pritisci, komponente, čimbenici i pokazatelji

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Glavni istraživač: Tarzan Legović

Svrha ovog interdisciplinarnog projekta je unaprijediti upravljanje zaštićenim područjima kako bi se poboljšala zaštita tih područja, kao i njihova korist za društvo. To ćemo postići razvojem nove sveobuhvatne metode za izračun prihvatnog kapaciteta zaštićenih područja za turiste, te  demonstracijom metode na dva zaštićena područja različitih ekoloških i društveno-gospodarskih obilježja.

više »

Procjena utjecaja i određivanje organskih zagađivala u vodama Boke Kotorske

Glavni istraživač: Nadica Ivošević DeNardis

Istražit će se dinamika organskih frakcija i mikrobioloških zajednica u zaljevu Boke Kotorske u cilju boljeg razumijevanja prirodnih procesa u ekosustavu kao i onih uzrokovanih antropogenim djelovanjem, što će pomoći u razvoju strategije održivog razvoja, korištenja i upravljanja akvatorijem.

više »
Rijeka Kupa

Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2012. godini - Grupa C - ribolovno područje Kupa

Glavni istraživač: Emin Teskeredžić

Laboratorij već niz godina (2002.-2010.g) provodi monitoring na slatkovodnim područjima u Hrvatskoj te raspolaže sa mnoštvom podataka. Daljnji rad  na ovm ribolovnom području nastavlja i proširuje određene aspekte koji će utvrditi i zaokružiti cjelokupnu, realniju sliku.

više »
Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)

Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)

ECOFUN-MICROBIODIV je međunarodni projekt posvećen razvoju i evaluaciji inovativnih alata i tehnika koji bi se koristili za utvrđivanje negativnog utjecaja novih skupina herbicida koji se u poljoprivredi apliciraju u niskim dozama, na aktivnost i bioraznolikost mikrobnih zajednica u tlima. Projekt se bazira na dva pokusa, jednom postavljenom na eksperimentalnom polju smještenom u Novom Sadu, u Srbiji i drugom pokusu postavljenom u kontroliranim uvjetima u stakleniku u Dijonu, u Francuskoj. Cilj oba pokusa je utvrditi utjecaj sulfonilurea herbicida nikosulfurona, koji se koristi pri uzgoju kukuruza, na mikrobne zajednice u tlima.

više »
Razvoj voltametrijskih metoda za karakterizaciju prirodnih antioksidansa

Razvoj voltametrijskih metoda za karakterizaciju prirodnih antioksidansa

Glavni istraživač: Šebojka Komorsky-Lovrić

Do danas su razvijene brojne metode određivanja antioksidativnog kapaciteta hrane, no univerzalna metoda za kvantitativno određivanje antioksidativne aktivnosti hrane ne postoji. Uglavnom se za određivanje antioksidativne aktivnosti koriste spektrofotometrijske metode koje, iako su relativno brze i jednostavne za provedbu, imaju čitav niz nedostataka, npr. zahtijevaju korištenje skupih reagensa, nedovoljno su osjetljive i ne-selektivne, itd. Posljednjih godina postoji sve veći interes za primjenu različitih elektrokemijskih (prije svega voltametrijskih) tehnika za karakterizaciju bioaktivnih supstanci u prirodnim uzorcima. Moderne voltametrijske tehnike ne zahtijevaju upotrebu dodatnih reagensa za određivanje antioksidativne aktivnosti, omogućavaju analizu velikog broja uzoraka u kratkom vremenu, te koriste osjetljive, jeftine i lako primjenjive instrumente. Stoga je jedan od ciljeva ovog projekta razviti i validirati jednostavnu, brzu, pouzdanu, osjetljivu i preciznu elektrokemijsku metodu za određivanje ukupnog antioksidativnog kapaciteta namirnica, koja bi bila pogodna za rutinske analize hrane kako u istraživačkim laboratorijima tako i u industriji.

više »
Sensors based on biomembranes for the detection of toxins and pollutants

Sensors based on biomembranes for the detection of toxins and pollutants

Glavni istraživač: Blaženka Gašparović

Themain goal of the project is to develop a robust toxicity sensor device for the detection of a wide range of important biomolecules, toxins andpollutants, which canbe used for rapid in situ measurementsin the field. The sensor is based on the modification of membrane organizationusing a phospholipid mixed layer supported on amercury-on-platinum (Hg/Pt) microelectrode array.

više »

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Glavni istraživač: Biserka Raspor

Organizmi, koji obitavaju u riječnim, estuarijskim vodama te priobalnoj morskoj vodi, izloženi su povremenim i naglim promjenama abiotičkih uvjeta (temperature, otopljenog kisika, slanosti vode), ali isto tako i biotičkim promjenama (reprodukcijski ciklus, raspoloživost hrane, starenje). Prilikom razmatranja promjena na staničnoj razini pobuđenih metalima, potrebno je 

više »
Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Glavni istraživač: Neven Cukrov

Izrada studije o utjecaju na okoliš buduće Luke nautičkog turizma“Mandalina – Kuline“

više »

Transport and Chemodynamics of Trace Elements in Freshwater and Coastal Sedimentary Systems (TRACESS)

Glavni istraživač: Goran Kniewald

The aim of the proposed project entitled "Transport and Chemodynamics of Trace Elements in Freshwater and Coastal Sedimentary Systems" (TRACESS) is to increase our understanding of the biogeochemical cycles that are important for freshwater and coastal sedimentary systems in karstic areas, using specific groups of elements i.e. anthropogenic and bioactive (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, V, Zn), rare earth elements (REE), redox sensitive elements, toxic elements and compounds (organotin compounds) which were chosen to represent different biogeochemical environments where a suite of geochemical processes can be traced. Sideline research will involve balneochemical investigations of peloid producing environments in pristine and anthropogenically impacted locations along the eastern Adriatic coast.

više »
Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Utjecaj kretanja vodenih masa na prostornu i vremensku raspodjelu ekotoksikanata u Malom i Velikom jezeru Nacionalnog parka Mljet

Glavni istraživač: Vlado Cuculić

Utvrdit će se način rasprostiranja tragova ekotoksičnih metala Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn u morskim jezerima (Veliko i Malo jezero) koji mogu negativno utjecati na bioraznolikost vodenog ekosustava Nacionalnog parka Mljet

više »
Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu (AMBIOMERES)

Glavni istraživač: Blaženka Gašparović

The main aim of the project is to investigate quality and quantity of the seawater organic matter (lipids, acidic polysaccharides and polymeric organic matter containing N catalytic atoms) that is produced in the altering environment. Ecosystem changes that will be followed imply opposite nutritional regimes, oligotrophy and eutrophy, and temperature variations. Further on, this project aims to clarify how variations in the concentrations and forms of these organic substances are reflected in the availability and cycling of micronutrients metals of interest, being Fe, Co, Cu, Zn and Cd.

više »
Analiza radioaktivnosti

Analiza radioaktivnosti

Određujemo koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti radioaktivnih elemenata.

više »
RI-SM-WP-11-014v01

Ekspertne usluge laboratorija za geokemiju koloida

Laboratorij za geokemiju koloida Instituta Ruđer Bošković nudi usluge analize tla, sedimenta i raznih praškastih materijala, suspendiranog materijala u morskoj vodi i razrijeđenih suspenzija.

više »
Elektokemijski sustav

Određivanje tragova metala i nutrijenata u moru i slatkim vodama te sedimentima i bioti

Laboratorij za fizičku kemiju tragova Instituta Ruđer Bošković nudi razne usluge vezane za tragove metala i nutrijente u prirodnim i zagađenim vodama te sedimentima i bioti. 

više »

Referentni laboratorij

Od 1989. godine ZIMO djeluje kao Nacionalni referentni laboratorij Državne uprave za vode, te sudjeluje u održavanju i proširivanju mreže hrvatskih akreditiranih laboratorija za analizu otpadnih i prirodnih voda.

više »
Reprezentativno uzorkovanje autonomnim ronjenjem

Reprezentativno uzorkovanje autonomnim ronjenjem

Prisutnost znanstvenika na mjestu uzorkovanja omogućava reprezentativno uzorkovanje vode i sedimenta.

više »
Stručni poslovi zaštite okoliša

Stručni poslovi zaštite okoliša

Institut Ruđer Bošković dobio je suglasnost za obavljanje stručnih poslova od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, slijedom čega je institut u mogućnosti ponuditi različiti niz usluga vezanih na utjecaj, zaštitu, procijene i praćenje stanja okoliša.

više »

Studija utjecaja na okoliš

Za potrebe izrade studija utjecaja na okoliš (Jadransko more) Laboratorij za satelitsku oceanografiju pruža usluge prikupljanja i obrade terenskih oceanografskih i satelitskih mjerenja, matematičkog modeliranja te ciljane analize empirijskih i modelskih rezultata.

više »
O Martinskoj

O Martinskoj

Istraživačka postaja na Martinskoj predstavlja ekstenziju laboratorija Zavoda za istraživanje mora i okoliša te drugih laboratorija Instituta Ruđer Bošković. Misija istraživačke postaje je stvarati znanstvene informacije i obavještavati društvo o novim otkrićima.

više »
Meteorološka postaja

Meteorološka postaja

Na Postaji Martinska postavljena je meteorološka postaja koja u realnom vremenu prati različite parametre koji nam pomažu u našim istraživanjima.

više »

Temperature mora ispred Martinske

Od kolovoza 2014. ispred postaje Martinska postavljeni su senzori na različitim dubinama za mjerenje temperature mora. Projekt je realiziran u suradnji sa portalom Šibenik Meteo

više »
30
Ožu

Kolokvij Zavoda za organsku kemiju i biokemiju

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 30.03.2015. Vrijeme:14:30

Predavač: Olga Kronja
Ustanova: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučiliste u Zagrebu

"Nukleofugalnost izlazne skupine i strukturne karakteristike koje je odreduju

Tjedni kalendar »