Zavod za kemiju materijala

Zavod za kemiju materijala

Zavod za kemiju materijala je centar izvrsnosti u području znanosti o materijalima. Znanstvenici koji rade u ovom zavodu imaju također razvijenu svijest o dužnosti da pomognu svojim znanjem sveukupnom gospodarskom razvitku Hrvatske. Zavod za kemiju materijala ostvaruje brojne suradnje s različitim industrijama, zdravstvenim institucijama i fakultetima. 

Damir Kralj

Predstojnik

dr. sc. Damir Kralj

+385 1 468 0207

Tajništvo

Vesna Picak

Tel.: 01/45 61 175
Fax: 01/46 80 098
E-mail: vesna@irb.hr

left right

LIBM obavlja temeljna i primijenjena istraživanja s područja ihtiologije, poglavito fiziologije vodnih organizama, biokemije tkiva, pato/histologije, filogenetike, citogenetskih promjena, učinka i primjene antibiotika, procjene i kreiranja brzih testova za određivanje bakterijskih patogena.

više »

Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva tim je stručnjaka u području kemije i fizike čvrstog stanja, magnetizma, kompleksnih spojeva i homogene katalize.

više »

Laboratorij za procese taloženja istražuje kinetike i mehanizme procesa taloženja na različitim modelnim sustavima: kalcijevi karbonati, kalcijevi i magnezijevi fosfati, kalcijevi oksalati i kalcijevi sulfati.

više »

Djelatnost Laboratorija za sintezu novih materijala usmjerena je na istraživanje utjecaja uvjeta sinteze na mikrostrukturna svojstva metalnih oksida, oksidnih stakala i zeolita.

više »

Međudjelovanja ionizirajućih zračenja i tvari izazivaju u ozračenim tvarima fizičke, kemijske i biološke promjene, čime ozračene tvari dobivaju neka nova fizička, kemijska i biološka svojstva.

više »

Laboratorij za istraživanje stakala bavi se preparacijom i karakterizacijom stakala, keramike i bioaktivnih materijala. Suradnici laboratorija bave se istraživanjem međusobne ovisnosti između sastava-strukture-električnih svojstva materijala. Posebni je interes istraživanje kemijske i termičke stabilnosti željeznih fosfatnih stakala kao mogućih kandidata za pohranjivanje posebnog nuklearnog otpada. Dio istraživanja odnosi se na istraživanje mehanizma kristalizacije amorfnih sustava (fosfatnih, silikatnih, bioaktivnih stakala), određivanje nastalih faza, promjena u strukturi, veličini čestica i volumnog udjela kristalnih faza te njihov utjecaj na električnu vodljivost i dielektričnu permitivnost. Dio istraživanja odnosi se na proučavanje površinske aktivnosti bioaktivnih materijala koristeći metode električne polarizacije.

više »

Tatjana Antonić Jelić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0236

Sanja Bosnar
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1192

Josip Bronić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0991

Iva Buljan
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1209

Iva Džeba
dr. sc.

Znanstveni novak/poslijedoktorand
+385 1 456 1070

Marijan Gotić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1123

Margita Jadan
Dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 456 1097

Tanja Jurkin
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1255

Srećko Kirin
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1367

Željka Knežević Medija
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1098

Jasminka Kontrec
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1004

Damir Kralj
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0207

Marija Majer
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1051

Katarina Marušić
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1154

Branka Mihaljević
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 468 0206

Goran Miletić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1301

Svetozar Musić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1094

Branka Njegić Džakula
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1343

Sandi Orlić
dr.sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 457 1282

Ana Palčić
dr. sc.

asistent
+385 1 456 1184

Luka Pavić
dipl. ing.

znanstveni novak / asistent

Željka Petrović
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1094

Vesna Picak

+385 1 468 0098

Irina Pucić
dr. sc.

viša znastvena suradnica
+385 1 456 1166

Anđela Pustak
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1255

Mira Ristić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0107

Ana Šantić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 457 1272

Ankica Šarić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1192

Ivana Tartaro Bujak
dr.sc.

znanstvena novakinja / poslijedoktorandica

Natalija Topić Popović
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1232
 COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry

Glavni istraživač: Branka Mihaljević

CMST COST Action CM1201

Biomimetic Radical Chemistry

više »

Bioinspired asymmetric catalysis: backdoor induction of chirality using oxazoline based amino acid bioconjugates

Glavni istraživač: Manish Kumar

NewFelPro dolazna stipendija (38/14), program Marie Curie FP7-People-2011-Cofund; (2014.-2016.); nositelj: dr. Manish Kumar, odgovorni znanstvenik / mentor: dr. sc. Srećko Kirin

više »

Collaborative Research Agreement between Chiyoda Technol Corporation and Ruđer Bošković Institute

Glavni istraživač: Željka Knežević Medija

Promote fundamental and application research on radiophotoluminescence (RPL). Scientific collaboration in the field of radiation application and radiation protection for the purpose of contributing to and further developing this academic field.

više »

Effect of natural acidic macromolecules on calcium carbonate precipitation

Glavni istraživač: Branka Njegić Džakula

The study of the influence of natural acidic macromolecules, extracted from the skeleton of sea corals, on precipitation of CaCO3 polymorphs, calcite and aragonite.

više »
Functional metal complexes that bind to biomolecules

Functional metal complexes that bind to biomolecules

COST Action CM1105 (2012.-2016.); član Upravnog odbora: dr. sc. Srećko Kirin

više »

Interactions of organic additives with calcite crystals of different morphologies

Glavni istraživač: Marko Ukrainczyk

The objective of the project is to study the interactions of organic additives, particularly phosphonates and

carboxylates, with calcite crystals of different morphologies.

više »

Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies (RTC RER/1/014 )

Glavni istraživač: Branka Mihaljević

To introduce and harmonize standardized quality control procedures in radiation processing of advanced materials, health care- and environmentally-friendly products

više »

Katalitička i biološka svojstva metalnih kompleksa dušikovih liganada

Glavni istraživač: Srećko Kirin

Program hrvatsko-slovenske bilateralne suradnje (2014.-2015.)

više »

Minimalni umjetni enzimi: Proširenje primjene "posredne indukcije" na nove supstrate i nove asimetrične reakcije

Glavni istraživač: Srećko Kirin

Svrha ovog projekta je razvoj kiralnih katalizatora prijelaznih metala s posebnim naglaskom na inspiraciju iz prirode.

više »

Optimization of doses from computed tomography for paediatric population

Glavni istraživač: Željka Knežević Medija

With the growing use of X-ray imaging techniques especially computed tomography (CT) and the increasing awareness of CT radiation risk to population, there is a greater need to accurately estimate radiation dose from different CT examinations especially for children population which is the main aim and focus of the Croatian Chinese Scientific and Technological Cooperation.

 

više »

Upgrading of 60Co panoramic irradiation facility in Croatia

Glavni istraživač: Željka Knežević Medija

 The project will enhance research in various aspects of irradiation technologies as well as radiation processing services in the field of development, contract services in Croatia and the neighboring countries

više »
Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala pretražnim elektronskim mikroskopom

Analiza materijala visokorezolucijskim pretražnim elektronskim mikroskopom (FE-SEM, model JEOL JSM-7000F) te simultana analiza kemijskih elemenata (kvalitativna + puna kvantitativna) spektroskopijom karakterističnog rentgenskog zračenja (EDS).

više »
Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Osoblje Laboratorija za ihtiopatologiju-biološke materijale (LIBM) ima dugogodišnje stručno iskustvo u dijagnostici, preventivi, liječenju i suzbijanju bolesti riba, rakova i školjkaša. Laboratorij je nositelj brojnih ugovora o zdravstvenoj zaštiti slatkovodnih riba u uzgajalištima, kao i zdravstvenoj zaštiti uzgajanih morskih riba u Hrvatskoj i Sloveniji.

više »
Laboratorij za procese taloženja (LPT)

Ekspertne usluge laboratorija za procese taloženja

Laboratorij za procese taloženja (LPT) ima dogogodišnje iskustvo u području istraživanja procesa taloženja, posebno taloženja nestabilnih modifikacija čvrste faze, polimorfizma i pseudomorfizma anorganskih i organskih tvari.

više »
Ekspertne usluge u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala

Ekspertne usluge u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala

Suradnici LRKD nude ekspertizu u modifikaciji i karakterizaciji polimernih i srodnih materijala, u sklopu svojeg istraživačkog iskustva koje je posebno veliko u radijacijskoj kemiji i tehnologiji polimera te su otvoreni za suradnju s gospodarstvom.

više »
Metalografska analiza

Metalografska analiza

Metalografska analiza na optičkom metalografskom visokotemperaturnom mikroskopu METALLUX II, LEITZ, čije je maksimalno povećanje 3200 x.

više »
Impedance spectroscopy

Određivanje električnih i dielektričnih svojstava materijala impedancijskom spektroskopijom te metodom termički stimulirane struje

Laboratorij za istraživanje stakala Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost određivanja električnih i dielektričnih svojstava materijala korištenjem impedancijske i dielektrične spektroskopije te metode termički stimulirane struje u širokom frekvencijskom i temperaturnom području.

više »
Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

Određivanje oksidacijskog stresa u biološkim uzorcima

Oksidacijski stres, kao i starenje i razna bolesna stanja uključujući rak, su prirodni procesi koji izazivaju nastajanje slobodnih radikala i njihovih reakcija u biološkim sustavima.

više »
Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Ekspertni tim Instituta „Ruđer Bošković“ nudi suradnju i uslugu nadzirane i kontrolirane priprave taložnog kalcijevog karbonata, specifičnih fizičko-kemijskih svojstava, semi-kontinuiranim ili šaržnim postupkom te ekspertne i/ili laboratorijske usluge razvoja novog proizvoda. Priprava se provodi u računalom vođenom kemijskom reaktoru uvećanog laboratorijskog mjerila, uz mogućnost kontrole niza tehnoloških parametara.

više »
Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

AMES bakterijskim testom određuje se da li je istraživana tvar (lijek, dodatak hrani, industrijska kemikalija, uzorak iz okoliša) mutagena.

više »
Računalom vođeni višenamjenski kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila (VIKER)

Računalom vođeni višenamjenski kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila (VIKER)

VIKER je računalom vođeni višenamjenski kemijski reaktor uvećanog laboratorijskog mjerila, razvijen na Institutu „Ruđer Bošković“. Ima mogućnost kontrole niza tehnoloških parametara te posjeduje PID regulaciju.

više »
Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika rentgenskom difrakcijom u prahu (XRPD)

Snimanje difrakcijskih slika praškastih uzoraka na rentgenskom difraktometru praha APD 2000 proizvođača ItalStructures (Novara, Italija).

više »
Snimanje infracrvenih spektara

Snimanje infracrvenih spektara

Snimanje spektara praškastih anorganskih i organskih spojeva u srednjem i dalekom infracrvenom području u transmisijskoj geometriji.

više »
Spektrofotometrijske analize

Spektrofotometrijske analize

Kvantitativne spektrofotometrijske analize u prirodnim uzorcima razrađene su i standardizirane u Laboratoriju primjenom Variav UV/VIS spektrofotometra Cary 4000

više »
Termička obrada materijala

Termička obrada materijala

Materijal u čvrstom stanju se termički tretira u cijevnim ili mufolnim pećima, u vakuumu, protočnoj ili stacionarnoj atmosferi plinova (H2, O2, N2, Ar, He, 5 % H2 u Ar), na temperaturama do 1500 ºC i tlakovima do 100 bara.

više »

TGA/DTA analiza

Snimanje uzoraka na termogravimetrijskom uređaju Shimadzu DTG-60H

više »
Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Usluge ozračivanja na panoramskom izvoru gama zračenja 60Co

Panoramski uređaj za ozračivanje gama zrakama 60Co jedini je takve vrste u Hrvatskoj. Pogodan je za različite primjene u velikom u rasponu doza, od onih koje se koriste u radiobiologiji do područja visokih doza koje se koriste u radijacijskoj kemiji i radijacijskoj tehnologiji.

Sposobnost ionizirajućeg zračenja da se njegovom primjenom kontrolirano generiraju slobodni radikali, elektroni, ioni i pobuđene molekule otvara mogućnosti za interdisciplinarna istraživanja iz područja kemije, biologije, medicine, fizike i ekologije, te je naš izvor zračenja na raspolaganju svim istraživačima iz spomenutih znanstvenih područja.

više »

UV/VIS spektrofotometrija

Snimanje na UV/Vis-spektrofotometru VARIAN CARY 50

više »