Logo ZMB

Zavod za molekularnu biologiju

U Zavodu za molekularnu biologiju bavimo se proučavanjem molekularnih osnova i funkcije bazičnih bioloških struktura i procesa.

Igor Weber

Predstojnik

Prof. dr. sc. Igor Weber

+385 1 457 1219

Tajništvo

Marija Kober
tel/faks: +385 1 4561177
email: mkober@irb.hr

left right

Istraživanja u Zavodu za molekularnu biologiju zasnovana su na suvremenim metodama molekularne biologije, biokemije, stanične biologije, genetike, biofotonike i bioinformatike i provode se na različitim modelnim organizmima: bakterijama, kvascima, diktiostelidima, beskralježnjacima, biljkama, laboratorijskim životinjama i stanicama sisavaca u kulturi.

Područja istraživanja mogu se sažeti u nekoliko širih tema: replikacija, rekombinacija i popravak DNA, odnosno procesi vezani uz održavanje genetičkog materijala, genetičku varijabilnost i stvaranje novih vrsta; organizacija genoma i repetitivne sekvence DNA; transkripcija i translacija genetičke poruke, odnosno procesi vezani uz ekspresiju genetičke poruke; molekularni procesi vezani uz regulaciju stanične diobe, diferencijacije, rasta i starenja; molekularni procesi uključeni u stanični odgovor na citostatike i antibiotike, kao i na nastanak rezistencije; genetička pozadina i regulatorni mehanizmi neurotransmisije; molekularni regulatori fotosinteze; fiziologija, biokemija i strukturna biologija biljnih hormona; dinamički procesi u citoskeletu; evolucija gena i genoma kao trajni proces u živom svijetu.

Osnovni cilj ovih istraživanja predstavlja temeljitije razumijevanje bioloških procesa na molekularnoj razini i rasvjetljavanje osnovnih zakonitosti života, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za profesionalni rad u molekularnim bioznanostima, uključujući biomedicinu i biotehnologiju.

U središtu naših istraživanja su procesi gibanja citoskeleta kod socijalne amebe Dictyostelium discoideum, razvoj i diferencijacija somatskih matičnih stanica (hematopoetske matične stanice); transkripcijski faktori iz obitelji Ikaros te uloga serotonina u staničnoj diferencijaciji. Također istražujemo biokemijske procese pretvorbe energije u fotosintetskim organelima biljka i njihovim prokariotskim predcima cijanobakterijama. 

više »

LEG se sastoji od tri neovisne istraživačke grupe koje iz različitih aspekata prilaze problemima u evolucijskoj genetici. (Grupa dr. Ugarković, Grupa dr. Brčić-Kostić i Grupa dr. Domazet-Lošo)

više »

Mlad i dinamičan laboratorij, jedan od najvećih laboratorija u Zavodu za molekularnu biologiju, sastoji se od dvije istraživačke skupine koje rade na različitim temama s djelomičnim preklapanjem. Surađujemo s nekoliko znanstvenih skupina unutar Instituta, i više istraživačkih skupina u inozemstvu (u Njemačkoj i Francuskoj). Koristimo ''state-of-the-art'' tehnike stanične biologije, molekularne biologije i biokemije. Dva smjera našeg istraživanja su: 1. Stanični odgovor na genotoksične tvari i mehanizmi uključeni u staničnu otpornost i 2. Adenovirusi kao vektori za prijenos gena.

više »

Laboratorij za kemijsku biologiju (LKB), primjenjujući interdisciplinarni pristup, bavi se istraživanjima biljnog rasta i razvitka, molekularne regulacije navedenih fiziološki procesa te sekundarnog biljnog metabolizma.

više »

Kombinirajući genetički i biokemijski pristup u razjašnjavanjima strukture i funkcije gena/genoma, kao i funkcije njihovih produkata – proteina i RNA istražujemo osnovne molekularne procese koristeći dva modelna organizma: spužve i streptomicete.

više »

Laboratorij se bavi istraživanjima molekularne i stanične biologije eukariota. Modelni sistemi su stanice kvasca i sisavaca. Istraživanja obuhvaćaju mehanizme kontrole staničnog rasta i aktivnosti gena. Laboratorij sačinjavaju dvije istraživačke grupe.

više »

Istražujemo molekularne mehanizme genetičke rekombinacije i rekombinacijskog popravka DNA kod prokariota.

više »

 

Veći dio istraživanja fokusiran je na funkciju i regulaciju središnjeg i perifernog serotoninskog sustava, a područje znanstvenog interesa kreće se od regulacije gena, preko stanične i međustanične signalizacije do ponašanja životinje. Drugi smjer istraživanja obuhvaća patofiziologiju cerebrospinalnog likvora na eksperimentalnoj i kliničkoj razini.

više »

Naša istraživanja su usredotočena na satelitne DNA i druge ponovljene sekvence DNA kako bi se razumijela njihova struktura, evolucijski mehanizmi, funkcionalnost te utjecaj na genomsku dinamiku i plastičnost. Sadašnja istraživanja provode se na različitim modelnim organizmima beskralješnjaka i to oblićima korijenovih kvržica, školjkašima i kukcima kornjašima.

više »

Andreja Ambriović Ristov
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1240

Mariastefania Antica
Prof

znanstveni savjetnik,
+385 1 456 1065

Vlatka Antolović
dr. sc.

viši asistent, poslijedoktorand
+385 1 457 1350

Helena Bilandžija
dipl. ing.

asistent
+385 1 457 1239

Josip Brajković
dr. sc.

viši asistent (znanstveni novak)
+385 1 457 1264

Krunoslav Brčić-Kostić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1285

Anamaria Brozović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1145

Branka Bruvo Mađarić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1273

Maja Buljubašić
dr. sc.

znanstveni novak/viši asistent
+385 1 457 1316

Helena Ćetković
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1115

Svjetlana Cvjetan
dr.sc.

znanastveni novak
+385 1 456 0971

Lipa Čičin-Šain
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1045

Tihana De Zan
dipl. ing.

Znanstveni novak u suradničkom mjestu asistenta
+385 1 456 1145

Damir Đermić
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 456 1037

Želimira Filić
prof.biol.

znanstveni novak - asistent
+385 1 456 1111

Vedrana Filić Mileta
dr.sc.

savjetnik za rad na projektu
+385 1 457 1324

Hrvoje Fulgosi
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1019

Mirna Imešek

+385 1 457 1239

Snježana Jurić
dr. sc.

viša asistentica
+385 1 456 1019

Marija Kober

+385 1 456 1177

Dragomira Majhen
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1145

Snježana Mihaljević
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1143

Andreja Mikoč
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 1115

Brankica Mravinac
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1273

Josipa Nemet
dr.sc.

znanstveni novak/viši asistent
+385 1 456 0981

Darko Orešković
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0218

Maja Osmak
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0939

Tina Paradžik
dr.sc.

visi asistent
+385 1 457 1258

Željka Pezer Sakač
dr. sc.

viši asistent (znanstveni novak)
+385 1 457 1264

Jasenka Piljac Žegarac
Dr.sc.

Znanstvena suradnica u zvanju Više znanstvene suradnice
+385 1 456 0987

Bruna Pleše
dr. sc.

Viši asistent
+385 1 457 1239

Miroslav Plohl
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković"; naslovni redovni profesor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku
+385 1 456 1083

Sanjica Rak
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1145

Ivica Rubelj
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1275

Branka Salopek Sondi
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1143

Marija-Mary Sopta
Dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0948

Nikolina Stojanović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1145

Dunja Šamec
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 0987

Eva Šatović
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1322

Ana Šimatović
dipl. inž.

znanstveni novak/asistent
+385 1 456 1099

Jasminka Štefulj
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1350

Ana Tomašić Paić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1019

Đurđica Ugarković
prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica IRB-a, naslovna redovita profesorica PMF-a u Zagrebu
+385 1 456 1197

Lea Vojta
dr. sc.

Znanstveni suradnik
+385 1 468 0238

Dušica Vujaklija
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1258

Igor Weber
Prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1219

Davor Zahradka
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0971

Ksenija Zahradka
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0971

ADP-ribozilacija proteina u modelnom prokariotu Streptomyces coelicolor i čovjeku

Posttranslacijska modifikacija proteina ima važnu ulogu u regulaciji funkcije proteina i interakciji proteina s drugim molekulama. ADP-ribozilacija proteina je posttranslacijska modifikacija kojom se skupina ADP-riboze iz NAD+ prenosi na ciljne proteine.

više »

Gene expression mediated by satellite DNA (RegSat)

Glavni istraživač: Isidoro Feliciello

Satellite DNAs are major building elements of pericentromeric and centromeric heterochromatin in many eukaryotes.

više »
Analitika telomera

Analitika telomera

U Laboratoriju za molekularnu i staničnu biologiju dostupna je usluga određivanja i analize duljine telomera čovjeka.

više »
Sekvenciranje DNA

Sekvenciranje DNA

Usluga određivanja slijeda nukleotida u molekuli DNA Sangerovom metodom.

više »