ZMM logo

Zavod za molekularnu medicinu

Misija Zavoda za molekularnu medicinu je proširivanje znanja i razumijevanja prirode bolesti čovjeka te poboljšanje i razvijanje novih pristupa dijagnozi, liječenju i prevenciji bolesti.

V.d. predstojnik

dr. sc. Neven Soić

+385 1 456 1026

Tajništvo 

Ankica Vratarić

Ivana Levak

tel.+385-1-4561-114, fax.+385-1-4561-010

left right

Misija Zavoda za molekularnu medicinu je proširiti i ojačati naše poznavanje prirode bolesti, razviti i unaprijediti postojeće te razviti nove strategije za dijagnozu, liječenje i prevenciju bolesti.

Ovi ciljevi se ostvaruju kroz istraživanja vezana uz procjene utjecaja genetičkih čimbenika u prevenciji bolesti, smanjenje čimbenika rizika te kroz razvoj i vrednovanje novih lijekova, istraživanje biokemijskih i staničnih učinaka lijekova na stanice i organizme, unapređivanje znanstvene metodologije, i obrazovanja znanstvenika i studenata.

Zavod trenutno razvija nekoliko strateških projekata koji uključuju razvoj molekulske ciljane terapije protiv raka i virusnih bolesti, razvoj novih dijagnostičkih alata i istraživanja s ciljem dešifriranja molekularnih osnova bolesti, kao i razvoj alata temeljenih na "-omics" pristupu.

Zavod se profilira kao centar izvrsnosti za istraživanja temeljenih na molekularnim pristupima u proučavanju bolesti. Članovi zavoda značajno doprinose visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj kroz pružanje brojnih tečajeva  i održavanje nastave na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Dubrovniku i Zadru.

Grupa za Translacijsku Medicinu koristi bolest nedostatka SAHH kao modelni sistem za proučavanje dinamičnih procesa u ljudskom epigenomu, t.j. istraživanje metilacija DNA i proteina.

više »

Laboratorij se bavi ispitivanjem uloge odabranih peptidaza (aminopeptidaza-N, neutralna endopeptidaza, dipeptidil peptidaza-4, dipeptidil peptidaza-9) u regulaciji imunih i upalnih reakcija, kao i u nastanku te progresiji tumora.

više »

Laboratorij se bavi različitim aspektima terapije tumora.

više »

Laboratorij se bavi molekularnim analizama infektivnih bolesti, posebice papiloma virusom čovijeka i rakom vrata maternice

više »

Glavna istraživačka usmjerenja Laboratorija za nasljedni rak su: Temeljna znanstvena istraživanja vezana su za prijenos signala uz poseban naglasak na uvođenje novih istraživačkih tehnologija; Primijenjena znanstvena istraživanja vezana uz rak i nasljedne bolesti usmjerena su na razvoj postupaka koji mogu poslužiti u dijagnostici nasljednih bolesti, te u terapiji raka; Razvoj bioinformatike i in silico modela na temelju rezultata glavnih istraživačkih usmjerenja.

više »

Glavna područja istraživanja su izučavanje fiziologije i patologije oksidacijskog stresa, molekularne značajke regulacije rasta putem 4-hidroksinonenala (HNE), eksperimentalna dijagnostika i terapija zloćudnih bolesti temeljenih na oksidacijskom stresu, bioterapija raka i uzgoj kultura tkiva kosti.

više »

Znanstvena djelatnost LPMed-a je usmjerena na istraživanja molekularno-genetičke osnove nastanka i napredovanja sporadičnih tumora debelog crijeva te farmakogenetske studije vezane uz učinkovitost ili toksičnost tumorske terapije.

više »

Laboratorij proučava spolne razlike u osjetljivosti na oksidacijski stres na mišjem modelu.

više »

Pogon laboratorijskih životinja (PLŽ) djeluje u sklopu Zavoda za molekularnu medicinu Instituta «Ruđer Bošković». U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te štakori (Wistar Zagreb 5HT - podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

više »

Luka Andrišić
dipl.ing

asistent
+385 1 457 1212

Tihomir Balog
Dr.sc

znanstveni savjetniik
+385 1 457 1337

Mirela Baus Lončar
dr.sc.

znanstveni suradnik, izvanredni prof. Medicinskog fakulteta u Osijeku

Robert Belužić
dr.sc.

visi asistent
+385 1 456 0946

Maja Boranić

+385 1 456 0950

Suzana Borović Šunjić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1212

Vesna Bošnjak

+385 1 235 2672

Tina Catela Ivković
dipl.ing.

znanstveni novak
+385 1 456 1108

Mario Cindrić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 235 2676

Tamara Čačev
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1108

Ana Čipak Gašparović
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1212

Koraljka Gall Trošelj
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0972

Goran Goleš

+385 1 456 0950

Magdalena Grce
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1110

Maja Herak Bosnar
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0996

Anđela Horvat
dipl. ing.

asistent
+385 1 456 0997

Morana Jaganjac
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1212

Maja Jazvinšćak Jembrek
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1268

Sanja Kapitanović
dr.sc., dr.med.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1108

Silva Katušić Hećimović
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1327

Tea Kečkeš

+385 1 457 1212

Marko Košiček
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1284

Marijeta Kralj
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1235

Borka Kušić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1172

Ivana Levak

+385 1 456 1114

Sonja Levanat
dr. sc.

znastveni savjetnik
+385 1 456 1110

Martina Malnar
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1284

Tanja Matijević Glavan
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0997

Lidija Milković
dr.sc.

znanstveni novak-poslijedoktorand

Vesna Musani
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1292

Renata Novak Kujundžić
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 0949

Višnja Novalić

+385 1 456 0950

Petar Ozretić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1292

Jasminka Pavelić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0926

Martina Pehar

+385 1 456 1113

Ivan Sabol
Dr. sc.

Znanstveni novak/viši asistent
+385 1 456 1110

Maja Sabol
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1110

Neda Slade
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0996

Sandra Sobočanec
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1172

Ranko Stojković
dr.sc., dr.med.vet.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0992

Dubravka Švob Štrac
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1126

Diana Trnski
dipl.inž.

znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent

Josipa Vlainić
dr.sc.

znanstveni novak/viši asistent
+385 1 457 1268

Ankica Vratarić

+385 1 468 0094

Oliver Vugrek
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0094

Tea Vuković

+385 1 457 1212

Arijana Zorić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 0997

Neven Žarković

+385 1 456 0937
MultiCaST Work Packages scheme

A multidisciplinary approach to discover selective drugs targeting cancer stem cells: The role of potassium transport - MultiCaST

Glavni istraživač: Marijeta Kralj

The main goal of the proposed research is to understand cancer stem cell (CSC) biology and to develop novel CSC-directed compounds. We will strive to elucidate the molecular basis of potassium ion transport involvement in CSC-phenotype acquisition, modulation and targeting and identify key mechanisms of these processes as novel biomarkers for improved diagnostic options and innovative mechanism-based therapeutic approaches.

više »
Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Cilj ovog projekta je ispitati je li kolesterol modulira proteolitičku razgradnju i drugih članove obitelji proteina APP, proteine APLP1 i APLP2. Osim toga, ispitat ćemo je li učinak kolesterola na metabolizam proteina APP posredovan djelovanjem proteina APLP1/2 na proteolitičku razgradnju i/ili na unutarstanični transport proteina APP.

više »
BrainProtect - Presenilin 2 - a protector against Alzheimer's disease

BrainProtect - Presenilin 2 - a protector against Alzheimer's disease

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Marie Curie Actions - Intra-European Fellowship for Career Development (IEF)

FP7-PEOPLE-2013-IEF

više »

Enhancement of the Innovation Potential in SEE through new Molecular Solutions in Research and Development - InnoMol

Glavni istraživač: Oliver Vugrek

The largest infrastructure project with the highest budget in natural sciences ever to be conducted in Croatia will foster a research pipeline at the RBI and facilitate innovation and technology for the investigation of relevant diseases such as cancer.

više »

Farmakogenomika i proteomika serotoninskog i kateholaminskog sustava

Glavni istraživač: Dorotea Mueck Šeler

Serotoninski i kateholaminski (dopaminski i noradrenalinski) neurotransmitorski sustavi reguliraju fiziološke funkcije u organizmu, a povezuju se i s etiologijom složenih, poligenetskih neuropsihijatrijskih poremećaja kao što su Alzheimerova bolest (AD), frontotemporalna demencija, shizofrenija i depresija. Etiološka i psihobiološka podloga neuropsihijatrijskih poremećaja nije u potpunosti jasna, a mogla bi biti posljedica međusobnog djelovanja genetskih čimbenika, specifičnih proteina i utjecaja okoline. 

više »
Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Glavni istraživač: Nela Pivac

Napredak u razumijevanju glikanskih funkcija i struktura može ponuditi nove biomarkere PTSP-a. Rezultati GWAS studija kombiniranih s metodama visoke djelotvornosti, kao što su analize fluorescentno obilježenih glikana, pokazali su da su geni B3GAT1, SLC9A9, MGA5, FUT8, FUT3/FUT6 i HNF1A povezani s glikozilacijom u zdravih osoba iz Hrvatske. Određivanje plazmatskih i IgG N-glikana u PTSP-u, dodatno korigiranih za mogući genetski i epigenetski utjecaj, poboljšat će naše razumijevanje biološke osnove PTSP-a. Cilj predloženog projekta je istražiti povezanost između genetskih, epigenetskih i glikomskih mehanizama odgovornih za otpornost ili ranjivost na razvoj PTSP-a nakon izlaganja traumatskom iskustvu/iskustvima.

više »
Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti

Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Nedavna istraživanja ukazuju na ulogu kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti (AB). Cilj ovog projekta je utvrditi mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP, stvaranje peptida Aβ i nastanak Alzheimerove bolesti. Pretpostavljamo da regulacijom transporta membrana i proteina u endosomalnom putu kolesterol regulira proteolitičku razgradnju proteina APP i stvaranje peptida Aβ.

više »

Molekularna genetika i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora

Glavni istraživač: Sanja Kapitanović

Cilj ovog istraživanja je ispitati nasljedne i sporadične genetske promjene u gastrointestinalnim tumorima radi boljeg razumijevanja mehanizama njihovog nastanka i napredovanja kao i uspostaviti prospektivnu farmakogenetičku studiju kojom bi se ispitala korelacija između poznatih polimorfnih biljega i terapije gastrointestinalnih karcinoma.

više »

Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja

Glavni istraživač: Nela Pivac

Stresom izazvani poremećaji (akutni stresni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj), ovisnosti (alkoholizam), agresivno/suicidalno ponašanje, poremećaji hranjenja i deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj su česti, multifaktorijalni i poligenski psihijatrijski poremećaji. Oni izazivaju značajnu patnju bolesnika i njihovih obitelji i opterećuju troškovima cijelo društvo. Molekularna podloga tih poremećaja uključuje promjene neurotransmitorskih (prvenstveno serotonina - 5-HT, noradrenalina, dopamina) i neuroendokrinih sustava i funkcionalne polimorfizme gena koji kontroliraju aktivnost pripadajućih proteina.

 

više »
Molekularni mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina Alzheimerove bolesti

Molekularni mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina Alzheimerove bolesti

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Cilj ovog projekta je razjasniti mehanizam kojim kolesterol utječe na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina u patogenezi Alzheimerove bolesti. Kombinacijom biokemijskih, molekularno bioloških i stanično bioloških pristupa, istražili smo hipotezu da povećana razina kolesterola uzrokovana nefunkcionalnošću proteina NPC1 doprinosi nakupljanju peptida Ab.

više »

Prijenos signala u tumorima: Hh-Gli put, interakcije i potencijalne terapije

Glavni istraživač: Sonja Levanat

Signalni put Hh-Gli evolucijski je visoko očuvan put prijenosa signala od stanične membrane do jezgre. Put ima ključnu ulogu u normalnom razvoju, a njegovo poremećeno funkcioniranje povezuje se s razvojnim deformacijama i rakom. Uloga Hh-Gli puta u manjem broju tumora tipičnih za Gorlinov sindrom proučava se već desetak godina, no tek u posljednjih nekoliko godina otkriva se njegovo sudjelovanje u tumorima pluća, dojke, prostate, probavnog trakta i drugima. Cilj predloženog projekta je potvrđivanje hipotetičkih modela poremećenog aktiviranja Hh-Gli puta u odabranim tumorima i razjašnjavanje specifičnih mehanizama aktivacije (uključujući interakcije s drugim genima), a napose istraživanje mogućnosti da se inhibiranjem signalnog puta spriječi rast tumora.

više »
ProNetMel - New Protein Networks for Novel Therapeutic Avenues in Human Melanoma

ProNetMel - Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka

Glavni istraživač: Neda Slade

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je u melanomima otkriti interakcije proteina p53 s partnerskim proteinima koji su sposobni mijenjati njegovu funkciju. Posebno smo zainteresirani za moguće interakcije proteina p53 s članovima njegove obitelji kao što su p53- i p73-izoforme; s proteinima nm23, osobito nm23-H1 i nm23-H2; kao i s obitelji proteina Gli.

više »
Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Glavni istraživač: Dubravka Švob Štrac

Svrha istraživanja jest unaprijediti spoznaje o mehanizmima djelovanja neuropsihofarmaka, posebice tijekom njihove kronične primjene, te primjene u uvjetima stresa. Poseban naglasak stavljen je na istraživanje benzodiazepina i antidepresiva, koji se koriste u liječenju anksioznosti, nesanice i depresije, a koji u mozgu djeluju putem GABAergičnog i serotoninskog sustava. Stoga u okviru projekta pratimo promjene u ekspresiji i funkciji GABA-A receptorain vitronakon dugotrajnog izlaganja benzodiazepinima koje može izazivati pojavu tolerancije i ovisnosti. Na eksperimentalnim životinjama također se istražuju interakcije između učinaka stresa i djelovanja benzodiazepina i antidepresiva, prvenstveno na osjetljivost prema konvulzivima, te uloga serotoninskog sustava u kontroli moždane podražljivosti.

više »

SuMERA - Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti

Glavni istraživač: Tihomir Balog

Proučavanje uloge SIRT3 i funkcije mitohondrija u E2-ovisnoj otpornosti na oksidacijski stres in vitro i in vivo.

više »
Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Koristeći stanični model lizosomalne bolesti NPC cilj ovog projekta je ispitati ulogu lizosoma i njihove disfunkcije na nakupljanje peptida amiloid-beta (Abeta) i alfa-sinukleina (a-syn), dva ključna proteina u patogenezi  Alzheimerove, odnosno Parkinsonove bolesti.

više »

Uspostava istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primijenjenu genomiku

Glavni istraživač: Oliver Vugrek

Uspostava istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primjenjenu genomiku s ciljem korištenja visoko-propusnih metoda temeljena na DNA čip tehnologiji za buduće aktivnosti tehnološkog transfera

više »

Visokoprotočno pronalaženje aplikativnih meta u farmaceutskoj industriji - ApliMetaFarma

Glavni istraživač: Mario Cindrić

Svrha projekta je transfer znanja/tehnologije između Instituta Ruđer Bošković i Fidelta d.o.o., a cilj stvaranje visokotehnološke fish & ID usluge ekstrakcije i identifikacije proteina. Fish & ID usluga nudila bi se na globalnom tržištu, a time bi se značajno povećala konkurentnost Fidelte. Projektom bi se značajno podignula tehnološka razina Instituta Ruđer Bošković i to nabavom sofisticirane opreme i izobrazbom postojećih i novih djelatnika u polju aplikativne proteomike.

više »

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

više »
Molekularna dijagnostika

Molekularna dijagnostika

Laboratorij je zavodska jedinica za molekularno-genetsku analizu monogenskih oboljenja čovjeka: cističnu fibrozu, nesindromsku gluhoću i sindrom Rett.

više »

Molekularna dijagnostika bakterijskih i viralnih infekcija

Dokazivanje prisustva bakterijskih i virusnih infekcija u uzorcima (biopsije, obrisci, eksudati)

više »
DNA elektroforeza

Molekularna dijagnostika genetskih bolesti

U našem laboratoriju bavimo se dijagnosticranjem slijedećih genetskih bolesti - Fragilni X kromosom, Huntingronova bolest, Miotonična distrofija, Friedrichova ataksija, Spinalno cerebralna ataksija i Duchenne-ova mišična distrofija.

više »
Molekularno-genetičke analize

Molekularno-genetičke analize

Laboratorij za personaliziranu medicinu pruža usluge molekularno-genetičkih analiza nasljednih bolesti povezanih s povećanim rizikom oboljevanja od raka te analize farmakogenetičkih biljega.

više »

Određivanje mutacija u protoonkogenu ret

Ova se genetička analiza provodi u oboljelih od medularnog karcinoma štitne žlijezde kako bi se isključilo/potvrdilo postojanje nasljedne mutacije. Ova se suradnja provodi s KBC "Sestre milosrdnice".

više »

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

više »
Proizvodnja laboratorijskih životinja

Proizvodnja laboratorijskih životinja

U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te štakori (Wistar Zagreb 5HT - podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

Pogon laboratorijskih životinja proizvodi miševe i štakore za potrebe znanstvenika Instituta «Ruđer Bošković» kao i za vanjske naručioce.

više »
Naziv
Smještaj
Voditelj
Florimetar i Luminometar Biologija II
Maldi TOF/TOF Planinska 1
Luminex Lx100 IS 2.3  
Applied Biosystems 7300 Real-time PCR System V K, II kat, 301
ALLIANCE XD-79LS-26MX, 230V EU V K, II kat, 307A
High-Pressure Homogenizator (MSES) Biologija I

Oliver Vugrek

Oliver.Vugrek@irb.hr
+385 1 468 0094
+385-(0)914680778
High resolution microarray scanner
Microarray spotter robot
Bioanalyzer
-80 C freezer
ABI PRISM 310 Genetic Analyzer V krilo, suteren, 002B
HR-1 High Resolution DNA melting instrument
Qubit fluorometer
Najnoviji radovi ZMM-a