ZMM logo

Zavod za molekularnu medicinu

Misija Zavoda za molekularnu medicinu je proširivanje znanja i razumijevanja prirode bolesti čovjeka te poboljšanje i razvijanje novih pristupa dijagnozi, liječenju i prevenciji bolesti.

V.d. predstojnik

dr. sc. Neven Soić

+385 1 456 1026

Tajništvo 

Ankica Vratarić

Ivana Levak

tel.+385-1-4561-114, fax.+385-1-4561-010

left right

Misija Zavoda za molekularnu medicinu je proširiti i ojačati naše poznavanje prirode bolesti, razviti i unaprijediti postojeće te razviti nove strategije za dijagnozu, liječenje i prevenciju bolesti.

Ovi ciljevi se ostvaruju kroz istraživanja vezana uz procjene utjecaja genetičkih čimbenika u prevenciji bolesti, smanjenje čimbenika rizika te kroz razvoj i vrednovanje novih lijekova, istraživanje biokemijskih i staničnih učinaka lijekova na stanice i organizme, unapređivanje znanstvene metodologije, i obrazovanja znanstvenika i studenata.

Zavod trenutno razvija nekoliko strateških projekata koji uključuju razvoj molekulske ciljane terapije protiv raka i virusnih bolesti, razvoj novih dijagnostičkih alata i istraživanja s ciljem dešifriranja molekularnih osnova bolesti, kao i razvoj alata temeljenih na "-omics" pristupu.

Zavod se profilira kao centar izvrsnosti za istraživanja temeljenih na molekularnim pristupima u proučavanju bolesti. Članovi zavoda značajno doprinose visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj kroz pružanje brojnih tečajeva  i održavanje nastave na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Dubrovniku i Zadru.

Grupa za Translacijsku Medicinu koristi bolest nedostatka SAHH kao modelni sistem za proučavanje dinamičnih procesa u ljudskom epigenomu, t.j. istraživanje metilacija DNA i proteina.

više »

Laboratorij se bavi ispitivanjem uloge odabranih peptidaza (aminopeptidaza-N, neutralna endopeptidaza, dipeptidil peptidaza-4, dipeptidil peptidaza-9) u regulaciji imunih i upalnih reakcija, kao i u nastanku te progresiji tumora.

više »

Laboratorij se bavi različitim aspektima terapije tumora.

više »

Laboratorij se bavi molekularnim analizama infektivnih bolesti, posebice papiloma virusom čovijeka i rakom vrata maternice

više »

Glavna istraživačka usmjerenja Laboratorija za nasljedni rak su: Temeljna znanstvena istraživanja vezana su za prijenos signala uz poseban naglasak na uvođenje novih istraživačkih tehnologija; Primijenjena znanstvena istraživanja vezana uz rak i nasljedne bolesti usmjerena su na razvoj postupaka koji mogu poslužiti u dijagnostici nasljednih bolesti, te u terapiji raka; Razvoj bioinformatike i in silico modela na temelju rezultata glavnih istraživačkih usmjerenja.

više »

Glavna područja istraživanja su izučavanje fiziologije i patologije oksidacijskog stresa, molekularne značajke regulacije rasta putem 4-hidroksinonenala (HNE), eksperimentalna dijagnostika i terapija zloćudnih bolesti temeljenih na oksidacijskom stresu, bioterapija raka i uzgoj kultura tkiva kosti.

više »

Znanstvena djelatnost LPMed-a je usmjerena na istraživanja molekularno-genetičke osnove nastanka i napredovanja sporadičnih tumora debelog crijeva te farmakogenetske studije vezane uz učinkovitost ili toksičnost tumorske terapije.

više »

Laboratorij proučava spolne razlike u osjetljivosti na oksidacijski stres na mišjem modelu.

više »

Pogon laboratorijskih životinja (PLŽ) djeluje u sklopu Zavoda za molekularnu medicinu Instituta «Ruđer Bošković». U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te štakori (Wistar Zagreb 5HT - podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

više »

Luka Andrišić
dipl.ing

asistent
+385 1 457 1212

Tihomir Balog
Dr.sc

znanstveni savjetniik
+385 1 457 1337

Mirela Baus Lončar
dr.sc.

znanstveni suradnik, izvanredni prof. Medicinskog fakulteta u Osijeku

Robert Belužić
dr.sc.

visi asistent
+385 1 456 0946

Maja Boranić

+385 1 456 0950

Suzana Borović Šunjić
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1212

Vesna Bošnjak

+385 1 235 2672

Tina Catela Ivković
dipl.ing.

znanstveni novak
+385 1 456 1108

Mario Cindrić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 235 2676

Tamara Čačev
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1108

Ana Čipak Gašparović
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1212

Koraljka Gall Trošelj
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0972

Goran Goleš

+385 1 456 0950

Magdalena Grce
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1110

Maja Herak Bosnar
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0996

Anđela Horvat
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0997

Amela Hozić
dr. sc.

viši stručni suradnik
012352673

Morana Jaganjac
dr. sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1212

Maja Jazvinšćak Jembrek
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1268

Sanja Kapitanović
dr.sc., dr.med.

znanstvena savjetnica
+385 1 456 1108

Silva Katušić Hećimović
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1327

Tea Kečkeš

+385 1 457 1212

Marko Košiček
dr.sc.

viši asistent
+385 1 457 1284

Marijeta Kralj
dr. sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1235

Borka Kušić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1172

Ivana Levak

+385 1 456 1114

Sonja Levanat
dr. sc.

znastveni savjetnik
+385 1 456 1110

Martina Malnar
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1284

Tanja Matijević Glavan
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0997

Lidija Milković
dr.sc.

znanstveni novak-poslijedoktorand

Vesna Musani
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1292

Renata Novak Kujundžić
dr.sc.

znanstvena suradnica
+385 1 456 0949

Višnja Novalić

+385 1 456 0950

Petar Ozretić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1292

Jasminka Pavelić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0926

Martina Pehar

+385 1 456 1113

Ivan Sabol
Dr. sc.

Znanstveni novak/viši asistent
+385 1 456 1110

Maja Sabol
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1110

Neda Slade
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0996

Sandra Sobočanec
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1172

Ranko Stojković
dr.sc., dr.med.vet.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0992

Ana Šarić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1172

Dubravka Švob Štrac
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1126

Diana Trnski
dipl.inž.

znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent

Josipa Vlainić
dr.sc.

znanstveni novak/viši asistent
+385 1 457 1268

Ankica Vratarić

+385 1 468 0094

Oliver Vugrek
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0094

Tea Vuković

+385 1 457 1212

Arijana Zorić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 0997

Neven Žarković

+385 1 456 0937
MultiCaST Work Packages scheme

A multidisciplinary approach to discover selective drugs targeting cancer stem cells: The role of potassium transport - MultiCaST

Glavni istraživač: Marijeta Kralj

The main goal of the proposed research is to understand cancer stem cell (CSC) biology and to develop novel CSC-directed compounds. We will strive to elucidate the molecular basis of potassium ion transport involvement in CSC-phenotype acquisition, modulation and targeting and identify key mechanisms of these processes as novel biomarkers for improved diagnostic options and innovative mechanism-based therapeutic approaches.

više »
Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Cilj ovog projekta je ispitati je li kolesterol modulira proteolitičku razgradnju i drugih članove obitelji proteina APP, proteine APLP1 i APLP2. Osim toga, ispitat ćemo je li učinak kolesterola na metabolizam proteina APP posredovan djelovanjem proteina APLP1/2 na proteolitičku razgradnju i/ili na unutarstanični transport proteina APP.

više »

BIOXYARN – In vitro evaluation of the biocompatibility of nanofibrous yarns from an oxidative stress perspective

Glavni istraživač: Neven Žarković

Fibres and textiles have been used as biomaterials for thousands of years, mainly as sutures and in dressings for wound care. Recently, it has become of increasing interest to use fibres as implantable materials to support the repair of damaged tissues and organs.

više »
BrainProtect - Presenilin 2 - a protector against Alzheimer's disease

BrainProtect - Presenilin 2 - a protector against Alzheimer's disease

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Marie Curie Actions - Intra-European Fellowship for Career Development (IEF)

FP7-PEOPLE-2013-IEF

više »

Enhancement of the Innovation Potential in SEE through new Molecular Solutions in Research and Development - InnoMol

Glavni istraživač: Oliver Vugrek

The largest infrastructure project with the highest budget in natural sciences ever to be conducted in Croatia will foster a research pipeline at the RBI and facilitate innovation and technology for the investigation of relevant diseases such as cancer.

više »

Farmakogenomika i proteomika serotoninskog i kateholaminskog sustava

Glavni istraživač: Dorotea Mueck Šeler

Serotoninski i kateholaminski (dopaminski i noradrenalinski) neurotransmitorski sustavi reguliraju fiziološke funkcije u organizmu, a povezuju se i s etiologijom složenih, poligenetskih neuropsihijatrijskih poremećaja kao što su Alzheimerova bolest (AD), frontotemporalna demencija, shizofrenija i depresija. Etiološka i psihobiološka podloga neuropsihijatrijskih poremećaja nije u potpunosti jasna, a mogla bi biti posljedica međusobnog djelovanja genetskih čimbenika, specifičnih proteina i utjecaja okoline. 

više »
Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Genomski i glikanski biomarkeri PTSP-a (GlikoGenPTSP)

Glavni istraživač: Nela Pivac

Napredak u razumijevanju glikanskih funkcija i struktura može ponuditi nove biomarkere PTSP-a. Rezultati GWAS studija kombiniranih s metodama visoke djelotvornosti, kao što su analize fluorescentno obilježenih glikana, pokazali su da su geni B3GAT1, SLC9A9, MGA5, FUT8, FUT3/FUT6 i HNF1A povezani s glikozilacijom u zdravih osoba iz Hrvatske. Određivanje plazmatskih i IgG N-glikana u PTSP-u, dodatno korigiranih za mogući genetski i epigenetski utjecaj, poboljšat će naše razumijevanje biološke osnove PTSP-a. Cilj predloženog projekta je istražiti povezanost između genetskih, epigenetskih i glikomskih mehanizama odgovornih za otpornost ili ranjivost na razvoj PTSP-a nakon izlaganja traumatskom iskustvu/iskustvima.

više »
Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti

Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Nedavna istraživanja ukazuju na ulogu kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti (AB). Cilj ovog projekta je utvrditi mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP, stvaranje peptida Aβ i nastanak Alzheimerove bolesti. Pretpostavljamo da regulacijom transporta membrana i proteina u endosomalnom putu kolesterol regulira proteolitičku razgradnju proteina APP i stvaranje peptida Aβ.

više »

Molekularna genetika i farmakogenetika gastrointestinalnih tumora

Glavni istraživač: Sanja Kapitanović

Cilj ovog istraživanja je ispitati nasljedne i sporadične genetske promjene u gastrointestinalnim tumorima radi boljeg razumijevanja mehanizama njihovog nastanka i napredovanja kao i uspostaviti prospektivnu farmakogenetičku studiju kojom bi se ispitala korelacija između poznatih polimorfnih biljega i terapije gastrointestinalnih karcinoma.

više »

Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja

Glavni istraživač: Nela Pivac

Stresom izazvani poremećaji (akutni stresni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj), ovisnosti (alkoholizam), agresivno/suicidalno ponašanje, poremećaji hranjenja i deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj su česti, multifaktorijalni i poligenski psihijatrijski poremećaji. Oni izazivaju značajnu patnju bolesnika i njihovih obitelji i opterećuju troškovima cijelo društvo. Molekularna podloga tih poremećaja uključuje promjene neurotransmitorskih (prvenstveno serotonina - 5-HT, noradrenalina, dopamina) i neuroendokrinih sustava i funkcionalne polimorfizme gena koji kontroliraju aktivnost pripadajućih proteina.

 

više »
Molekularni mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina Alzheimerove bolesti

Molekularni mehanizam djelovanja kolesterola na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina Alzheimerove bolesti

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Cilj ovog projekta je razjasniti mehanizam kojim kolesterol utječe na metabolizam proteina APP i BACE1 - dva ključna proteina u patogenezi Alzheimerove bolesti. Kombinacijom biokemijskih, molekularno bioloških i stanično bioloških pristupa, istražili smo hipotezu da povećana razina kolesterola uzrokovana nefunkcionalnošću proteina NPC1 doprinosi nakupljanju peptida Ab.

više »

Prijenos signala u tumorima: Hh-Gli put, interakcije i potencijalne terapije

Glavni istraživač: Sonja Levanat

Signalni put Hh-Gli evolucijski je visoko očuvan put prijenosa signala od stanične membrane do jezgre. Put ima ključnu ulogu u normalnom razvoju, a njegovo poremećeno funkcioniranje povezuje se s razvojnim deformacijama i rakom. Uloga Hh-Gli puta u manjem broju tumora tipičnih za Gorlinov sindrom proučava se već desetak godina, no tek u posljednjih nekoliko godina otkriva se njegovo sudjelovanje u tumorima pluća, dojke, prostate, probavnog trakta i drugima. Cilj predloženog projekta je potvrđivanje hipotetičkih modela poremećenog aktiviranja Hh-Gli puta u odabranim tumorima i razjašnjavanje specifičnih mehanizama aktivacije (uključujući interakcije s drugim genima), a napose istraživanje mogućnosti da se inhibiranjem signalnog puta spriječi rast tumora.

više »
ProNetMel - New Protein Networks for Novel Therapeutic Avenues in Human Melanoma

ProNetMel - Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka

Glavni istraživač: Neda Slade

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je u melanomima otkriti interakcije proteina p53 s partnerskim proteinima koji su sposobni mijenjati njegovu funkciju. Posebno smo zainteresirani za moguće interakcije proteina p53 s članovima njegove obitelji kao što su p53- i p73-izoforme; s proteinima nm23, osobito nm23-H1 i nm23-H2; kao i s obitelji proteina Gli.

više »
Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka

Glavni istraživač: Dubravka Švob Štrac

Svrha istraživanja jest unaprijediti spoznaje o mehanizmima djelovanja neuropsihofarmaka, posebice tijekom njihove kronične primjene, te primjene u uvjetima stresa. Poseban naglasak stavljen je na istraživanje benzodiazepina i antidepresiva, koji se koriste u liječenju anksioznosti, nesanice i depresije, a koji u mozgu djeluju putem GABAergičnog i serotoninskog sustava. Stoga u okviru projekta pratimo promjene u ekspresiji i funkciji GABA-A receptorain vitronakon dugotrajnog izlaganja benzodiazepinima koje može izazivati pojavu tolerancije i ovisnosti. Na eksperimentalnim životinjama također se istražuju interakcije između učinaka stresa i djelovanja benzodiazepina i antidepresiva, prvenstveno na osjetljivost prema konvulzivima, te uloga serotoninskog sustava u kontroli moždane podražljivosti.

više »

SuMERA - Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti

Glavni istraživač: Tihomir Balog

Proučavanje uloge SIRT3 i funkcije mitohondrija u E2-ovisnoj otpornosti na oksidacijski stres in vitro i in vivo.

više »
Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Uloga disfunkcije lizosoma u nastanku neurodegenerativnih bolesti

Glavni istraživač: Silva Katušić Hećimović

Koristeći stanični model lizosomalne bolesti NPC cilj ovog projekta je ispitati ulogu lizosoma i njihove disfunkcije na nakupljanje peptida amiloid-beta (Abeta) i alfa-sinukleina (a-syn), dva ključna proteina u patogenezi  Alzheimerove, odnosno Parkinsonove bolesti.

više »

Uspostava istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primijenjenu genomiku

Glavni istraživač: Oliver Vugrek

Uspostava istraživačke infrastrukture za translacijsku medicinu i primjenjenu genomiku s ciljem korištenja visoko-propusnih metoda temeljena na DNA čip tehnologiji za buduće aktivnosti tehnološkog transfera

više »

Visokoprotočno pronalaženje aplikativnih meta u farmaceutskoj industriji - ApliMetaFarma

Glavni istraživač: Mario Cindrić

Svrha projekta je transfer znanja/tehnologije između Instituta Ruđer Bošković i Fidelta d.o.o., a cilj stvaranje visokotehnološke fish & ID usluge ekstrakcije i identifikacije proteina. Fish & ID usluga nudila bi se na globalnom tržištu, a time bi se značajno povećala konkurentnost Fidelte. Projektom bi se značajno podignula tehnološka razina Instituta Ruđer Bošković i to nabavom sofisticirane opreme i izobrazbom postojećih i novih djelatnika u polju aplikativne proteomike.

više »

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

Genetičko testiranje na nasljednu sklonost za rak dojke i jajnika (analiza gena BRCA1 i BRCA2)

više »
Molekularna dijagnostika

Molekularna dijagnostika

Laboratorij je zavodska jedinica za molekularno-genetsku analizu monogenskih oboljenja čovjeka: cističnu fibrozu, nesindromsku gluhoću i sindrom Rett.

više »

Molekularna dijagnostika bakterijskih i viralnih infekcija

Dokazivanje prisustva bakterijskih i virusnih infekcija u uzorcima (biopsije, obrisci, eksudati)

više »
DNA elektroforeza

Molekularna dijagnostika genetskih bolesti

U našem laboratoriju bavimo se dijagnosticranjem slijedećih genetskih bolesti - Fragilni X kromosom, Huntingronova bolest, Miotonična distrofija, Friedrichova ataksija, Spinalno cerebralna ataksija i Duchenne-ova mišična distrofija.

više »
Molekularno-genetičke analize

Molekularno-genetičke analize

Laboratorij za personaliziranu medicinu pruža usluge molekularno-genetičkih analiza nasljednih bolesti povezanih s povećanim rizikom oboljevanja od raka te analize farmakogenetičkih biljega.

više »

Određivanje mutacija u protoonkogenu ret

Ova se genetička analiza provodi u oboljelih od medularnog karcinoma štitne žlijezde kako bi se isključilo/potvrdilo postojanje nasljedne mutacije. Ova se suradnja provodi s KBC "Sestre milosrdnice".

više »

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

Određivanje slijeda nukleotida (sekvenciranje DNA) i fragmentalna analiza

više »
Proizvodnja laboratorijskih životinja

Proizvodnja laboratorijskih životinja

U Pogonu laboratorijskih životinja se uzgajaju jezgre pet srođenih mišjih sojeva BALB/c, CBA/H C3Hf/Bu, C57BL/6-Ly5 i NOD, kao i jedan nesrođeni soj HSD:ICR (CD-1), te štakori (Wistar Zagreb 5HT - podsoj selekcioniran prema razini perifernog serotonina). Životinje se uzgajaju na način koji omogućava genetsku stabilnost sojeva, a životinje se nalaze pod stalnim veterinarskim nadzorom zdravstvenog stanja.

Pogon laboratorijskih životinja proizvodi miševe i štakore za potrebe znanstvenika Instituta «Ruđer Bošković» kao i za vanjske naručioce.

više »
Naziv
Smještaj
Voditelj
Florimetar i Luminometar Biologija II
Maldi TOF/TOF Planinska 1
Luminex Lx100 IS 2.3  
Applied Biosystems 7300 Real-time PCR System V K, II kat, 301
ALLIANCE XD-79LS-26MX, 230V EU V K, II kat, 307A
High-Pressure Homogenizator (MSES) Biologija I

Oliver Vugrek

Oliver.Vugrek@irb.hr
+385 1 468 0094
+385-(0)914680778
High resolution microarray scanner
Microarray spotter robot
Bioanalyzer
-80 C freezer
ABI PRISM 310 Genetic Analyzer V krilo, suteren, 002B
HR-1 High Resolution DNA melting instrument
Qubit fluorometer
Najnoviji radovi ZMM-a