Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Misija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju je održati i unaprijediti postojeću visoku razinu znanstvenih istraživanja na izabranim suvremenim temama organske kemije i biokemije, promovirati i intenzivirati međunarodnu suradnju u navedenim područjima, te aktivno doprinijeti razvoju visokog obrazovanja iz organske kemije i biokemije na Sveučilištima u Hrvatskoj.

Davor Margetić

v.d. predstojnik

dr. sc. Davor Margetić

+385 1 456 1008

Tajništvo

Lidija Perić

tel. +385 1 480 195
fax. +385 1 4680 195
e-mail: lperic@irb.hr, Lidija.Peric@irb.hr

left right

Istraživanja u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju (OKB) pokrivaju široki raspon suvremenih tema u eksperimentalnoj i teorijskoj organskoj kemiji i biokemiji: razvoj novih sintetskih metoda i njihova primjena u pripravi novih organskih spojeva i materijala, eksperimentalne i računalne studije svojstava molekula i reakcijskih mehanizama te istraživanja u području medicinske kemije.

U zadnjih nekoliko godina značajno smo doprinijeli visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Znanstvenici Zavoda za OKB vode preko 30 kolegija na diplomskim i doktorskim studijima na Sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Dubrovniku.

Mnogi znanstvenici Zavoda za OKB su članovi europskih znanstvenih organizacija i tijela poput ESF, COST, EuCheMS i članovi ili predsjednici u nacionalnim povjerenstvima, odborima i radnim skupinama. Neki od njih su bili članovi Organizacijskih odbora međunarodnih simpozija (ESOC, ESOR) te COST i FP-6 radionica.

Godine 2005., na temelju EU patentne prijave “Potential anticancer drugs”, iz Laboratorija za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju, osnovana je spin-off tvrtka „BioZyne“, a 2006. iz Laboratorija za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, osnovana je spin-off tvrtka „CHIRALLICA“. Za rad na kiralnim stacionarnim fazama i kiralnoj separaciji te proizvodnji kiralnih HPLC-kolona tvrtka je dobila certifikat ISO 9001.

Grupa za kvantnu organsku kemiju (GKOK) bavi se primjenom najsuvremenijih teorijskih pristupa pri istraživanju važnih problema u organskoj kemiji i biokemiji. U žarištu istraživanja su razumijevanje strukture i uloge proteina, te svojstva i dizajn funkcionalnih molekula kao što su (super)kiseline i baze.

više »

Istraživački rad u laboratoriju usmjeren je na molekularnu enzimologiju metalopeptidaza  - odnos strukture i aktivnosti, mehanizam katalize i proteinske interakcije.

više »

Suradnici laboratorija bave se istraživanjima strukture, svojstava i aktivnosti organskih i organometaloidnih spojeva primjenjujući temeljne principe fizikalno-organske kemije. Istraživanja obuhvaćaju sintezu modelnih spojeva, studij reakcijskih mehanizama te istraživanje molekulske i elektronske strukture spektroskopskim i kvantnokemijskim metodama. U pripravi spojeva se uz klasične metode sinteze, koriste i visokotlačne i mikrovalne tehnike.

više »

Istraživanja članova laboratorija usmjerena su na pripravu funkcionalnih spojeva iz skupine peptida, peptidomimetika i glikopeptida, studij njihove konformacije te izučavanje njihove interakcije s biomolekulama. U tu svrhu koristi se interdisciplinarni pristup temeljen na kombiniranom i integriranom korištenju metoda i tehnika sintetske organske i bioorganske kemije te fizikalne, analitičke i strukturne kemije.

više »

Djelatnosti Laboratorija za molekulsku spektroskopiju pokrivaju širok raspon tema unutar područja primjene infracrvene spektroskopije u fizikalnoj i analitičkoj kemiji. Laboratorij je opremljen prostorom u kojemu se mogu provoditi jednostavnije sinteze te infracrvenim spektrometrom. Dodatna oprema omogućuje snimanje spektara tekućih i krutih uzoraka.

više »

Laboratorij za sintetsku organsku kemiju nastavlja tradiciju Laboratorija za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju. Pod sadašnjim nazivom laboratorij djeluje od 1990. godine. Suradnici laboratorija bave se istraživanjima koja obuhvaćaju sintezu kavezastih molekula, studij mehanizama njihovog nastajanja i pregrađivanja te primjenu ovih polikarbocikličkih molekula za pripravu supramolekularnih sustava.

više »

Grupa se bavi dizajnom i sintezom novih malih molekula koje pokazuju aktivnost prema DNA/RNA, te određivanjem afiniteta i načina vezanja malih molekula na DNA/RNA.

više »

Istraživačke aktivnosti LSNK laboratorija uglavnom su usmjerena na dvije teme: supramolekularna kemija organo- i hidro- gelatora male molekulske težine i medicinsku kemiju biološki aktivnih derivata nukleozida i nukleobaza. 

više »

Ivana Antol
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008

Bara Baborsky

+385 1 468 0195

Željka Ban
dipl.inž.

asistent, znanstveni novak
+385 1 456 1066

Goran Baranović
dr .sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0116

Danijela Barić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1117

Nikola Basarić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1141

Vesna Blažek Bregović
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1141

Zlatko Brkljača

+385 1 457 1371

Ivo Crnolatac
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1326

Karmen Čondić-Jurkić

dipl. ing. kemije
+385 1 456 1117

Ines Despotović
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 0951

Zoran Džolić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1210

Leo Frkanec
prof. dr. sc.

viši znanstveni suradnik (znanstveni savjetnik / izvanredni profesor)
+385 1 468 0217

Zoran Glasovac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1008

Zdenko Hameršak
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1300

Andreja Jakas
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0103

Ivanka Jerić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 0980

Iva Jušinski
dr. sc.

asistent, znanstveni novak
+385 1 456 1008

Renata Kobetić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 457 1220

Darko Kontrec
doktor znanosti

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029

Borislav Kovačević
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1117

Kata Majerski
prof. dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0196

Mirjana Maksić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197

Davor Margetić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1008

Zoran Miličević

+385 1 457 1371

Milica Perc

viši tehničar
+385 1 468 0103

Lidija Perić

+385 1 468 0195

Ivo Piantanida
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1326

Tihomir Pospišil
dipl.kem.ing

Znanstveni novak - asistent
+385 1 457 1210

Nena Radić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0951

Marin Roje
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029

Dijana Saftić
dr. sc.

viša asistentica
+385 1 456 1066

David Matthew Smith
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1182

Josipa Suć
dipl.ing.

stručni suradnik
+385 1 456 0998

Marina Šekutor
dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 1165

Đani Škalamera
dr. sc.

znanstveni novak
+385 1 456 1165

Vjekoslav Štrukil
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 1008

Ana Tomašić Paić
dr. sc.

viši asistent
+385 1 457 1220

Pavle Trošelj
dr. sc.

Viši asistent
+385 1 456 1008

Mario Vazdar
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008

Robert Vianello
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1117

Vladimir Vinković
dr.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1300

Biserka Žinić
Dr. sc.

viša znanstvena suradnica, izvanredni profesor
+385 1 456 1066

A combined computational chemistry and mass spectrometry approach for improved detection of endogenous metabolites in living organisms

Glavni istraživač: Borislav Kovačević

The project is aimed at the development of novel tools for structural elucidation of bioactive metabolites in biological samples, in order to improve understanding of experimental results from mass spectrometry measurements of biological metabolites by tools of computational chemistry. Specifically, the study has two main objectives:

  1. Structural characterization of vitamin D metabolites and structural epimers in chronic liver disease.
  2. Determination of new variants of toxic microcystin secondary metabolites from cyanobacteria.

Expected results of this project are a new techniques developed for structural elucidation and confirmation of unknown, bioactive molecules.

više »

Dizajn, sinteza i ispitivanje interakcija malih molekula s DNA, RNA i proteinima.

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

Projekt MZOŠ-a "DIZAJN, SINTEZA I ISPITIVANJE INTERAKCIJA MALIH MOLEKULA S DNA, RNA I PROTEINIMA" broj 098-0982914-2918 (voditelj Ivo Piantanida)

više »

Fluorophore Modified Noble Metal Nanoparticles – New Materials For Bio- and Chemical Sensors

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

The National Science Fund of Bulgaria, period 2010 - 2012; TK 09 0015, coordinator Prof. Dr. Ilijana Timtcheva, Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.

više »

Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizama reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena

Glavni istraživač: Nikola Basarić
nzz.logo

HRZZ

Fotoni su izvanredni reagensi koji otvaraju nove mogućnosti u kemijskoj sintezi spojeva koji ne mogu biti pripravljeni kemijom osnovnog stanja. Zadatak projekta bio je pronaći nove fotokemijske transformacije primjenjive u organskoj sintezi kao i ispitivanje mehanizama reakcija tih transformacija. Osim toga, zadatak projekta bio je ići i dalje od trenutnih spoznaja te naći primjenu fotokemije u novim medicinskim tretmanima i sintezi spojeva, potencijalnih lijekova za maligne bolesti.

više »

Hrvatsko-njemački bilateralni Projekt

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-njemački bilateralni Projekt s Prof. Frank Würthner, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemačka

više »

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

2012 – 2013: hrvatsko-slovenski bilateralni Projekt s Prof. Jurij Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija

više »

Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi

Glavni istraživač: Zoran Glasovac

Bilateralna suradnja s dr. Marijom Schlangen s Tehničkog sveučilišta u Berlinu

više »
Karakterizacija i identifikacija peludi metodama vibracijske spektroskopije i kemometrikom

Karakterizacija i identifikacija peludi metodama vibracijske spektroskopije i kemometrikom

Glavni istraživač: Boris Zimmermann

Biokemijska analiza peludi omogućuje jednostavnu i pouzdanu procjenu međudjelovanja biljaka i okoliša, uključujući i utjecaj globalne promijene klime na biljne zajednice. No, kako bi se to postiglo, potrebno je razviti metodu za brzu analizu peludi s pripadajućom bazom podataka biokemijskih fenotipa. Vibracijska (infracrvena i Raman) spektroskopija peludi omogućuje neposredno i brzo mjerenje cijelog i nedirnutog biljnog organizma, te daje precizno stanje njegovog ukupnog biokemijskog sastava.

više »

Kavezasti spojevi: ugradbne jedinice u molekularnim sustavima

Glavni istraživač: Kata Majerski

Kavezaste spojeve karakterizira trodimenzionalna struktura definirane krute geometrije i kao takovi predstavljaju vrlo korisne sintone u organskoj kemiji ali isto tako i nezamjenjive supstrate za studij reakcijskih mehanizama. Više različitih pozicija (C-atoma) u kavezastoj molekuli mogu poslužiti kao mjesta grananja na koja se mogu uvesti dodatne funkcijske skupine. Ovako supstituirani derivati mogu biti upotrijebljeni kao građevne jedinice u supramolekularnoj kemiji. Prvi stupanj prema primjeni kavezastih spojeva u sintezi kompleksnijih molekularnih sustava je razumijevanje njihovih kemijskih reakcija.

više »
Multifunctional molecular sensing of DNA/RNA secondary structure by chemical sensors - DNA/RNA-MolSense

Multifunctional molecular sensing of DNA/RNA secondary structure by chemical sensors - DNA/RNA-MolSense

Glavni istraživač: Ivo Piantanida

Molecular recognition of nucleic acids is of fundamental importance e.g. for gene transcription and regulation, protein synthesis or cell-division. Small molecules selectively targeting specific DNAs or RNAs are therefore highly interesting not only to understand such processes in more detail on a molecular level but also for potential medicinal applications, as sensors or probes for fluorescence based bioimaging as well as for analytical purposes in isolated biosamples.

više »

Optimiranje dvosmjerne komunikacije uslijed kemijske ili svjetlosne aktivacije kroz gvanidin-kromofor poveznicu

Glavni istraživač: Ivana Antol

Suradnja s dr. Mariom Barbattiem s Max-Planck instituta u Muelheimu, Njemačka

više »

Preparation of hybrid soft materials combining supramolecular anthraquinone-based gel systems and gold nanoparticles (SupraNanoGels)

Glavni istraživač: Debdeep Maity

Proučavanje fenomena kiralnosti kod anorganskih nanočestica postaje jedna od vodećih tema istraživanja u nanoznanosti.

više »
Računalna rješenja u bioznanostima: Uloga molekulske fleksibilnosti (CompSoLS-MolFlex)

Računalna rješenja u bioznanostima: Uloga molekulske fleksibilnosti (CompSoLS-MolFlex)

Glavni istraživač: David Matthew Smith

Projektom CompSoLS-MolFlex istražuje se uloga molekulske fleksibilnosti suvremenim računalnim postupcima na nizu pažljivo odabranih primjera iz bioznanosti.

više »
Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Glavni istraživač: Davor Margetić

Hrvatsko-kineska znanstvena i tehnologijska suradnja s prof. dr. Zhi-Long Chen, College of Chemistry and Biology, Donghua University, Shanghai

više »
Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Glavni istraživač: Nikola Basarić

Dinamika supramolekulskih sustava omogućava kontrolu fotokemijske reaktivnosti i otvara mogućnosti za reakcije koje se konvencionalnim postupcima sinteze, termičkim reakcijama u izotropnoj otopini ne mogu provesti. Glavna strategija predloženog projekta je primijeniti različite supramolekulske sustave za kontrolu fotokemijske reaktivnosti.

više »
FTIR spektrometar ABB Bomem MB102

Infracrveni spektrometar

FTIR spektrometar ABB Bomem MB102 služi za sve vrste mjerenja infracrvenih spektara krutih i tekućih uzoraka.

više »
Varian Eclipse s termostatom

Snimanje fluorimetrom Agilent Eclipse

Fluorimetar Agilent Eclipse

više »
CD-ORD spektrometar Jasco J-815

Spektrometar cirkularnog dikroizma i optičke rotacijske disperzije

Spektrometar Jasco J-815 ima mogućnost snimanja spektara CD (cirkularnog dikroizma) te ORD (optičkog rotacijskog dikroizma) te simultano snimanje nekoliko varijanti UV/vis spektara.
Za vrijeme snimanja instrument je pod obaveznim protokom dušika, a koji podešava odgovorna osoba.

više »
UV/vis spektrometar Varian Cari 100 Bio

Spektrometar ultraljubičastog i vidljivog zračenja

UV / vis spektrometar Varian Cary 100 Bio ima mogućnost dvozračnog (double beam) i jednozračnog (single beam) snimanja.
 Spektralno područje: 190 - 900 nm

više »
HPLC Agilent 1200 Series i MS Agilent 6410

Tekućinska kromatografija visoke razlučivosti sa spektrometrom masa

Sustav se sastoji od sustava za HPLC Agilent 1200 Series s DAD detektorom spektrometrom mase s trostrukim kvadrupolom Agilent 6410.

više »