LMME

Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju

Istražujemo ekologiju i evoluciju mikrobnih zajednica. U središtu zanimanja su biotski i abiotski čimbenici koji uzrokuju i održavaju mikrobnu raznolikost, te učešće raznolikosti u funkcioniranju ekosistema.

Mirjana Najdek Dragić

Voditelj laboratorija

dr.sc. Mirjana Najdek Dragić

+385 52 804 727
left right

Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju utemeljen je na dugogodišnjem iskustvu na biogeokemijskim i mikrobnim procesima u ekosustavu pelagijala. Izgradili smo znanje na lipidomičkom pristupu u istraživanju fiziologije bakterija, fitoplanktona i makroalgi. Povezivanje s dugoročnim istraživanjima mikrobne petlje i kruženja ugljika u pelagijalu sjevernog Jadrana povelo nas je ka istraživanju mikrobnih interakcija u frontalnim zonama različitih trofičkih režima.

Istraživačke aktivnosti:

  • Struktura mikrobnih zajednica (sastav, brojnost, biomasa, proizvodnja i aktivnost), povezivanje aktivnosti i filogenetske raznolikosti bakterioplanktona
  • Lipidi kao indikatori izvora organske tvari u sedimentu i sedimentirajućim česticama, prijenosu organske tvari kroz hranidbene mreže i odnosa u mikrobnoj mreži sluzavih agregata i gradijenata (halokline, nutrikline) u vodenom stupcu.
  • Mikrobiologija okoliša; ekološke studije na preživljavanju fekalnih i patogenih mikroorganizama u ekosustavu mora, procjena sanitarne kakvoće morske vode, prijenos i degradacija organske tvari, uloga bakterija u stvaranju i razgradnji polisaharidnih i proteinskih čestica te sluzavih agregata.
  • Enzimatski procesi u odnosu na status hranjivih soli u pelagičkom ekosustavu.
  • Primjenjena istraživanja: procjena kakvoće uzgojnih populacija riba i školjaka, ekološke studije utjecaja uzgojnih aktivnosti riba i školjaka na okoliš, ekološke studije prirodnih pojava neuobičajenog intenziteta koje ugrožavaju ljudsko zdravlje, turizam i ribarstvo, fiziologija i ekologija makroalgi, uključujući i invazivne vrste.

Ingrid Ivančić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 52 804 743
743

Maria Blažina
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 52 804 767
767
098 255 221

Marino Korlević
dr. sc.

viši asistent
+385 52 804 768
768

Mirjana Najdek Dragić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 52 804 727
727
MICRO-SEAGRASS

Analiza složenosti mikrobne dinamike u invadiranim livadama morskih cvjetnica

Glavni istraživač / voditelj: Mirjana Najdek Dragić

Morske su cvjetnice među najvrijednijim biološkim sustavima na Zemlji. Njihove livade služe kao staništa zaštite, hranjenja i mriještenja mnogih organizama; sustav rizoma i korijenja zadržava i umanjuje pokretljivost sedimenta, dok listovi smanjuju snagu protoka vode te poboljšavaju kvalitetu vode.

više »
Logo NZZ

Bioraznolikost i biotehnološka primjena bakterija Jadranskog mora

Glavni istraživač / voditelj: Sandi Orlić

More predstavlja vrlo složen ekosustav u kojem mikroorganizmi igraju važnu ulogu u biogeokemijskim procesima i u kruženju tvari.

više »
Funkcionalna analiza i molekularna karakterizacija vinskih kvasaca

Funkcionalna analiza i molekularna karakterizacija vinskih kvasaca

Glavni istraživač / voditelj: Sandi Orlić

Biotehnološki proces proizvodnje vina osniva se na tradicionalnoj tehnologiji alkoholne fermentacije u kojoj glavnu ulogu imaju različite vrste kvasaca. Primjenom modernih molekularnih tehnika, koje uključuju analizu na nivou genoma, transkriptoma i proteoma moguće je utvrditi njihovu filogenetsku povezanost i fiziološku aktivnost.

više »
Molekularna i fiziološka raznolikost bakterijskih zajednica trofičkih gradijenata Jadranskog mora

Molekularna i fiziološka raznolikost bakterijskih zajednica trofičkih gradijenata Jadranskog mora

Glavni istraživač / voditelj: Mirjana Najdek Dragić

U morskom ekosustavu žive predstavnici svih skupina mikroorganizama, uključujući viruse, autotrofne i heterotrofne prokariote (bakterije i cijanobakterije), te autotrofne i heterotrofne eukariote (alge, fagotrofne protiste, filamentozne gljive i kvasce). Bakterije predstavljaju uz viruse najbrojniju i najznačajniju mikrobnu grupu.

više »
Otkrivanje sastava i raznolikosti pikofitoplanktona u obalnim vodama sjevernog Jadrana

Otkrivanje sastava i raznolikosti pikofitoplanktona u obalnim vodama sjevernog Jadrana

Glavni istraživač / voditelj: Tina Šilović

O pikofitoplanktonu u Jadranskom moru se zna jako malo, tako da je razvoj novih metoda za procjenu i praćenje njihove ekologije i raznolikosti ključno za razumijevanje njihovog potencijala i doprinosa u dinamici hranidbenog lanca kao i biokemijskih ciklusa u morskom sustavu.

više »
Procjena potencijala jadranskih algi za ko-generacijsku proizvodnju biogoriva 3. generacije

Procjena potencijala jadranskih algi za ko-generacijsku proizvodnju biogoriva 3. generacije

Glavni istraživač / voditelj: Maria Blažina

Projektom A3-PICO-3G razvit će se znanstveno pouzdana platforma za bioprospekting mikroalgi sjevernog Jadrana, na temelju numeričkih modela i empirijskih podataka, koja će se koristiti za daljnji razvoj 3. generacije biogoriva u rafineriji INA-nafte u Urinj.

više »
Raznolikost i funkcioniranje pikoplanktona duž trofičkih gradijenata sjevernog Jadrana (PICOADRIF)

Raznolikost i funkcioniranje pikoplanktona duž trofičkih gradijenata sjevernog Jadrana (PICOADRIF)

Glavni istraživač / voditelj: Maria Blažina

Očuvanje i upravljanje visokokvalitetnog vodnog dobra i biološke raznolikosti područja pod izravnim utjecajem turizma, ribarstva i marikulture, glavna su sredstva socio-ekonomskog razvoja Hrvatskog priobalnog gospodarstva.

više »
Struktura i fiziologija mikrobnih zajednica frontalnih zona sjevernog Jadrana

Struktura i fiziologija mikrobnih zajednica frontalnih zona sjevernog Jadrana

Glavni istraživač / voditelj: Mirjana Najdek Dragić

U zadnjem desetljeću prošlog stoljeća zabilježena je povećana učestalost masovnih pojava sluzavih nakupina („cvjetanje mora“) u sjevernom Jadranu. Ta je pojava vezana uz ciklus (kruženje) organskog ugljika, a njezinom nastanku pogoduje razvoj vrlo izraženih horizontalnih i vertikalnih gradijenata u razdoblju kasno proljeće/ljeto.

više »