Molekularna i fiziološka raznolikost bakterijskih zajednica trofičkih gradijenata Jadranskog mora

Molekularna i fiziološka raznolikost bakterijskih zajednica trofičkih gradijenata Jadranskog mora
Datum početka projekta
01.01.2011.
Datum kraja projekta
31.12.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

U morskom ekosustavu žive predstavnici svih skupina mikroorganizama, uključujući viruse, autotrofne i heterotrofne prokariote (bakterije i cijanobakterije), te autotrofne i heterotrofne eukariote (alge, fagotrofne protiste, filamentozne gljive i kvasce). Bakterije predstavljaju uz viruse najbrojniju i najznačajniju mikrobnu grupu. Struktura bakterijskih zajednica te njihova vremenska i prostorna dinamika od ključne su važnosti u biogeokemijskom ciklusu organske tvari. Zaljev Boka Kotorska dio je crnogorskog primorja smješten u jugoistočnom dijelu Jadrana. Karakteriziran je visokom varijabilnošću trofičkog gradijenta kao posljedice unosa nutrijenata iz brojnih riječnih utoka, na relativno kratkoj vremenskoj i prostornoj skali. Zaljev je karakteriziran kao najeutrofnija morska sredina na istočnoj obali Jadranskog mora. Sjeverni Jadran je plitki poluzatvoreni sustav specifičnih hidrodinamičkih svojstava s izraženom sezonskom i dugoročnom fluktuacijom oceanografskih i bioloških stanja. Vrlo promjenjiva i kompleksna cirkulacija ima sezonski karakter, a uzrokovana je kolebanjem atmosferskih prilika, slatkovodnog unosa rijeke Po, te intruzija oligotrofnih voda visokog saliniteta porijeklom iz južnog Jadrana. Kao posljedica postoje brojni i izraženi trofički gradijenti. Istočna obala sjevernog Jadrana karakterizirana kao oligotrofna, područje je frontalnih sudara oligotrofne vode povišenog saliniteta i eutrofne zaslađene vode koji u sezoni proljeće/ljeto pogoduju razvoju pojava neuobičajenog intenziteta, „cvjetanja mora“. Intenzitet razvijenih gradijenata određuje tok i raspodjelu proizvedene organske tvari te stoga utječe na strukturne i funkcionalne promjene u mikrobnoj mreži.Rezultirajući procesi izravno utječu na biološku raznolikost ekosustava, ishranu, reproduktivnu strategiju i migraciju nektona, zadržavanje larvi bentičkih organizama i stabilnost zajednica bentičkih beskralješnjaka.

Cilj predloženog projekta je istražiti i usporediti strukturnu i fiziološku raznolikost te prilagodbe mikrobnih zajednica (bakterija, cijanobakterija i virusa)u ova dva visokodinamična sustava izraženih ali različitih gradijenata. U tu svrhu provoditi će se slijedeća mjerenja: broj stanica, stanični volumen, broj bakterija s aktivnim sustavom prijenosa elektrona (CTC+) i bakterijska produkcija. Strukture zajednica bakterija i cijanobakterija određivati će se molekularnim metodama za praćenje i identifikaciju (PCR - DGGE i CARD - FISH). Virusi ce se odredivati metodom bojanja pomocu Syber Gold-a na epifluorescentnom mikroskopu. Budući da su istraživanja ovog tipa vrlo oskudna za Jadransko more od predloženog projekta se očekuje da će doprinjeti novim saznanjima o strukturama, raznolikosti struktura i aktivnosti mikrobnih zajednica te njihovoj ulozi u procesima organske tvari u različitim ekosustavima Jadranskog mora.

Glavni istraživač / voditelj
Mirjana Najdek Dragić

Mirjana Najdek Dragić, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 52 804 727