Otkrivanje sastava i raznolikosti pikofitoplanktona u obalnim vodama sjevernog Jadrana

Otkrivanje sastava i raznolikosti pikofitoplanktona u obalnim vodama sjevernog Jadrana
Datum početka projekta
01.10.2010.
Datum kraja projekta
31.12.2010.
Status
Završen
Kategorija projekta
Projekti Fonda "jedinstvo uz pomoć znanja"

Pikofitoplankton (stanice  veličine do 3 µm) znatno doprinose  biomasi i produktivnosti morskog planktona. Primjenom molekularnih metoda u polju mikrobne ekologije došlo se do saznanja o njihovoj raznolikosti. O pikofitoplanktonu u Jadranskom moru se zna jako malo, tako da je razvoj novih metoda za procjenu i praćenje njihove ekologije i raznolikosti ključno za razumijevanje njihovog potencijala i doprinosa u dinamici hranidbenog lanca kao i biokemijskih ciklusa u morskom sustavu. Nedostatak podataka posljedica je tehničkih problema u prepoznavanju i klasificiranju pikoplanktonskih organizama svjetlosnim mikroskopom, što pojašnjava potrebu za novim učinkovitijim alatima za njihovo proučavanje. Među molekularnim metodama korištenim do sad u proučavanju ove najmanje jedinice planktona  elektoroforeza u gradijentu denaturirajućeg gela (DGGE) se pokazala kao najbolji kompromis između broja uzoraka i dobivenih informacija.

Glavna ideja ovog projekta je bila testirati i utvrditi DGGE kao metodu koja omogućuje rutinske procjene raznolikosti  pikofitoplanktona u Jadranskom moru. Da bih postigla navedeno boravila sam 3 mjeseca u laboratoriju ICM instituta. U tom razdoblju sam naučila: pripremu uzoraka za DGGE metodu, koja se sastojala od lančane reakcije polimerazom (PCR) 16S rRNA i 18S rRNA, pripreme DGGE gelova, izrezivanja zanimljivih vrpci iz gelova,  te  intepretacije dobivenih sekvenci. Neki od rezultata već su prezentirani na ICM Institutu tijekom mog boravka (23. studenog 2010., u 10 h, Predavaona S47a), kada sam imala izvrsnu priliku za diskusiju rezultata s eminentnim stručnjacima iz  podučja morske mikrobne ekologije.

Nakon konačne analize svih rezultata, navedeni će biti interpretirani u mojoj doktorskoj disertaciji, znanstvenim radovima, te prezentirani na kongresima.
Suradnja s ICM Institutom koji mi je bio domaćin je moram priznati bila puno bolja nego što sam očekivala. Njihova gostoljubivost i dobra volja za pomoć pri obradi uzoraka, radu s instrumentima i tumačenju rezultata je bila stvarno velika.

Primjena DGGE metode će dati bolji uvid u ekologiju pikofitoplanktona kao i poboljšati našu interpretaciju okoliša i ekoloških procesa. No doprinos ovog posjeta nisu samo usvajanje i stjecanje novih saznanja i vještina od izuzetnih znanstvenika već i  uspostava buduće suradnje. Uspostava suradnje  je zasigurno jedan od najvažnijih načina za povećanje međunarodne konkurentnosti nacionalnih znanstvenih centara kao što je Centar za istraživanje mora.

Glavni istraživač / voditelj

Ostali suradnici

Dr. Carlos Pedrós-Alió

Napomena

Partnerska institucija:Mediterranean Marine and Environmental Research Centre (CMIMA), Institute of Marine Sciences (ICM), Department of Marine Biology and Oceanography