Struktura i fiziologija mikrobnih zajednica frontalnih zona sjevernog Jadrana

Struktura i fiziologija mikrobnih zajednica frontalnih zona sjevernog Jadrana
Datum početka projekta
01.02.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982705-2729

U zadnjem desetljeću prošlog stoljeća zabilježena je povećana učestalost masovnih pojava sluzavih nakupina („cvjetanje mora“) u sjevernom Jadranu. Ta je pojava vezana uz ciklus (kruženje) organskog ugljika, a njezinom nastanku pogoduje razvoj vrlo izraženih horizontalnih i vertikalnih gradijenata u razdoblju kasno proljeće/ljeto. Ti se gradijenti razvijaju u zonama susreta voda različitih svojstava (temperature, saliniteta, koncentracije hranjivih tvari) kao kombinacija brzog zagrijavanja površinskih voda, dominacije istočnog prijenosa zaslađenih voda stvorenih u području ušća rijeke Po u površinskom sloju i intruzije oligotrofnih voda visokog saliniteta u središnjem dijelu vodenog stupca. Predloženim istraživanjem želi se potvrditi pretpostavka da frontalne zone predstavljaju žarišta strukturnih i fizioloških promjena fitoplanktonskih i bakterijskih zajednica, te stoga imaju ključnu ulogu u funkcioniranju sjevernojadranskog ekosustava. Tok i raspodjela  proizvedene organske tvari ovisit će o intenzitetu gradijenata razvijenih unutar frontalne zone. Također se pretpostavlja da su akutne strukturne i fiziološke promjene mikrobnih zajednica glavnim uzrokom preusmjeravanja toka organske tvari i stoga ključni pokretači (trigger factors) neoubičajenih pojava. Od istraživanja se očekuje da objasni tok i raspodjelu organske tvari u frontalnoj zoni integracijom fizičkih i bioloških procesa kroz četiri cjeline: a) hidrodinamička struktura frontalne zone; b) struktura, biomasa i fiziološko stanje fitoplanktonske zajednice; c) struktura  aktivne bakterijske zajednice; i d) definicija i tok unutar mikrobnog kruga. Frontalni procesi mogu povećati biološku proizvodnju ili pokrenuti neuobičajene pojave, te na taj način izravno utječu na biološku raznolikost ekosustava, ishranu, reproduktivnu strategiju i migraciju nektona, zadržavanje larvi bentičkih organizama i stabilnost zajednica bentičkih beskralješnjaka.

Glavni istraživač / voditelj
Mirjana Najdek Dragić

Mirjana Najdek Dragić, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 52 804 727