Laboratorij za nuklearne analitičke metode

Laboratorij za nuklearne analitičke metode

Danas postaje sve važnije kvalitetna detekcija i identifikacija nepropisno pospremljenog streljiva, eksploziva i kemijskog oružja na dnu mora, te zagađenja morskih sedimenata. Dok je zagađenje sedimenata opasnost za morski ekosustav i za opće zdravlje, eksplozivi i odlagališta kemijskog oružja je velika opasnost i izvor moguće zlouporabe. Laboratorij istražuje eksperimentalne metode za rješevanje ovih problema. Za tu svrhu razvija i podvodni sustav koji posjeduje neutronski generator, zaštitu i detektor gama zraka.

Voditelj laboratorija

Jasmina Obhođaš

+385 1 468 0101