Laboratorij za nuklearnu fiziku

Laboratorij za nuklearnu fiziku

Mi istražujemo svojstva atomskih jezgara. Naša istraživanja su pretežno eksperimentalna a proučavamo građu jezgara, mehanizme nuklearnih reakcija, svojstva ekstremno vrućih i stlačenih jezgara i utjecaj nuklearnog medija na svojstva elementarnih čestica. Naši rezultati imaju upliv na razumijevanje procesa u zvijezdama te je nuklearna astrofizika dio naših aktivnosti. Sudjelujemo u europskim i vaneuropskim međunarodnim suradnjama koristeći brojna strana, ali i IRB-ovo akceleratorsko postrojenje. Kao članovi mreža ENSAR i HP3 velikih europskih akceleratorskih postrojenja korisnici smo radio-aktivnih i stabilnih snopova čestica u širokom rasponu energija. Članovi laboratorija su uključeni u suradnju CBM, jednu od četiri temeljne okosnice multidisciplinarnog postrojenja FAIR u izgradnji u Darmstadtu, trenutno najvećem međunarodnom projektu iz nuklearne fizike u svijetu. Laboratorij vodi akceleratorsko postrojenje Cockcroft-Walton, odnodno neutronski generator na IRB-u.

Suzana Szilner

Voditelj laboratorija

dr.sc. Suzana Szilner

+385 1 468 0204
left right

Deša Jelavić Malenica

+385 1 456 1026
1534

Igor Gašparić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 468 0201
1316

Mile Zadro
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1109
1309

Milivoj Uroić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1026
1536
091/5646 347

Neven Soić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1163
1363

Romana Popočovski

+385 1 468 0201
1316

Suzana Szilner
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0204
1534

Zoran Basrak
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1169
1468