Otkrivanje i prikaz znanja

Zavod za elektroniku

Zavod za elektroniku jedan je od zavoda Instituta Ruđer Bošković usmjeren prema znanstvenim istraživanjima u području računarstva, posebice metodama strojnog učenja i dubinske analize podataka, kao i tehnologijama obrade informacija i signala.

Branka Medved Rogina

Predstojnik

prof. dr. sc. Branka Medved Rogina

+385 1 468 0090
Fax: +385 1 468 00 90

Tajništvo

Moira Španović

468 0114

left right

Zavod za elektroniku jedan je od zavoda Instituta Ruđer Bošković usmjeren prema znanstvenim istraživanjima u području računarstva, posebice metodama strojnog učenja i dubinske analize podataka, kao i tehnologijama obrade informacija i signala.

Cilj istraživanja jest stvarati nove pristupe za korištenje različitih modaliteta podataka, informacija, signala i znanja u otkrivanju novog znanja.

Istraživanja su usmjerena na poboljšanje i stvaranje novih metoda i tehnologija sa svojstvom autonomnog predviđanja, donošenja odluka i otkrivanja znanja s primjenama u različitim područjima znanosti, društvu i gospodarstvu. Postupci se oslanjaju na suvremene raspodjeljene računalne sustave namjene za rješavanje složenih problema.

  

  • Analiza stohastičkih signala, vremenskih i podatkovnih nizova
  • Napredni mjerni sustavi i metode obrade signala
više »

Razvoj postupaka strojnog učenja, reprezentacija podataka i znanja i njihova primjena u dubinskoj analizi podataka i otkrivanju znanja u drugim znanstvenim disciplinama.

više »

Amir Dubravić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 0985
1364
099 667 0702

Branka Medved Rogina
prof. dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0090
1353
+385 99 803 8703

Dijana Tolić
dr. sc.

Postdoctoral Research Assistant
+385 1 457 1352
1889

Ivica Kopriva
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1286
1842

Matej Mihelčić

+385 1 456 1080
1270

Matija Piškorec

+385 1 456 1080
1270

Rajko Horvat

+385 1 456 1159
1359

Strahil Ristov
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029
1592

Tomislav Lipić
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1091
1671 1351

Tomislav Šmuc
dr.sc.

Znanstveni savjetnik
+385 1 456 1085
1485
Otkrivanje znanja u složenim strukturama podataka

Algoritmi strojnog učenja za otkrivanje znanja u složenim strukturama podataka

 U Institutu "Ruđer Bošković" razvijamo postupke strojnog učenja već dugi niz godina i uspješno ih primjenjujemo u raznim područjima uključujući kemiju, biologiju, medicinu, društvene znanosti, ekonomiju, i proizvodnju. Unutar ovog projekta razvijamo nove postupke koji mogu otkrivati znanje iz podataka u složenim strukturama.

više »

DEDAD - Strukturne dekompozicije empirijskih podataka za računalno potpomognutu dijagnostiku bolesti

Glavni istraživač / voditelj: Ivica Kopriva

Ciljevi projekta su razvoja algoritama za strukturne dekompozicije empirijskih podataka za računalno potpomognutu dijagnostiku bolesti analizom slike histopatoloških preparata, metaboličkim profiliranjem protonskih NMR spektara uzoraka urina i analizom slike optičke koherentne tomografije retine (mrežnice). Naglasak je strukturno ograničenim dekompozicijama matrice empirijskih podataka.

više »
MAESTRA logo

MAESTRA - FP7 FET projekt

Glavni istraživač / voditelj: Tomislav Šmuc

Mjerenje i karakterizacija podataka iz stvarnog svijeta

Glavni istraživač / voditelj: Branka Medved Rogina

Cilj istraživanja projekta su razvoj i primjena novih tehnika mjerenja i analize različitih vrsta podataka, uglavnom iz realnog svijeta. Također ovaj projekt predstavlja nastavak naših znanstvenih istraživanja u području stohastičkih signala, vremenskih serija i podatkovnih nizova. Projekt polazi od šireg područja istraživanja ponašanja složenih sustava putem analize njihovih vremenskih serija ili vremenskog odziva. Koristit će se klasične metode obrade podataka kao i napredne metode za analizu složenih signala i vremenskih serija, (naprimjer detekcija i izlučivanje kaotičnih i “self-affine” značajki) kao i suvremene metode digitalne obrade signala. Istraživanje se temelji na teoretskom i eksperimentalnom radu, a uključuje sve dijelove procesa mjerenja i analize (razvoj hardwarea, sakupljanje podataka, obrada i pohrana podataka korištenjem namjenskih ekspertnih programa i algoritama). Cilj istraživanja uključuje tehnike mjerenja i prikupljanja podataka koje će rezultirati podacima prikladnim za statističku procjenu (statistika procesa s dugim pamćenjem), detekciju nelinearnih značajki (“self-affine” strukture, kaotični način rada i dr.) i tumačenje funkcionalnih značajki sustava. Istovremeno će se razmatrati razvoj novih i prilagodba postojećih analitičkih metoda putem ispitivanja i provjere prikupljenih podataka i vremenskih serija. Projekt pridonosi u stvaranju osnova znanja kao preduvijeta znanstvenog napretka u različitim aktivnim područjima kao što su: modeliranje realnih sustava, istraživanje načina rada složenih elektroničkih sklopova, nove komunikacijske tehnologije, bioinformatika i određena područja iz medicinskih informatičkih sustava. Temeljito će se obraditi vremenska mjerenja sklopova za sinhronizaciju, analiza detektora pojedinačnih fotona, vremenska karakterizacija ultra-brzih (UWB) pulsnih signala, lokomotorni sustav čovjeka kroz prikupljanje i tumačenje biomehaničkih podataka. Istraživani podaci mogu također uključivati biološke sekvence, tekst prirodnog jezika i neke druge specifične vrste podataka poput vektorske grafike. Provest će se karakterizacija ovakvih statičkih alfanumeričkih baza podataka, s obzirom na komprimiranje i pretraživanje, korištenjem novog načina indeksiranja. 

više »

Primjene podrške starijim osobama temeljene na reprogramirljivim ugradbenim računalnim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Branka Medved Rogina

Projekt ujedinjuje koncept reprogramirljivih elektroničkih uređaja s potrebama dizajna ugradbenih sustava. Jedan od ciljeva istraživanja na projektu bio je procijeniti kako se FPGA (Field Programmable Gate Array) može koristiti kao izvor za reprogramirljive ugradbene računalne sustave, a koji mogu zadovoljiti uvjete/potrebe za AAL (Ambient Assisted Living) primjene, odnosno aplikacijske podrške za starije i nemoćne osobe.

više »