Otkrivanje i prikaz znanja

Zavod za elektroniku

Suvremena znanstvena istraživanja i tehnološki napredak zasnovani su na sakupljanju, prikazu i analizi velikih količina podataka. U Zavodu se istražuju, razvijaju i realiziraju složeni mjerni sustavi i računarski postupci modeliranja i otkrivanja znanja iz podataka. Rad je izrazito multidisciplinaran a rezultati predstavljaju doprinos u razvoju tehničkih znanosti i raznim područjima primjene. 

Tomislav Šmuc

Predstojnik

dr.sc. Tomislav Šmuc

+385 1 456 1085
Fax: 4680114

Tajništvo

Moira Španović

468 0114

left right

Misija Zavoda je rješavanje problema preopterećenosti podacima i informacijama, problema koji je zajednički večini znanstvenih područja i suvremenog tehnološkog razvoja. Naš pristup uključuje obradu signala, strojno učenje i dubinsku analizu podataka u kombinaciji sa suvremenim tehnikama sakupljanja i prikaza znanja. Glavna područja primjene obuhvaćaju biomedicinsko inženjerstvo, biologiju (genomiku/proteomiku)  kao i inteligentnu instrumentaciju i modeliranje procesa. Sudjelovanje u dodiplomskom i poslijediplomskom obrazovanju je važan dio naših aktivnosti.

  

 Najznačajniji rezultati vezani su uz genomiku (prevalencija tzv.codon bias-a u prokariotskim genomima), otkrivanje lijekova (predviđanje aktivnosti i mehanizma djelovanja novih supstanci korištenjem javnih i institutskih baza eksperimentalnih podataka), funkcionalnu anotaciju gena i proteina. 

više »

Razvoj postupaka strojnog učenja i njihova primjena u dubinskoj analizi podataka i otkrivanju znanja.

više »
  • Analiza stohastičkih signala, vremenskih i podatkovnih nizova
  • Napredni mjerni sustavi i metode obrade signala
više »

Amir Dubravić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 0985
1364
099 667 0702

Dragan Gamberger
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1142
1342

Rajko Horvat

+385 1 456 1159
1359

Branka Medved Rogina
prof. dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0090
1353
+385 99 803 8703

Ivan Michieli
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1023
1423

Strahil Ristov
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029
1592