Laboratorij za procesiranje informacija i signala

Znanstveno-istraživački rad laboratorija usmjeren je na šire područje izučavanja metoda obrade signala i podataka iz različitih prirodnih i tehnoloških izvora kao i na istraživanje i modeliranje procesa koji ih proizvode. Naglasak znanstvenog rada je na razvoju temeljnih metoda i principa, kroz multidisciplinarnost i integrirani inženjerski pristup po kojima je obrada signala i podataka ključna tehnologija u znanstveno-tehničkoj primjeni. Istraživanje se sastoji od optimizacije postojećih i uvođenja novih metoda mjerenja signala i procesa; obrade i analize dobivenih podataka upotrebom novih linearnih i nelinearnih statističkih metoda; novim metodama kodiranja, kompresije i dohvata podataka; interpretacije rezultata te matematičkog modeliranja i predviđanja ponašanja složenih pojava i sustava.

Strahil Ristov

Voditelj laboratorija

dr.sc. Strahil Ristov

+385 1 456 1029

Tajništvo

Moira Španović

tel/fax: +385 1 4680114

mail: moira@rb.hr

left right

Amir Dubravić
dr.sc.

viši asistent
+385 1 456 0985
1364
099 667 0702

Branka Medved Rogina
prof. dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0090
1353
+385 99 803 8703

Strahil Ristov
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1029
1592

Mjerenje i karakterizacija podataka iz stvarnog svijeta

Glavni istraživač / voditelj: Branka Medved Rogina

Cilj istraživanja projekta su razvoj i primjena novih tehnika mjerenja i analize različitih vrsta podataka, uglavnom iz realnog svijeta. Također ovaj projekt predstavlja nastavak naših znanstvenih istraživanja u području stohastičkih signala, vremenskih serija i podatkovnih nizova. Projekt polazi od šireg područja istraživanja ponašanja složenih sustava putem analize njihovih vremenskih serija ili vremenskog odziva. Koristit će se klasične metode obrade podataka kao i napredne metode za analizu složenih signala i vremenskih serija, (naprimjer detekcija i izlučivanje kaotičnih i “self-affine” značajki) kao i suvremene metode digitalne obrade signala. Istraživanje se temelji na teoretskom i eksperimentalnom radu, a uključuje sve dijelove procesa mjerenja i analize (razvoj hardwarea, sakupljanje podataka, obrada i pohrana podataka korištenjem namjenskih ekspertnih programa i algoritama). Cilj istraživanja uključuje tehnike mjerenja i prikupljanja podataka koje će rezultirati podacima prikladnim za statističku procjenu (statistika procesa s dugim pamćenjem), detekciju nelinearnih značajki (“self-affine” strukture, kaotični način rada i dr.) i tumačenje funkcionalnih značajki sustava. Istovremeno će se razmatrati razvoj novih i prilagodba postojećih analitičkih metoda putem ispitivanja i provjere prikupljenih podataka i vremenskih serija. Projekt pridonosi u stvaranju osnova znanja kao preduvijeta znanstvenog napretka u različitim aktivnim područjima kao što su: modeliranje realnih sustava, istraživanje načina rada složenih elektroničkih sklopova, nove komunikacijske tehnologije, bioinformatika i određena područja iz medicinskih informatičkih sustava. Temeljito će se obraditi vremenska mjerenja sklopova za sinhronizaciju, analiza detektora pojedinačnih fotona, vremenska karakterizacija ultra-brzih (UWB) pulsnih signala, lokomotorni sustav čovjeka kroz prikupljanje i tumačenje biomehaničkih podataka. Istraživani podaci mogu također uključivati biološke sekvence, tekst prirodnog jezika i neke druge specifične vrste podataka poput vektorske grafike. Provest će se karakterizacija ovakvih statičkih alfanumeričkih baza podataka, s obzirom na komprimiranje i pretraživanje, korištenjem novog načina indeksiranja. 

više »

Primjene podrške starijim osobama temeljene na reprogramirljivim ugradbenim računalnim sustavima

Glavni istraživač / voditelj: Branka Medved Rogina

Projekt ujedinjuje koncept reprogramirljivih elektroničkih uređaja s potrebama dizajna ugradbenih sustava. Jedan od ciljeva istraživanja na projektu bio je procijeniti kako se FPGA (Field Programmable Gate Array) može koristiti kao izvor za reprogramirljive ugradbene računalne sustave, a koji mogu zadovoljiti uvjete/potrebe za AAL (Ambient Assisted Living) primjene, odnosno aplikacijske podrške za starije i nemoćne osobe.

više »