Karakterizacija nanočestica metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti

Karakterizacija nanočestica metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti

Uređaj: Zetasizer Nano ZS, Malvern.

Instrumentalne karakteristike: Područje veličina: hidrodinamički promjer 0.6 nm – 6 μm

Minimalni volumen uzorka: 2 mL

Maksimalna provodnost uzorka: 200 mS/cm

Dodatne mogućnosti: Kombinacijom rezultata određivanja veličine i zeta potencijala čestica moguće je i provesti:

  • studiju stabilizacije disperzija
  • optimizaciju stabilnosti i roka uporabe koloidnih disperzija
  • optimizaciju procesa proizvodnje nanočestica
  • studiju uvjeta kristalizacije proteina i nastajanja oligomera