Korištenje, snimanje i analiza uzoraka pomoću UV/Vis spektrofotometra

Spektrofotometar UV/VIS CARY 50

Spektrofotometar UV/VIS CARY 50.

Godina proizvodnje: 2001.

Uređaj omogućuje mjerenja apsorbancije/transmisije u tekućinama volumena 1000-3000 μL (1 cm optički put). Mjerenja se samo mogu vršiti pri sobnoj temperaturi. Radno područje: 200-700 nm.

 

Uvjeti korištenja:
Rezervacija vremena snimanja po dogovoru s odgovornom osobom.
Obavezan upis trajanja (u satima) korištenja instrumenta. 
 
Smještaj instrumenta:
Laboratorij za magnetske rezonancije
III. krilo, soba 021

TROŠKOVNIK

Kontakt osoba:

Dejana Carić

Dejana Carić, dr.sc.

Viši stručni suradnik