Korištenje, snimanje i analiza uzoraka pomoću spektrofluorimetra

Spektrofluorimetar Cary Eclipse Varian

Spektrofluorimetar Cary Eclipse Varian.

Godina proizvodnje: 2001.

Uređaj omogućuje izvođenje mjerenja metodom "steady state fluorescencije" u tekućinama u temperaturnom intervalu podržavanom vodenom termoregulacijom. Volumen promatranog uzorka  može biti od 200-3000 μL (1 cm optički put). Mogući tipovi eksperimenata zasnivaju se na mjerenju intenziteta fluorescencije, uključujući relativni kvantni prinos i anizotropiju. Radno područje: 200-600 nm.

Uvjeti korištenja:
Rezervacija vremena snimanja po dogovoru s odgovornom osobom.
Obavezan upis trajanja (u satima) korištenja instrumenta. 
 
Smještaj instrumenta:
Laboratorij za magnetske rezonancije
III. krilo, soba 021

TROŠKOVNIK

Kontakt osoba:

Dejana Carić

Dejana Carić, dr.sc.

Viši stručni suradnik