Završen: Projekt HAZU: Kristali organskih stabilnih radikala kao EPR probe na površini jednomolekulskog magneta Mn12-acetata

Mn12-acetat
Datum početka projekta
12.04.2011.
Datum kraja projekta
12.04.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Ostali projekti
Ugovoreni iznos financiranja
10000,00 HRK
Glavni istraživač / voditelj
Dijana Žilić

Dijana Žilić, dr.sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 468 0194