Laboratorij za spektrometriju masa

Laboratorij za spektrometriju masa

Dobrodošli na web stranicu laboratorija za kemijsku kinetiku i atmosfersku kemiju.

Saša Kazazić

Voditelj laboratorija

dr. sc. Saša Kazazić

+385 1 456 1077
Fax: +385 1 468 0245
left right
 
 
     

Prioritetno područje kojim se bave članovi Laboratorija jest i bit će opća temeljna istraživanja s naglaskom na proučavanje biološki aktivnih molekula, dizajn, sintezu i svojstva organometalnih kompleksa od biološkog i farmakološkog značaja te onih koji se mogu primijeniti u organskoj sintezi i katalizi te kao kromogeni i fluorescentni kemosenzori.

Mjerit ćemo i pratiti one relevantne sastojke atmosfere (reaktivne kisikove vrste i reaktivne dušikove vrste) koji će nam omogućiti istraživanje oksidacijskog djelovanja atmosfere na žive organizme i materijale.

Posebna pozornost bit će posvećena makromolekulama - strukturnoj analizi peptida i proteina u složenim biološkim smjesama. U tu ćemo svrhu rabiti nove sofisticirane spektrometre masa koji su ove godine instalirani u našem Laboratoriju: AmaZon ETD, Bruker Daltonik (LC-MS) i MALDI TOF Biotyper, Bruker Daltonik. Pri provedbi ostalih istraživanja primjenjivat ćemo fotoelektronsku spektroskopiju (PES), elektronsku (UV-Vis) spektrofotometriju te na Institutu dostupne spektroskopske metode IR, NMR, EPR, metode rendgenske difrakcije te kvantno-kemijske račune. Eksperimentalna proučavanja dopunjena računima važna su jer predstavljaju konceptualni okvir i efikasan način dobivanja izravnog uvida u pravilnost kojom se mijenja reaktivnost, važnost elektronske strukture i priroda međuprodukata.
 
Spomenimo da će spektrometri masa biti uključeni i u rutinske servisne usluge vezane uz kvalitativnu identifikaciju proteina te karakterizaciju mikroorganizama .

Instrumentacija laboratorija

Instrumenti na raspolaganju za rad na našim istraživačkim projektima:

  • MALDI TOF maseni spektrometar sustav za masenu spektrometriju cijelih stanica
  • nano-LC-MS/MS sustav za istraživanje primarne strukture proteina, PTM discovery i proteomiku
  • UV fotoelektronski spektrometar UVG 3
  • UV-VIS spektrofotometar
  • Razne vrste monitora za mjerenje zagađenja zraka

Neki instrumenti u postojećoj opremi su očigledno stari (npr. fotoelektronski spektrometar) no i dalje rade sa zadovoljavajućim performansama i pomoću njih se izvodi visokokvalitetan znanstveni rad što je evidentno u publikacijama.

Tabelarni prikaz instrumenata u uporabi u laboratoriju:

     
MALDI-TOF maseni spektrometar Bruker Microflex

MALDI-TOF maseni spektrometar Bruker Microflex

 

MALDI-TOF maseni spektrometar
sustav za masenu spektrometriju cijelih stanica

Proizvođač i model: Bruker Daltonik Microflex series
Godina proizvodnje: 2011.

     
 
Maseni spektrometar Bruker amaZon i Dionex HPLC

Maseni spektrometar Bruker amaZon i Dionex HPLC

 

Nano LC/MS sustav
sustav za istraživanje primarne strukture proteina, PTM discovery i proteomiku

Proizvođač i model: Bruker Daltonik amaZon i Dionex HPLC
Godina proizvodnje: 2011.

     
Fotoelektronski spektrometar Vacuum Generators UVG 3

Fotoelektronski spektrometar Vacuum Generators UVG 3

 

Fotoelektronski spektrometar UVG 3
UV fotoelektronski spektrometar

Proizvođač i model: Vacuum Generators UVG 3
Godina proizvodnje: 1973.

     
UV-VIS spektrofotormetar Agilent G1103A

UV-VIS spektrofotormetar Agilent G1103A

 

UV-VIS spektrofotometar Agilent G1103A
UV-VIS spektrofotometar

Proizvođač i model: Agilent G1103A
Godina proizvodnje: 2001.

     
Razne vrste monitora za mjerenje zagađenja zraka

Razne vrste monitora za mjerenje zagađenja zraka

 

Razne vrste monitora za mjerenje zagađenja zraka

Proizvođači i modeli:
Monitori: Ansyco O341M, Ansyco AC31M, Ansyco CO31M, Environics ozone analyzer series 300
Data logeri: DataTaker DT50 Series3, DataTaker 5, Campbell Scientific MicroLogger 21X
Godina proizvodnje: od 1990. do 2005.

     

Branka Bilić
dr.sc.

Stručna suradnica
1358
++385 98 9795 419

Marko Rožman
dr.sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 468 0096
1258 1358

Saša Kazazić
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1077
1477 1258

Snježana Kazazić
dr. sc.

znanstvena suradnica
+385 1 468 0096
1315 1258