Multifunkcionalna komora za električna mjerenja

Datum početka projekta
01.06.2016.
Datum kraja projekta
31.05.2017.
Status
Završen
Kategorija projekta
Projekti Poslovno-inovacijskog centra hrvatske (BICRO)
Šifra projekta
PoC6_11_48

Opseg i ciljevi projekta:

a) Razvoj novog proizvoda, multifunkcionalne komore za električna mjerenja.

b) Širenje spektra usluga istraživačkih i kontrolnih laboratorija za električna mjerenja.

c) Smanjenje rizika velikih investicija komercijalizacije izradom prototipa u pretkomercijalnoj fazi i
testiranjem funkcionalnosti.

d) Stvaranje temelja za plasiranje ideje na tržište ponudom patentiranog proizvoda velikim proizvođačima instrumenata ili apliciranjem na fondove za komercijalizaciju.

Glavni istraživač / voditelj
Andreja Gajović

Andreja Gajović, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0113

Ostali suradnici

dr. sc. Andreja Gajovic
dr. sc. Ana Šantic
dr. sc. Davor Gracin
dr.sc. Irena Kereković

Novosti