Multifunkcionalna komora za električna mjerenja

Datum početka projekta
01.06.2016.
Datum kraja projekta
31.05.2017.
Status
Završen
Kategorija projekta
Projekti Poslovno-inovacijskog centra hrvatske (BICRO)
Šifra projekta
PoC6_11_48

Potreba za provjerom ovog inovativnog koncepta bazira se na nepostojanju tehničkog rješenja modularne komore za električna mjerenja na tržištu. Komora u potpunosti zadovoljava šira laboratorijska mjerenja, a primjerena je i za kontrolu kvalitete u proizvodnji foto-električnih, senzorskih i sl. uređaja. Nova multifunkcionalna komora omogućit će električna/dielektrična mjerenja raznovrsnih materijala u ovisnosti o sljedećim parametrima: 1. svjetlosnoj pobudi (različitih valnih duljina), 2. kontroliranoj atmosferi (vakuum, inertni i reaktivni plinovi pri različitom tlaku), 3. različitim uvjetima vlažnosti, sve uz mogućnost variranja jednog ili više parametara. Tehničke karakteristike: (1)dimenzija i oblik prilagođeni provedbi AC/DC mjerenja na različitim mjernim uređajima te nosaču uzorka u impedancijskoj spektroskopiji (IS), (2)ulaz za svjetlosnu pobudu uzorka, (3)dva varijabilna priključka za protok plinova kao i za postizanje podtlaka (vakuum) te pretlaka i (4) sustav za reguliranje vlažnosti primjenom poznatih otopina soli. 

Opseg i ciljevi projekta: a) Razvoj novog proizvoda, multifunkcionalne komore za električna mjerenja. b) Širenje spektra usluga istraživačkih i kontrolnih laboratorija za električna mjerenja. c) Smanjenje rizika velikih investicija komercijalizacije izradom prototipa u pretkomercijalnoj fazi i testiranjem funkcionalnosti komore u uvjetima različitog osvjetljenja, atmosfere, atmosferskog tlaka i vlažnosti na nizu vrlo različitih foto i senzorski aktivnih materijala. d) Stvaranje temelja za plasiranje ideje na tržište ponudom patentiranog proizvoda velikim proizvođačima instrumenata ili apliciranjem na fondove za komercijalizaciju
Tijek i glavne aktivnosti projekta: (i) izrada prototipa: idejna skica, izvedbeni nacrt, vanjska usluga izrade osnovne baze komore, nabava ostale opreme i pribora, sastavljanje komore (ii) demonstracija tehničke izvedivosti: testiranje rada komore pod različitim uvjetima na širokom spektru materijala i ispravljanje konstrukcijskih pogrešaka, (iii) provjera i zaštita intelektualnog vlasništva: pokretanje patentne prijave. Ciljevi će se postići u okviru PoC-a: a) financiranjem materijalnih troškova izrade prototipa, b) ulaganjem vlastitih sredstava u PoC okvir (osoblje), c) zapošljavanjem osobe za izvedbu, d) patentiranjem razvijenog proizvoda. Očekivani rezultati: (i) prototip komore, (ii) demonstrirana tehnička izvedivost komore i testirana funkcionalnost pri radu, (iii) zaštićeno intelektualno vlasništvo.

Glavni istraživač / voditelj
Andreja Gajović

Andreja Gajović, dr. sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0113

Ostali suradnici

dr. sc. Andreja Gajovic
dr. sc. Ana Šantic
dr. sc. Davor Gracin
dr.sc. Irena Kereković

Novosti