Metal-Hydride Organic Frameworks (HOF)-new solids for gas adsorption and separation

 Metal-Hydride Organic Frameworks (HOF)-new solids for gas adsorption and separation
Kategorija projekta
Ostali projekti

Projekt pod nazivom 'Metal-Hydride Organic Frameworks (HOF)-new solids for gas adsorption and separation' realizirat će se u složenom međunarodnom projektnom konzorciju sastavljenom od prof. dr. Radovan Černy sa Sveučilišta u Genevi, prof. dr. Anton Meden sa Sveučilišta u Ljubljani, prof. dr. Nataša Zabukovec Logar s Kemijskog Inštituta Ljubljana te dr. Jovan Blanuša s Instituta za nuklearne nauke 'Vinča' (Beograd).

Program SCOPES kojeg provodi Švicarske zaklade za znanost namijenjen je istraživačkim skupinama i institucijama u Švicarskoj i Istočnoj Europi koji bi željeli pokrenuti zajedničku suradnju u istraživanjima. Sadašnja faza programa za razdoblje 2013.- 2016. raspolaže s proračunom od 16 milijuna CHF, a obuhvaća pet različitih programa financiranja.