Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)

Razvoj i evaluacija inovativnih alata za utvrđivanje utjecaja sulfonilurea herbicida na mikrobne zajednice u tlu (acronym: ECOFUN-MICROBIODIV)
Datum početka projekta
01.11.2010.
Datum kraja projekta
30.09.2012.
Status
Završen
Kategorija projekta
Ostali projekti
Više informacija
http://www4.inra.fr/ecofun_microbiodiv_eng

ECOFUN-MICROBIODIV je međunarodni projekt posvećen razvoju i evaluaciji inovativnih alata i tehnika koji bi se koristili za utvrđivanje negativnog utjecaja novih skupina herbicida koji se u poljoprivredi apliciraju u niskim dozama, na aktivnost i bioraznolikost mikrobnih zajednica u tlima. Projekt se bazira na dva pokusa, jednom postavljenom na eksperimentalnom polju smještenom u Novom Sadu, u Srbiji i drugom pokusu postavljenom u kontroliranim uvjetima u stakleniku u Dijonu, u Francuskoj. Cilj oba pokusa je utvrditi utjecaj sulfonilurea herbicida nikosulfurona, koji se koristi pri uzgoju kukuruza, na mikrobne zajednice u tlima. Mehanizam djelovanja sulfonilurea herbicida u uskoj je vezi sa sintezom lančastih aminokiselina te dovodi do inhibicije enzima acetolakta sintaze u biljkama. Mikroorganizmi također posjeduju ovaj enzim te postoji opravdani potencijal da ovi herbicidni spojevi negativno djeluju na mikrobne zajednice u tlima. Projekt je baziran na interdisciplinarni pristupu kojim će se: (i) utvrditi utjecaj sulfonilurea herbicida na strukturu i gustoću ukupne bakterijske i fungalne zajednice u tlima, (ii) utvrditi utjecaj na strukturu, gustoću i aktivnost funkcionalnih bakterijskih zajednica uključenih u cikluse kruženja ugljika i dušika, (iii) utvrditi prisutnost i uloga endomikorizne zajednice u tlima, (iv) razviti novi biomarker za praćenje inhibicije enzima acetolakta sintaze, (v) utvrditi adaptacija te katabolički potencijaln bakterijskih zajednica za razgradnju sulfonilurea herbicida te (vi) istražiti sudbinu i ponašanje sulfonilurea herbicida u tlu.  

Ostali suradnici

The Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Francuska; University of Hohenheim, Njemačka; The University of Thessaly (UTH), Grčka; The Faculty of Agriculture (FoANS), Novi Sad, Srbija

26
Ožu

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.03.2018. Vrijeme: 14:30

Predavač: dr.sc. Vlatka Filipović Marijić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Procjena opterećenja slatkovodnih ekosustava metalima praćenjem bioloških pokazatelja u indikatorskih organizama

28
Ožu

Predavanje gosta

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.03.2018. Vrijeme: 11:00

Predavač: dr. Bojan Žagrović
Ustanova: Vienna Biocenter, MAX F. PERUTZ LABORATORIES

Universal genetic code as a key for understanding RNA-protein interactions

28
Ožu

Kolokvij Centra za znanstvene informacije

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 28.03.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr.sc. Marija Luić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Od Himalaje do Gangesa

Sva događanja