Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama (AQUAMAPMET)

Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizama (AQUAMAPMET)
Datum početka projekta
01.09.2015.
Datum kraja projekta
31.08.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
962.450,00 HRK

Cilj predloženog projekta je unaprjeđenje razumijevanja i stjecanje novih znanja o tome kako se ribe, rakušci, školjkaši i paraziti u riba (kukaši) nose s povišenim koncentracijama metala u slatkovodnim ekosustavima, tako da se povežu podaci o koncentracijama metala u vodi, akumuliranim metalima i biomarkerima u bioti s podacima o unutarstaničnom mapiranju metala. Ovo pitanje će se istraživati na različitim biološkim razinama, od unutarstanične do razine organizma, što će omogućiti utvrđivanje načina suočavanja s metalima na različitim razinama biološke organizacije.

Multielementna analitička tehnika će se primijeniti za analizu metala/metaloida u vodi i u uzorcima biote, a skup biomarkera, koji će se istraživati u odabranim akvatičkim organizmima, obuhvaćat će biomarkere općeg stresa i biomarkere izloženosti i učinaka metala. Nova tehnologija, masena spektrometrija sekundarnih iona (NanoSIMS), kao najnovije dostignuće tehnike, primijenit će se za oslikavanje metala u stanici da bi se odredila, vizualizirala i kvantificirala raspodjela metala na unutarstaničnoj razini u biološkim materijalima. Primjena NanoSIMS-a u predloženom projektu omogućit će po prvi puta uvid u promet metala u tkivima i stanicama akvatičkih organizama, koji žive u uvjetima povećane izloženosti metalima.

Spoznaje, koje će biti rezultat predloženog projekta, doprinijet će boljem razumijevanju procesa u stanicama i tkivima u kojima sudjeluju metali, te posljedica izloženosti akvatičkih organizama metalima. Dodatni cilj projekta je procjena antropogenog utjecaja s obzirom na zagađenje metalima/metaloidima u odabranim slatkovodnim ekosustavima, primjenom povezivanja kemijskog, biokemijskog i biološkog pristupa, kao i procjena rizika po zdravlje ljudi. Izabrana su dva područja istraživanja različitih svojstava s obzirom na bioraspoloživost metala – Krka (krška rijeka) i Ilova (nizinska rijeka). U obje rijeke identificirana su područja u kojima je okoliš ugrožen. Dakle, rezultati predloženog projekta doprinijet će razvoju planova upravljanja vodama u obližnjim zaštićenim područjima, Nacionalnom parku Krka i Parku prirode Lonjsko polje, te je stoga ovo istraživanje od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. Predloženi projekt će također omogućiti obrazovanje i usavršavanje nove generacije znanstvenika.

Glavni istraživač / voditelj
Marijana Erk

Marijana Erk, dr.sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 468 0216

Ostali suradnici

IRB, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za biološke učinke metala

Zrinka Dragun

Zrinka Dragun, dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
marijic_photo

Vlatka Filipović Marijić, dr. sc.

znanstvena suradnica +385 1 468 0216
Dušica Ivanković

Dušica Ivanković, dr. sc.

viši znanstveni suradnik +385 1 456 1047

   

         

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Biološki odsjek, Zoologijski zavod

Renata Matoničkin Kepčija

Mirela Sertić Perić

Sanja Gottstein

Marko Miliša

Jasna Lajtner

 

CNRS, Institut des Sciences Analytiques et de Physico-chimie pour l'Environnement et les Matériaux, University of Pau, Francuska

Dirk Schaumlöffel

Julien Malherbe

 

Bordeaux Imaging Center, University of Bordeaux, Francuska

Etienne Gontier

26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

26
Tra

Popularno-znanstveno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr. Branko Breyer

Od niske radioaktivnosti do zaštite od ultrazvuka u 34 lake godine

27
Tra

International Symposium on Epigenetics in Head and Neck Cancer

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.04.2018. Vrijeme: 09:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja