Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima
Datum početka projekta
02.01.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982934-2721

Voditelj projekta: dr. sc. Biserka Raspor

Trajanje projekta: 2007.-

Organizmi, koji obitavaju u riječnim, estuarijskim vodama te priobalnoj morskoj vodi, izloženi su povremenim i naglim promjenama abiotičkih uvjeta (temperature, otopljenog kisika, slanosti vode), ali isto tako i biotičkim promjenama (reprodukcijski ciklus, raspoloživost hrane, starenje). Prilikom razmatranja promjena na staničnoj razini pobuđenih metalima, potrebno je razlučiti utjecaj prirodnih čimbenika (abiotičkih i biotičkih) od antropogenih zagađivala. Stres izazvan toksičnim metalima ili povišenim koncentracijama metala predstavlja za organizam situaciju u kojoj treba utrošiti energiju u detoksikacijske mehanizme.
Dosadašnja izučavanja o utjecaju abiotičkih i biotičkih čimbenika stresa povezana s biomarkerom izloženosti metalima, tj. metalotioneinima, nadopunit ćemo novim pristupom o raspodjeli stanične energije kao mjere učinaka stresa na metaboličku ravnotežu u vodnim organizmima (estuarijski račić (Neomysis integer), slatkovodni školjkaš (Dreissena polymorphy)). Indikator stresa je omjer ukupnih energetskih rezervi organizma koje sačinjava sadržaj lipida, proteina i šećera, te utrošene energije. Izučavanja energetskog metabolizma u vodnih organizama primijenit ćemo u uvjetima stresa izazvanog promjenom abiotičkih uvjeta te u uvjetima zagađenja metalima.
Postojeća istraživanja o ovisnosti bazalne razine metalotioneina i metala (Zn, Cu i Cd), koji pobuđuju njihovu sintezu, o prirodnim abiotičkim i biotičkim čimbenicima provedena u morskom i estuarijskom području sa školjkašima (dagnja) i ribama (trlja, cipal, oslić) proširit ćemo na slatkovodnu riblju vrstu, a to je klen (Leuciscus cephalus). Definirat ćemo abiotičke i biotičke doprinose varijabilnosti osnovne razine metalotioneina te odabrati uvjete uzorkovanja kad su njihovi doprinosi najmanji.
Toksični učinci metala u citosolu posljedica su njihovog vezanja na biološki važne molekule, različite od metalotioneina. Više citosolskih liganada uključeno je u unutarstanično pohranjivanje i kompleksiranje metala, te predlažemo uvođenje nove znanstvene problematike. U citosolu tkiva školjkaša i riba, osim s metalotioneinima, znatne količine metala reagiraju s ostalim citosolskim ligandima, pogotovo onima visoke molekulske mase.
Izloženost metalima odredit ćemo uvođenjem novog indikatora, crijevnog nametnika klena iz razreda kukaša (Acanthocephala).
Ispitat ćemo pouzdanost i ponovljivost određivanja metala  pomoću pasivnih uzorkoovača radi definiranja biološki raspoložive koncentracije metala u vodama.

Suradnici na projektu:

Zrinka Dragun

Marijana Erk

Dušica Ivanković

Vlatka Filipović Marijić

Jasenka Pavičić

Željka Strižak

Bibliografija projekta

Glavni istraživač / voditelj

Biserka Raspor, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 468 0216

26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

26
Tra

Popularno-znanstveno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr. Branko Breyer

Od niske radioaktivnosti do zaštite od ultrazvuka u 34 lake godine

27
Tra

International Symposium on Epigenetics in Head and Neck Cancer

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.04.2018. Vrijeme: 09:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja