Usluge LBUM-a

Usluge LBUM-a

1. Analize biokemijskog sastava animalnih tkiva:

Slika_Tecan

određivanje ukupnih proteina u tkivima (metoda po Bradford-u i po Lowry-u),- određivanje ukupnih ugljikohidrata u tkivima (kolorimetrijska metoda),- određivanje ukupnih lipida u tkivima (metoda žarenja i kolorimetrije). Cjenik: 

Usluge 1_biokem 493,01 kB / pdf

2. Analize sadržaja metalotioneina izoliranih iz animalnih tkiva:

Slika_computrace

elektrokemijska tehnika metodom po Brdički,- spektrofotometrijska tehnika metodom po Viarengu. Cjenik: 

usluge 2_MT 499,88 kB / pdf

3. Analize uzoraka na instrumentu atomski apsorpcijski spektrometar  SpectrAA 220 (GTA-100) Varian:

Slika_AAS

tehnika plamene atomske apsorpcijske spektrometrije (F-AAS) i- tehnika elektrotermičke atomske apsorpcijske spektrometrije (ET-AAS). Cjenik: 

Usluge 3_AAS 538,03 kB / pdf

Referentni laboratorij

Od 1989. godine ZIMO djeluje kao Nacionalni referentni laboratorij Državne uprave za vode te sudjeluje u održavanju i proširivanju mreže hrvatskih akreditiranih laboratorija za analizu otpadnih i prirodnih voda. U ovim aktivnostima aktivno je sudjelovala dr. sc. B. Raspor, a napose u programu osiguranja i kontrole kakvoće (QC/QA).