Laboratorij za radioekologiju

Laboratorij za radioekologiju

Laboratorij za radioekologiju daje doprinos poznavanju i boljem razumijevanju biogeokemijskog ponašanja prirodnih i umjetnih radionuklida u okolišu. Bavi se razvojem i unapređenjem metoda i procedura za mjerenje alfa, beta i gama radioaktivnosti te u istraživanju okoliša primjenjuje nuklearne analitičke metode i tehnike.

Voditelj laboratorija

znanstveni suradnik Željko Grahek

+385 1 456 1060
Fax: +385 1 4680 205
left right

U Laboratoriju za radioekologiju (LRE) se izučavaju pojave translokacije, redistribucije i akumulacije prirodnih i umjetnih radionuklida te nekih elemenata u tragovima u okolišnim sustavima, a što je pak uvjetovano čitavim nizom složenih fizikalnih, geoloških, kemijskih i bioloških procesa koji se odvijaju u tlima, vodama, sedimentima i bioti. Prati se stanje radioaktivnosti pojedinih dijelova okoliša na području Republike Hrvatske, s posebnim težištem na rijeke Savu i Dunav te priobalne vode Jadranskog mora. Istražuju se i razvijaju kromatografske tehnike odjeljivanja alfa i beta emitera iz kompleksnih uzoraka, razvijaju se i unapređuju metode detekcije niskih aktivnosti na scintilacijskim brojačima te alfa spektrometrijom.

Akreditiranost laboratorija, obučenost osoblja i kvalitetna instrumentalna opremljenost osiguravaju pouzdano određivanje alfa, beta i gama emitera u širokom spektru najrazličitijih uzoraka.

Misija LRE je doprinositi:

  • Spoznavanju i boljem razumijevanju biogeokemijskog ponašanja prirodnih i umjetnih radionuklida u okolišu
  • Razvoju i unapređenju metoda i procedura za mjerenje alfa, beta i gama radioaktivnosti
  • Uvođenju i primjeni nuklearnih i analitičkih metoda i tehnika u istraživanju okoliša

 U znanstveno istraživačkom radu LRE surađuje s:

Delko Barišić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 0931
1716
+ 385 98 1947 223

Gorana Karanović
dipl. ing.

stručna suradnica
+385 1 456 1060
1220

Ivana Coha
dipl. ing.

stručna suradnica
+385 1 456 0932
1220 1718

Ivana Tucaković
dr.sc.

Stručni suradnik
+385 1 457 1221
1778

Katja Magdić Košiček
dr. sc.

znanstvena novakinja
+385 1 456 1152
1352

Željko Grahek
znanstveni suradnik

dr.sc.
+385 1 456 1060
1220
Analiza radioaktivnosti

Analiza radioaktivnosti

Određujemo koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti radioaktivnih elemenata.

više »
25
Svi

5. Dan elektrokemije8th ISE satellite student regional symposium on electrochemistry

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 25.05.2018. Vrijeme: 08:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

25
Svi

Simpozij 5. dan elektrokemije

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 25.05.2018. Vrijeme: 08:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja