Analiza radioaktivnosti

Analiza radioaktivnosti

Određujemo koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti radionuklida visokorezolucijskom gama-spektrometrijom, te koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti 89Sr i 90Sr u uzorcima:

 • nekonsolidiranih sedimenata (mulj, pijesak i dr.)
 • stijena
 • tla
 • hrane
 • biote
 • građevinskih materijala
 • sirovina
 • otpadnih materijala
 • vodenih otopina
 • voda (prirodnih, pitkih i otpadnih)

Također određujemo koncentracije aktivnosti 55Fe u vodenim otopinama i vodama (prirodnim pitkim i otpadnim), 3H u prirodnim, pitkim i otpadnim vodama te ukupne alfa i beta aktivnosti u vodama (osim morske vode) i vodenim otopinama.

Za detaljnije informacije o uslugama laboratorija pogledajte na: 

Potvrda o akreditaciji 1,18 MB / pdf

           

Oprema kojom raspolažemo:

 • četiri visokorezolucijska gama-spektrometra (HPGe detektori)
 • α/β sustav za mjerenje niskih aktivnosti (α/β Low Level Counting System)
 • dva tekućinska scintilacijska brojača
 • plameni atomski apsorpcijski spektrometar
 • alfa spektrometar s PIPS detektorom
 • energijsko disperzivni spektrometar rentgenskih zraka (EDXRF)
 • sustav za elektrolitičko obogaćivanje tricija
 • ostala laboratorijska oprema

Kontakt osoba:

dr.sc. Delko Barišić

Delko Barišić, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 456 0931
+ 385 98 1947 223