Radionuklidi i elementi u tragovima u okolišnim sustavima

Datum početka projekta
01.01.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2011.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Ugovoreni iznos financiranja
170000 HRK
Šifra projekta
098-0982934-2713
Više informacija
Bibliografija

Dok je prisustvo umjetnih radionuklida u okolišu rezultat isključivo antropogenog djelovanja, prirodni se radionuklidi poput teških kovina i/ili elemenata u tragovima pojavljuju kao sastavni dijelovi gotovo svih prirodnih sustava. Istovremeno, prirodni procesi migracije i redistribucije elemenata u ekosustavima nalaze se i pod snažnim utjecajem različitih antropogenih faktora. Posljedice globalnog atmosferskog zagađivanja radionuklidima (nuklearni testovi, katastrofa u Černobilu) i moguće opasnosti zbog njihove široke primjene u svakodnevnom životu (od medicine preko energetike do problema s osiromašenim uranom) potencira činjenica da su neki od umjetnih radionuklida najtoksičnije tvari koje je čovjek proizveo.

Ovim će se istraživanjima odrediti raspodjela pojedinih radionuklida i elemenata u tragovima u nekim dijelovima prirodnih sustava, mehanizmi njihove migracije i redistribucije, te prostori akumuliranja ili trajnijeg odlaganja. Posebnu cjelinu tijekom izvedbe projekta predstavljat će pronalaženje, izdvajanje i analiza onih bioindikatorskih vrsta ili medija pogodnih za praćenje stanja radioaktivnosti okoliša u hrvatskim uvjetima. Nadalje, značajan dio istraživačkih napora bit će i dalje usmjeren na razvoj i unapređivanje, kako metoda i postupaka mjerenja alfa, beta i gama radioaktivnosti, tako i postupaka zbrinjavanja krutog i tekućeg otpada. Svrha predloženih istraživanja je doprinos poznavanju biogeokemijskog ponašanja i distribucije prirodnih i umjetnih radionuklida te elemenata u tragovim u različitim dijelovima prirodnih sustava (slatke i slane vode, recentni i paleo sedimentacijski prostori, tla i stijenski materijali, organizmi i biološki materijal).

Očekivani rezultati trebali bi doprinjeti i pri utvrđivanju ispravnih strategija održivog razvoja, očuvanja postojećih prirodnih resursa, postupanja s radioaktivnim otpadom, te kontroli i ograničavanju antropogenog unosa radinuklida i nekih drugih različitih elemenata u okoliš. Rezultati istraživanja omogućit će bolje procjene stupnja opasnosti u slučaju radioaktivnog zagađenja iz različitih mogućih izvora, a s ciljem poduzimanja mjera zaštite ugroženih resursa.

Glavni istraživač / voditelj
dr.sc. Delko Barišić

Delko Barišić, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 456 0931
+ 385 98 1947 223

Ostali suradnici

Suradnici na projektu su djelatnici Laboratorija za radioekologiju: dr.sc. Željko Grahek, dr.sc. Martina Rožmarić Mačefat, dr.sc. Ivanka Lovrenčić Mikelić, dipl.ing. Gorana Karanović, dipl.ing. Marijana Nodilo, dipl.ing. Matea Rogić, Tomislav Kardum i Rajko Kušić.

 

Suradnici iz drugih ustanova (konzultanti) su: dr.sc. Vladimir Bermanec, dr.sc. Jerry J. Bromenshenk, dr.sc. Štefica Cerjan-Stefanović, dr.sc. Mihovil Hus, dr.sc. Nikola Kezić, dr.sc. Petar Kraljević, dr.sc. Esad Prohić, dr.sc. Zvonko Seletković i dr.sc. Petar Strohal.

26
Tra

Pristupno predavanje

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 13:00

Predavač: dr.sc. Tihomir Balog
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Hiperoksija i reaktivni radikali

26
Tra

Popularno-znanstveno predavanje

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 26.04.2018. Vrijeme: 15:00

Predavač: dr. Branko Breyer

Od niske radioaktivnosti do zaštite od ultrazvuka u 34 lake godine

27
Tra

International Symposium on Epigenetics in Head and Neck Cancer

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 27.04.2018. Vrijeme: 09:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

Sva događanja