Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi

Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi

LIBM uz temeljna istraživanja (mjerljiva kroz projekte i publikacije) obavlja i primijenjena istraživanja (sustavno praćenje okolišnih procesa i fizioloških poremećaja, daje ekspertize za transfer tehnologije i know-how).  LIBM je jedan od osnivača Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda – Otočac. Članovi LIBM sudjeluju u visokoškolskoj edukaciji (kolegij Ihtiohematologijaposlijediplomskog studija Ribarstvo– Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i kolegij Ribe u biomedicinskim istraživanjima modul Molekularne bioznanosti poslijediplomskog doktorskog studija - Institut   Rudjer Bošković, Sveučilište u Zagrebu i J.J. Strosssmayer, Sveučilište u Osijeku).

Misija je Laboratorija postati regionalno prepoznatljivim kroz multidisciplinarna znanstvena istraživanja riba, rakova, školjkaša i gmazova te okoliša u kojem žive. Jakost Laboratorija je u dugogodišnjem znanstvenom i stručnom iskustvu, suradnji sa stručnjacima u i izvan IRB-a, primjeni znanja i usmjeravanju istraživanja prema zahtjevima tržišta farmaceutske, prehrambene industrije, akvakulture, zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Krajnji cilj nam je implementacija strategije One World-One Health.

Laboratorij kroz svoju znanstveno-stručnu ekspertizu nudi usluge procjene patološko-fiziološkog statusa riba, rakova i školjkaša u uzgoju i otvorenim vodotocima, procjene stanja okoliša u kojem žive, te provodi monitoring populacija na području nacionalnih parkova, parkova prirode, te ostalih vodotoka. LIBM daje ekspertize za transfer tehnologije iknow-how.

Dana 29.6.2006. održana je osnivačka skupština za «Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda» u Otočcu (http://www.pastrveituristi.otocac.hr/) kojemu je IRB-Laboratorij za ihtiopatologiju-biološke materijale suosnivač.

left right

Laboratorij za ihtiopatologiju-biološke materijale osnovan je krajem 2002. godine u Zavodu za kemiju materijala Instituta Ruđer Bošković kao Grupa za ihtiopatologiju-biološke materijale. Laboratorij čine četiri veterinara-ihtiopatologa i dva  molekularna biologa sa dugogodišnjim iskustvom u struci, a njihove se specijalizacije i istraživački interesi međusobno nadopunjuju. Predmet istraživanja članova Laboratorija su ribe, rakovi, školjkaši i gmazovi.

 

Multidisciplinarni pristup području ihtiopatologije, očituje se u suradnji stručnjaka različitih disciplina radi istraživanja više znanstvenih područja primjenjujući nove metode biokemije, genetike, enzimologije:

  • Istraživanja biokemijskih profila  tkiva kao markera fiziološkog statusa u optimalnim životnim uvjetima radi prepoznavanja patoloških promjena i poremećaja okoliša. Dobivena znanja primjenjiva su kao pomoćne metode u dijagnostici, tretiranju i preventivi.
  • Istraživanje  genotoksičnih učinaka (mikronukleus, morfološke alteracije eritrocitnih jezgri) u vodnih organizama obzirom na promjene okoliša (hipoksija, kemijsko zagađenje i sl.). Procjena okolišnih uzoraka (vode i sedimenta) na genotoksičnost (Ames i Ames fluctuation test).
  • Procjena utjecaja antimikrobnih sredstava na ekspresiju i aktivnost ribljih mikrosomalnih enzima  što doprinosi novim znanjima u području farmakokinetike.
  • Provođenje istraživanja s područja kliničke patologije (primjena različitih metoda i tehnika radi ustanovljavanja histoloških i histokemijskih promjena tkiva, bakteriološke tehnike u dijagnostici, procjene i kreiranje brzih testova za određivanje bakterijskih patogena, procjene učinka i primjene antibiotika, biokemijske tehnike, određivanje citotoksičnosti (riblje stanične kulture i alge), istraživanje okolnosti prevalencije i incidencije nametnika)
  • Istraživanja populacijske genetike i filogenetike kao temelja za zaštitu i revitalizaciju genetske raznolikosti u otvorenim vodenim ekosustavima. Ovaj pristup omogućava rad na konzervacijskoj strategiji i razvojnom menadžmentu.

Ivančica Strunjak-Perović
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1232
1785

Josip Barišić

+385 1 457 1232
1785

Lara Čižmek
mag. ing. oecoing.

+385 1 456 1181
1581

Margita Jadan
Dr. sc.

Znanstvena suradnica
+385 1 456 1097
1497

Maro Bujak
dr.sc.

viši stručni suradnik
1837

Milivoj Lovrić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1046
1446

Natalija Topić Popović
dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1232
1785 1793

Rozelindra Čož-Rakovac
dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1232
1785

Sandi Orlić
dr.sc.

Viši znanstveni suradnik
+385 1 457 1282
1839

Šebojka Komorsky-Lovrić
dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 456 1046
1446
Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Dijagnostika i terapija bolesti riba, rakova i školjkaša

Osoblje Laboratorija za ihtiopatologiju-biološke materijale (LIBM) ima dugogodišnje stručno iskustvo u dijagnostici, preventivi, liječenju i suzbijanju bolesti riba, rakova i školjkaša. Laboratorij je nositelj brojnih ugovora o zdravstvenoj zaštiti slatkovodnih riba u uzgajalištima, kao i zdravstvenoj zaštiti uzgajanih morskih riba u Hrvatskoj i Sloveniji.

više »
Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

AMES bakterijskim testom određuje se da li je istraživana tvar (lijek, dodatak hrani, industrijska kemikalija, uzorak iz okoliša) mutagena.

više »