Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

Procjena mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom

Laboratorij za ithiopatologiju – biološke materijale (LIBM)  nudi usluge procjene mutagenog potencijala AMES bakterijskim testom kojim se određuje je li neka tvar (lijek, dodatak hrani, industrijska kemikalija, uzorak iz okoliša) mutagena. Test se izvodi uz pomoć bakterijskih sojeva Salmonella typhimurium (TA 98 i TA 100), koje ne mogu rasti ako u hranjivoj podlozi nema histidina, jer u jednom od svojih gena nose mutaciju koja onemogućava biosintezu te za rast bakterija neophodne aminokiseline. Dodatak mutagena u hranjivu podlogu s ovom bakterijom (His ) izazvat će povrat (reverziju) prvobitne mutacije u genu za biosintezu histidina, čime se vraća funkcija genu i ponovno omogućuje sinteza histidina. Ti se revertanti (His+) razmnožavaju i bez dodatka histidina u hranjivoj podlozi, te ubrzo izrastu vidljive kolonije koje se mogu brojati. Broj revertanata se povećava sa povećanjem koncentracije mutagena i predstavlja kriterij za mutagenost.

Testiranje spojeva AMES testom izvodi se dvojako: sa i bez metaboličke aktivacije. Naime, enzimski sustavi u jetri i drugim tkivima sisavaca mogu metaboliziranjem neke potencijalne mutagene/kancerogene pretvoriti u njihove aktivne oblike. Kako bakterije S. typhimurium nemaju tih enzima oni se prilikom testa moraju dodati u hranjivu podlogu kako bi se mogli detektirati i tzv. premutageni, odnosno prekancerogeni. 

Uzorak se testira u različitom koncentracijskom rasponu. Za uzorak treba biti poznata topljivost u vodi ili u nekom drugom organskom otapalu.

  • Kontakt: LAB, telefon 01 457 1232