Laboratorij za funkcionalne materijale

Laboratorij za funkcionalne materijale bavi se preparacijom i karakterizacijom čitavog niza novih materijala kao što su: stakla, staklo-keramika, keramika, bioaktivni i dentalni materijali, ionske tekućine i ionogelovi. Suradnici laboratorija bave se također istraživanjem razvoja novih putova sinteze anorganskih materijala odnosno koordinacijskih oksalatnih kompleksa.

Andrea Moguš-Milanković

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Andrea Moguš-Milanković

+385 1 456 1149
Fax: +385-1-4680-114
left right

Laboratorij za funkcionalne materijale bavi se preparacijom i karakterizacijom čitavog niza novih materijala kao što su: stakla, staklo-keramika, keramika, bioaktivni i dentalni materijali, ionske tekućine i ionogelovi. Suradnici laboratorija bave se također istraživanjem razvoja novih putova sinteze anorganskih materijala odnosno koordinacijskih oksalatnih kompleksa.

Osnovno područje je istraživanje međusobne ovisnosti između sastava-strukture-električnih svojstva materijala. Posebni je interes istraživanje kemijske i termičke stabilnosti stakala koji sadrže okside prelaznih metala kao mogućih kandidata za pohranjivanje posebnog nuklearnog otpada. Istraživanja uključuju studij mehanizma kristalizacije amorfnih sustava (fosfatnih, silikatnih, germanatnih i bioaktivnih materijla/stakala), određivanje nastalih faza, promjena u strukturi, veličini čestica i volumnog udjela kristalnih faza te njihov utjecaj na električnu vodljivost i dielektričnu permitivnost.

Dio istraživanja odnose se na proučavanje površinske aktivnosti bioaktivnih materijala koristeći metode električne polarizacije. Novi smjerovi su istraživanja ionskih tekućina, gelova/polimera ionskih tekućina, litijskih ionogelova, te određivanje
ionske pokretljivosti u tim materijalima. Novija istraživanja odnose se na modeliranje električnih transportih svojsatva i molekularnu dinamiku kod materijala koji su predmet naših proučavanja.

Uređaji:

  • Uređaj za impedancijsku spektroskopiju (IS) - analizator impedancije (Novocontrol-Alpha AN) s visokotemperaturnom ćelijom: frekvencijsko područje: 1 mHz – 4 MHz, temperaturno područje: -100oC  – 1100oC
  • Uređaj za mjerenje termički stimulirane polarizacijske/depolarizacijske struje (TSPC/TSDC)

Ana Šantić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 457 1376
1910 1275

Andrea Moguš-Milanković
Prof. dr. sc.

znanstvena savjetnica, trajno zvanje
+385 1 456 1149
1381

Juraj Nikolić

+385 1 457 1272
1275

Kristina Sklepić Kerhač
dipl. ing.

asistent / znanstveni novak
+385 1 457 1376
1910

Luka Pavić
dr.sc.

Poslijedoktorand
+385 1 457 1376
1910

Marijana Jurić
dr. sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 1096
1296
Impedance spectroscopy

Određivanje električnih i dielektričnih svojstava materijala impedancijskom spektroskopijom te metodom termički stimulirane struje

Laboratorij za istraživanje stakala Instituta Ruđer Bošković nudi mogućnost određivanja električnih i dielektričnih svojstava materijala korištenjem impedancijske i dielektrične spektroskopije te metode termički stimulirane struje u širokom frekvencijskom i temperaturnom području.

više »